"This site uses cookies from Google to deliver its services and analyze traffic. Your IP address and user-agent are shared with Google along with performance and security metrics to ensure quality of service, generate usage statistics, and to detect and address abuse."

mandag den 25. maj 2020

Hvorfor reagerer LOKK ikke?

Joe Bidens kampagneteam har vedtaget, at Biden ikke skal reagere på Trumps mobbende krigsstil og skal afholde sig fra at indgå på det plan. Måske en god strategi, måske ikke.

Og måske er det selv samme strategi, der afholder LOKK fra at tage til genmæle mod Foreningen Fars vilde påstande om krisecentre, som nu har ramt Den Offentlige.

Her indleder foreningen i vanlig stil med sætninger, der ikke følger logisk efter hinanden. Det starter allerede i underrubrikken:

Hvem har ikke hørt krisecentrene konstant udtale, at der ikke sker fejl hos dem. Alt imens har de modtaget hundredvis af millioner fra staten gennem årene.

Efter at have "gennemgået" krisecentererklæringerne, se forrige blogindlæg, stiller Foreningen spørgsmålet:

Spørgsmålet er om sagerne overhovedet er rigtige eller det i virkeligheden er mor, som er voldsudøver og ikke offer? 

De ufrivillige morsomheder fortsætter ufortrødent:

Kommunen oplyser, at far har udsat mor for psykisk vold i årevis. Ved nærmere check var det ikke kommunen, men mor der har påstået dette.  

Hvordan kommunen skulle vide, at mor havde været udsat for psykisk vold, hvis ikke mor havde fortalt det, fortaber sig i det uvisse. Stilen fortsætter indlægget igennem.


Læs hele diskussionen på Den Offentliges Facebook-side.

Og det er nok forklaringen på, hvorfor LOKK ser passivt til: Det er simpelthen FOR langt ude til at være værd at beskæftige sig med. 
mandag den 18. maj 2020

Spændende intimundersøgelser


 Hvordan tjekker I det? Sådan her:

"Hej Anders, passer det, at du terroriserer din kone?"
"Næ! Kællingen er åndssvag."

Det er ellers ikke mere end et par uger siden, at Foreningen takkede for god ro og orden i de små hjem:
Og hvordan ved Foreningen så det? Har man været på familiebesøg? "Det har været fantastisk for alle." Ah, I har været flittige med de familiebesøg. Fantastisk.

Noget af en grel kontrast til krisecentrenes oplevelser under covid19: