"This site uses cookies from Google to deliver its services and analyze traffic. Your IP address and user-agent are shared with Google along with performance and security metrics to ensure quality of service, generate usage statistics, and to detect and address abuse."

tirsdag den 5. juni 2018

Implementer FN's Børnekonvention i dansk lov

Hvordan straffer man bedst en mor, der har bortført sine børn? Man minimerer hendes mulighed for kontakt til børnene, som nu anbringes hos de mennesker, moren oprindelig flygtede fra. Problemet med denne tonstunge straf er desværre, at straffen rammer børnene hårdest.

Implementer FN's Børnekonvention i dansk lov

Børnene rammes i både Angelina og Linda Saugsteds sag, Angelina, der flygtede til Brazilien, men blev fundet og frivilligt tog med sine tvangshjemsendte børn til Danmark, og Linda Saugsted, der aldrig holder op med at betale for en desperat tur under jorden. I begge tilfælde får børnene lov at se deres mødre i sadistisk udmålte minimale timer om måneden. Det burde ikke være muligt.

Implementer FN's Børnekonvention i dansk lov

Denne bagside og fortsættelse af de spektakulære avishistorier om flugt og fangst ved offentligheden intet om. Det er ikke interessant for offentligheden, synes Mediedanmark at mene, at se SystemDanmarks skruer og møtrikker kværne mødre og børn. Men de andre mødre ser det, dem, som er stavnsbundet til horrible forhold, og læser skriften på væggen: “Hvis du bortfører dine børn, så tager vi dem og ødelægger dem, fordi vi kan.”

I den spektakulære avisvirkelighed er fædrene i disse bortførelsessager ofrene: søde mænd, der blot ønsker det bedste for deres børn. 

Da Vladimir Valiant ved børnenes hjemkomst til adskillige aviser udtalte sin forståelse for børnenes behov, forstod vi, at alt var godt nu: 


Tilvænningen til et trygt og roligt liv, er det næste, vi skal fokusere på. Vi (den anden far og Vladimir Valiant. red.) ser frem til et mere sundt forhold til deres mor, i håb om at en udstrakt hånd kan motivere alle til at give børnene de bedst mulige vilkår for en sund barndom og opvækst med begge forældres tilstedeværelse.

Det var udtalelsen fra Vladimir Valiant til Newsbreak i december 2017. Til BT udtalte Valiant:

Det er i børnenes interesse at have begge deres forældre.

Men det var facade og spil for galleriet alt sammen. Virkeligheden ser i hvert fald anderledes ud:

I en beskrivelse, der findes på en Facebook-side, som indsamler penge til Angelina, opsummeres forløbet:
  
NU GÅR DE EFTER HELE FAMILIEN

“Siden Angelina og børnene vendte hjem fra Brasilien i oktober sidste år har de sammenlagt kun haft samvær 10,5 timer hen over 8 måneder. Det er fædrene, cateringleverandør Vladimir Valiant og grøntgrossist Peter Lawaetz, der sammen med deres advokat, Peter Ølholm, Advodan, systematisk forsøger at få børnene til at ’glemme’ deres mor og i anden omgang fremmedgøre dem for hinanden.

Det hele er sket i forståelse med Børne– og Ungdomsforvaltningen i Brønshøj og blåstemplet af Statsforvaltningen. At børnene lider under dette er slået fast med syvtommersøm i forvaltningernes egne sagsakter, men de bombarderes af henvendelser fra fædrene der plejer deres personlige vendetta imod moderen med påstanden om at hun ikke vil samarbejde. I deres optik må børnenes dokumentere mistrivsel åbenbart opfattes som ’krigsskader’.

BØRNENE SKAL IKKE HAVE EN MORMOR
 I sit seneste brev til Statsforvaltningen 9. maj i år, hvor børnene rutinemæssigt nægtes samvær med deres mormor, skriver advokat Peter Ølholm da også helt jovialt, citat: ”Der er aktuelt fremsat samvær for Leonardos mor –– Angelina –– hvilket i sig selv burde være tilstrækkeligt til at forhindre, at der også fastsættes samvær for mormoren”. Altså, når børnene ser deres mor så skal de vel ikke også se deres mormor. Advokatlogik?
Advokat Peter Ølholm medgiver dog nødtvungent citat: ”Der kan selvsagt ikke protesteres mod, at mormor må indgå i kredsen af nærmeste pårørende”. Selvom det havde været svært belejligt, må man forstå.
Så da advokat Peter Ølholm ikke kan finde på andet så skriver han citat: ”Jeg mener også at ansøgningen i den grad bærer præg af ikke at handle om børnene, herunder Leonardos tarv”. Det ville have været på sin plads at angive hvad anmodningen om samvær så handler om, men her er beviset åbenbart så svagt at Statsforvaltningen tilsyneladende bare må tage advokatens mystisk konspirerende ord for pålydende.
Og advokaten afslutter sin instruks med citat: ”Der er behov for, at Statsforvaltningen klart markerer, at tingene er, som de skal være, og at der ikke skal fastsættes samvær med andre, (end mor), eller ske udvidelser eller andet”. Så er den ged barberet.

DE SKAL HELLER IKKE HAVE DERES MOR
Men det er alligevel ikke nok for en uge efter kræver fædrene, Vladimir Valiant og Peter Lawaetz, gennem deres advokat Peter Ølholm, at børnenes samvær med moderen skal ”suspenderes” af Statsforvaltningen. Og det vil jeg gætte på har været planen hele tiden. Som alle kan forstå er det en kamp for en mor at give sine børn bare en smule tryghed og kærlighed indenfor det tildelte minimalsamvær på 1½ time om måneden. Men fædrene og advokat Peter Ølholm fremturer alligevel efter hvert samvær med beskyldninger imod moderen for at ”misbruge” samværet til slette formål. Således skriver advokaten i brevet til Statsforvaltningen 17. maj: ”Jeg må formode, at Angelina sidder med en misforstået opfattelse af, at hun gør børnene en tjeneste ved at hun holder liv i drømmen om, at de skal besøge hende eller tilsvarende”. Det er første gang at sandsynligheden for at børnene på et tidspunkt kan besøge deres mor betegnes som en umulig drøm. Hvad drømmer fædrene og advokaten mon om?

Og videre hedder det: ”Min oplevelse og fædrenes oplevelse er, at børnene bliver fuldstændig splittet af den totalt fejlagtige tilgang”. Måske skulle de så overveje den mulighed at normalisere samværet og give børnene deres mor tilbage. Og deres mormor for den sags skyld.
Men nej, moderen kan åbenbart ikke skjule sine følelser godt nok for børnene, så advokaten fortsætter: ”Kombinationen af at Angelina vil blive ved og ved og ved og kombinationen af, at overvågningen ganske enkelt ikke ønsker/kan beskytte børnene mod denne konstante påvirkning gør, at jeg nu må bede Statsforvaltningen om øjeblikkelig suspension/ophævelse af alle samvær”. Så nu lægges der op til ikke bare, at børnene skal miste deres mor, men også at der søges begået et justitsmord på moderen Angelina.

GUSTENT JUSTITSMORD
Fædrene og advokaten ved nemlig at Angelinas sag skal i Landsretten 28. juni, hvor hun risikerer 1½ års fængsel. Derfor finder de timingen perfekt, hvis det nu kan lykkes at afbryde ethvert samvær og ad den vej søge at udstille moderen som ’samværskrænker’ og skyld i børnenes mistrivsel. Man må håbe, at der er en voksen til stede i nærheden af den sandkasse.

Men hvor fædrene tilsyneladende har dybe lommer og råd til at have en advokat til at fremføre deres særinteresser vedholdende og massivt, er Angelina alene henvist til den økonomiske støtte hun kan opnå fra almindelige mennesker til at varetage hendes og børnenes interesser.”

Hvis Børnekonventionen var inkorporeret i dansk lov, kunne dette slet ikke foregå. Mon du nu har fået mod på at støtte borgerforslaget

I dag er FN's Børnekonvention ikke en lov, som lande kan dømmes og straffes efter. I stedet er den en række retningslinjer, som de enkelte medlemslandes regeringer har pligt til at overholde. Gør landene ikke det, kan de kritiseres af organisationer og FN's Børnekomite. Men overalt på denne blog kan du læse, hvordan Danmark overskrider konventioner uden at se sig tilbage.

Hvis du derudover har lyst og mulighed for at støtte Angelina, så kig herind. Du kan også simpelthen overføre et beløb via MobilPay 40 235.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar