"This site uses cookies from Google to deliver its services and analyze traffic. Your IP address and user-agent are shared with Google along with performance and security metrics to ensure quality of service, generate usage statistics, and to detect and address abuse."

fredag den 30. juni 2017

Omsnuing opklaret

Det mystiske begreb omsnuing, som blev opsnappet og omtalt her på bloggen som det næppe udtalbare omsnueing, er nu blevet udredt og etymologien opklaret. 

Det norske ord omsnu/snu om betyder at vende noget på hovedet, og det er nu et begreb inden for norsk mandeforskning om kvinders vold mod mænd.

Analysefirmaet Proba har fået en opgave fra BUFDIR (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i Norge), der har udmøntet sig i værket “Den mannlige smerte – menns erfaring med vold i nære relasjoner.” Proba er efter al sandsynlighed ophav til ordets brug i denne kontekst. De skriver på side 3: 


Vi har funnet en særegen form for vold som menn i parforhold med kvinner utsettes for, nemlig det vi har karakterisert som omsnuing av voldsforholdet. Det er et stort og vesentlig problem for mennene at deres kvinnelige partnere kan snu om på virkeligheten ved å fortelle omverden at det er de som er utsatt for vold.


Søgning i dokumentet giver adgang til underholdende historier (dokumentets 6.1.3) fra mænd, hvis koner efter sigende skulle løbe ud på vejen og råbe op om, at deres mænd havde slået dem. Fuldstændig som i historier om de hærdebrede karle, der gør det samme – en af dem oven i købet foran en fogedretsdommer. 

Omsnuing er essensen af flæbende far – den samme omgang Omvendtville, som vi genkender fra Red Pill: Verden er, som den er, bare omvendt. Spejl!

Det bliver sjovt følge mandebevægelsen her. Bliver omsnuing en del af det danske sprog?  Får mandebevægelsen held til at  bilde alverden ind, at kvinders vold mænd er et stort problem? Sikkert – at dømme ud fra de hidtil allokerede resssourcer er det allerede sket. Og det står jo i Proba-rapporten: Omsnuing er et stort og væsentligt problem. torsdag den 29. juni 2017

Sommerferielæsning: Salima blev bortført til Egypten som etårig

Gad vide, hvad der blev af begrebet forældrefremmedgørelse i sagen om Nadia, hvis egyptiske mand bortførte Salima som 1-årig? Det er jo efter sigende et fænomen, der indtræffer, når en forælder afskæres fra deres børn i selv kortere tid. 

Dette opdigtede, udokumenterede og udskældte fænomen modsiges i stor stil i beskrivelsen af Nadja og Salimas møde efter 16 års adskillelse:


Nadia står på trappen. Klædt helt i sort. Hun tager et par trin ned. De to nærmer sig et punkt, som det har taget dem over 16 år at nå. Lige siden den julidag i København i år 2000, da den unge kvinde som spæd blev bortført af sin far fra kvinden i sort. Hendes mor. Nadia stikker i småløb. Salima stopper og tøver. Hendes mor kaster sine arme om hende. Salima gengælder i en omfavnende lås, der lukker resten af verden ude.Du kan læse hele historien, som Politiken bringer i flere afsnit, under titlen Englevingen. Den kan også høres som podcast her.

Podcastene er ikke reserveret for abonnenter, men det er den trykte serie. Du kan få et månedsabonnement på Politiken for 1 kr.

mandag den 26. juni 2017

68% af vold mod mænd begås af mænd

Der er ingen grænser for manipulationerne i Foreningen Fars udbredelse af tal om vold mod mænd. Om denne her ...


... er et udtryk for dumhed eller bevidst ond vilje er ikke til at vide.


Men der er nu kun ét tabu her, og det er den hemmeligholdte oplysning om, at 68% AF VOLD MOD MÆND BEGÅS AF MÆND.

Dette kan man erkyndige sig om ved at studere disse videnskabelige undersøgelser fra SFI:
 

Vold mod mænd i Danmark, omfang og karakter –– 2007
og

Heraf fremgår det, at 8.000 mænd og 28.000 kvinder årligt blev udsat for vold fra en nuværende eller tidligere partner. Disse tal bliver i 2016 opgraderet til, at 13.000 mænd og  33.000 kvinder årligt udsættes for partnervold.

Og Foreningen Far vil have offentligheden til at tro, at disse mænd får tæsk af kvinder.

Men hvorfor ikke sætte hele området, vold mod kvinder, i rette perspektiv på baggrund af de to eneste forskningsartikler, der gør det muligt at sammenligne kønnene.

Mænd er generelt mere udsat for fysisk vold end kvinder.
56 pct. af alle voldsofre er mænd, 44 pct. er kvinder. Men for så vidt angår partnervold, er 78 pct. af ofrene kvinder, mens 22 pct. er mænd:
 

I gruppen, politianmeldte voldssager, findes der informationer om voldsudøverens køn.

Når det drejer sig om vold mod kvinder i almindelighed, er den formodede gerningsmand i 85 pct. af sagerne en mand, og i partnervoldssagerne er der tale om en mandlig voldsudøver i 98 pct af sagerne: 
 Når det drejer sig om politianmeldt vold mod mænd i almindelighed, er voldsudøveren/den formodede gerningsmand en mand i 95 pct. af sagerne, mens, når det drejer sig om anmeldt partnervold mod mænd, er gerningspersonen en mand i 68 pct. af tilfældene: Det betyder samlet set, når vi ser på alle partnervoldssager i 2005, uanset offerets køn, så var voldsudøveren en mand i 93 pct. af alle sagerne:

I
Mænds vold mod kvinder definerer Helweg partnervold som adressefællesskab. Partnervold kan derfor omfatte  både partnerforhold og anden familierelation fx forældrerelation og også anden bofælle end familiemedlem, fx en logerende.

torsdag den 15. juni 2017

Newspeak: Omsnueing

Fra en af mange pålidelige Deep Throats lancerer bloggen hermed manosfærens, i dette tilfælde Mandecentrets, nye ord:


omsnueing


Ifølge jurist ved Mandecentret Aarhus, Anne-Kathrine Salversen, er omsnueing den dækkende betegnelse for det fænomen, hvorved en kvinde beskylder en mand for at  have udøvet vold mod hende, selvom det modsatte er tilfældet.

Fænomenet er, forstår man, så udbredt, at det fortjener sit eget ord. Held og lykke med at udbrede det! Det forventes lanceret senest til
Mandecentrets paneldebat den 5. oktober 2017 kl. 17.00-19.00 på Dokk 1 i Aarhus.

Hvordan det udtales? Aner det ikke. Det er så fælt, at man håber, mandecenterjuristen ved en fejl har udeladt et r, og at det rettelig hedder omsnuering – ah! Det er stadig frygteligt. Hvor det kommer fra? Aner det ikke.

Så har du omsnue(r)iet nogen for nylig?

Måske Anne-Kathrine kunne opklare ordets udtale, korrekte stavemåde og etymologi?


Se også:

TV2 markedsfører igen Mandecentrets fiktion om voldsramte mænd

mandag den 12. juni 2017

Pressenævnet eller politiet?

Hvad med begge dele? Det her må stoppes.


Det er næsten for morsomt, men Lohse tog imod opfordringen: 

torsdag den 1. juni 2017

Menneskerettighedsdomstolen blåstempler stalking by proxy

Man vil huske Levakovic som manden, der ikke mener, at han efter 40 år på kontanthjælp suppeleret med diverse former for indbringende kriminalitet plus bizarre tv-optrædender, nogensinde har fået en chance i Danmark.  

Det var under henvisning til hans menneskerettigheder, at Levakovic med sine 28 domme, sine tvangsfjernede børn og en ekskone i skjul for hans donkraft undgik at blive smidt ud af landet. Højesterets fortolkning af menneskerettighederne underkastede sig den verdensomspændende syge, som tilknytningstankegangen udgør.

Nu har selv samme menneskerettigheder, oven i købet Menneskerettighedsdomstolen, understreget vigtigheden af den biologiske tilknytning, som vi husker er en politisk vision uden psykologisk fundering.

I dom af  30. maj 2017, Case of  ÓNODI v. HUNGARY giver Menneskerettighedsdomstolen en far ret i hans anke mod den ungarske stat, som angivelig ikke har gjort nok for at sikre ham samvær med hans datter, der i dag er 23 år gammel.

Dette sker til trods for, at datteren, som da stridighederne mellem faren og moren startede, var 12 år gammel og klart og konsekvent sagde nej tak til ham.

Der er tale om en mand, der har sendt mere end 62 ansøgninger om samvær til de ungarske myndigheder, hvad Menneskerettighedsdomstolen opfatter som udtryk for kærlighed.

Kendere af tunge gengangersagen vil vide, at et sådant antal ansøgninger snarere er udtryk for en retshaverisk patologi, og at Menneskerettighedsdomstolen hermed har blåstemplet stalking pr. proxy, chikane og besættelsen af at få ret. 

For hvad skal den ungarske far bruge denne dom til? Vil han nu opnå sin datters kærlighed? Næppe. Sådan noget kan man nemlig ikke lovgive sig til.

De glødende støtter for menneskerettigheder bør huske på, at de rummeligt udformede artikler til stadighed vil være et vurderingsspørgsmål og dermed underlagt tidsånden.

Det har længe været åbenbart, at børn ingen rettigheder har, og at retten til kontakt i virkeligheden er pligten til kontakt. Nu har vi Menneskerettighedsdomstolens ord for det. 

Tak for kaffe.