"This site uses cookies from Google to deliver its services and analyze traffic. Your IP address and user-agent are shared with Google along with performance and security metrics to ensure quality of service, generate usage statistics, and to detect and address abuse."

tirsdag den 20. juli 2021

Jesper Lohse ønsker sig kærlighed fra ældre kvindesagsforkæmpere med domme

I en nyhedsmail fra Foreningen Far kundgøres det, at Jesper Lohse, som er Foreningen Far, opstiller personligt til kommunevalget i Hellerup. Det må forstås således, at landsformanden ikke længere er kandidat for KD. 

Jesper Lohse fortæller i samme nyhedsbrev, at han ønsker sig kærlighed fra ældre kvindesagsforkæmpere, og tillige gerne ser, at disse fremlægger deres domme og faktatjekker deres udsagn. 

Opfordringen er hermed videregivet til ældre kvindesagsforkæmpere med domme.


 

Selv tak! 

torsdag den 8. juli 2021

Jesper Lohse kandidatur til KD i Gentofte bliver muligvis underløbet af hans "slimspor"

I en nylig pressemeddelelse fra Kristendemokraterne (KD) annoncerede partiet, at Jesper Lohse fra Foreningen Far stillede op som  kandidat i Gentofte. Her blev han bl.a. præsenteret som "familiefar" for at indikere, at han var et passende fit for dette familieparti. Men er "familiefar" en retvisende betegnelse?

Efter at have konsulteret Den Danske Ordbog er denne blog stærkt i tvivl. 

Og tvivlen fortsætter: Hvordan har Lohse det med udvalgte nedslag i partiets politik, som fx den med, at der ikke skal ydes skattefradrag til den af forældrene, der betaler børnebidrag?

Dette er der dog ingen tvivl om: Det ville være kedeligt, hvis en person som Jesper Lohse blev saneret af et politisk parti, og stemmer i partiet vil da heller ikke have hans "slimspor" på sig:  

Skulle nogen undre sig over, hvad Lohses slimspor af trusler og intimering hentyder til, kan jeg kun henvise til Foreningen Fars udemokratiske sindelag. Og for så vidt angår påstanden om at handle i direkte modstrid med KD's værdigrundlag, er hele denne blog et overflødighedshorn af information, eftersom bloggen siden 2015 har sat fokus på landsformandens værdigrundlag, der bl.a. omhandler anvendt kvindehad, som det kommer til udtryk bl.a. ved at så mistillid om kvindekrisecentre, kvinders sandhedsværdi og deres psykiske habitus.

Et godt søgeord til en rundfart i slimsporet er ordet  "klage".

Besøg Jesper Lohses politikerside her.

mandag den 28. juni 2021

Foreningen Far beder Socialstyrelsen om 10 mio.

“Vi takker for årets tilskud fra staten på 223.613,86 kr. selvom det er ingenting i forhold til behovet med hensyn til forebyggelse og afhjælpning af social udsathed af Foreningen Far i Danmark.” Således skriver Foreningen Far i en henvendelse til Tilskudsforvaltningen sidste år ved samme tid.


Vi er kede af at høre, at Foreningen Far er socialt udsat.


Foreningsformanden vil herefter gerne vide, hvad Foreningen Far skal gøre for at komme på finansloven med minimum 10 mio. om året, “som er det AKUTTE statslige tilskud, der er behov for.” 


Foreningen er dog bekendt med “ekstreme personer, som prøver at stoppe Foreningen Far med alle midler, herunder økonomisk støtte.“ Et tilskud på 10 mio. vil derfor utvivlsomt lægge foreningen ned for stedse, så man skal vist passe på, hvad man beder om. 


Da de 10 mio., såvidt det skønnes, endnu ikke er indgået på Foreningens konto, må Jesper Lohse foreløbig trøste sig med at være en af de nominerede til Foreningen Mands forsøg på at finde 14 mænd, der gjorde Danmark til et bedre sted at være mand. Andre nominerede er bl.a. Simon Simonsen, Hans Bonde og Svend-Aage Madsen.
Citat fra Foreningen Mand: “Hvis Sofia [sic!] Linde skal med, skal Raket-Madsen også med.” 

søndag den 27. juni 2021

Borgerforslag om straf for falske anklager

Borgerforslag er ofte ufrivilligt morsomme, men dette, der ønsker straf for falske anklager, er i en klasse for sig. Det er nemlig allerede strafbart at fremsætte falske anklager:

§ 164. Den, der afgiver urigtige oplysninger til offentlig myndighed med forsæt til, at en uskyldig derved bliver sigtet, dømt eller undergivet strafferetlig retsfølge for et strafbart forhold, straffes med fængsel indtil 6 år.

Der er foreløbig indløbet 1.171 underskrifter. Gud bedre det!

fredag den 22. januar 2021

Foreningen Far fejlagtigt betaget af ny forskning

Foreningen Far har igen fejllæst en forskningsartikel. Vi har tidligere fanget foreningen i ikke at kunne forstå bl.a. teksten i Børnekonventionen, men her gælder det et spritnyt konsensusstudium publiceret i Attachment & Human Development, januar 21.

Konsensusstudiet omhandler, hvad der efter 70 forskeres mening er galt i forståelsen af tilknytningsteorien, og betoner, at et barn har brug for flere omsorgspersoner. 

Foreningen Far er meget glad for den artikel, som de mener støtter foreningens bestræbelser for lige tid med mor og far (og bedsteforældre mv.). Men det er ikke tilfældet, da konsensusstudiet samtidig betoner behovet for den "tilstrækkelige omsorg", der udelukker vold, misbrug, misrøgt, psykiske sygdom mv. 

Studiet omhandler med andre ord de sager, der falder i § 6-gruppen og ikke de § 7-sager, der kendetegner foreningens fædre. 

Foreningen Far kan heller ikke være tilfreds med, at studiet fastslår, at under normale omstændigheder er overnatninger hos samværsforælderen uproblematisk for "preschoolers", dvs. 4-5-årige børn. De anbefaler ikke, som Foreningen Far gør, at børn helt ned til etårsalderen nødvendigvis har godt af overnatninger.

I det hele taget har studiet begrænset relevans for forældre i Danmark. Her er det vigtigste nemlig, at børn får samvær – også selvom de udsættes for vold, misbrug, alkoholmisbrug og/eller psykiske lidelser. Dette burde Foreningen værdsætte, da deres medlemmer således også kan komme til børnefadet. 

søndag den 4. oktober 2020

Nyt koordineret medieanslag mod mødre

Historien gentager sig. Det er ikke mere end fem år siden, at Radio 24syv, DR og TV 2 spillede efter Foreningen Fars fløjte og plastrede deres sendeflader til med historier om onde mødre og endnu ondere kvindelige advokater.

I Mediernes møgkællinger kan du læse, hvordan interesseorganisationen Foreningen Far var med i planlægning og redaktion af en række programmer, der skulle sværte de advokater, der forsvarede mødre i familieretten. De blev kaldt de brodne kar.

I dag har fædrerettighedsbevægelsen ført pen og mikrofon for Politiken og TV 2. Politiken har oven i købet ladet deres økonomijournalist Michael Olsen skrive om emnet. Hvilket er kuriøst, eftersom det er Kirsten Nilssons stofområde.

Denne gang gælder mistænkeligggørelsen ikke advokater, men kvindekrisecentre, som jo rutinemæssigt får en tur i manegen med venlig hilsen fra fædrerettighedsbevægelsens klamme kældre. 

Her er foreløbigt de to artikler fra Politiken:

Sådan startede Thomas' mareridt

Her får den anonymiserede Thomas fri taletid uden indblanding fra hverken hans eks eller dennes advokat. Det ville nemlig være "konfliktoptrappende", mener Politiken ubegribeligt. 
Advokater: Mødre misbruger krisecentre i skilsmissesager

Her finder vi de sædvanlige troper om kvindekrisecentre tilsat en ny vinkel, nemlig at der er opstået et problem med psykisk vold, efter at dette er kriminaliseret. Eksemplerne er latterlige. En strid om, hvem der skal bestyre fjernbetjeningen, nævnes som psykisk vold. Skal vi tro, at krisecentrene køber den?

Krisecentre: mødres bedste kneb

Et partsindlæg i en stor formiddagsavis midt i en verserende retssag er dog en form for psykisk terror, som Politiken medvirker til. Psykisk terror by proxy.

Ikke overraskende har denne samme historie kørt i loop på TV 2 hele dagen – langt interview med Tanja Graabæk, kortere med Jesper Lohse vs. et enkelt printcitat fra formanden for LOKK. Tendiøst? Det må man sige.


Mediernes historie er altid: Noget er synd for far. Den burde være: Kan det passe, at så mange børn udleveres til samvær med mænd med store brister?

onsdag den 9. september 2020

Jesper Lohse scorer guld i kategorierne hykleri, kvindehad og helt almindelig stupiditet

Næsten hver gang Jesper Lohse, formand for Foreningen Far, overgår sig selv, tror man, det ikke kan blive værre. Og så bliver det alligevel værre.

I dette interview med Ekstra Bladet er Lohse omsider blevet klar over, at det er en far, der står bag morsmanual.dk, og kalder det KREATIVT. Men spol lige tilbage til, dengang han troede, det var en kvinde:

 

 

 

Det var ikke så kreativt, dengang.

Dorte Toft, Ditte Giese, Susanne Staun, Sidsel Lyster og Chris Alban takker for opmærksomheden og ser frem til den dag trumpske udsagn som fx, at vi fylder folk med urigtige oplysninger, bliver ekspliciteret. Er det fx urigtigt, at du er en hykler, en manisk politianmelder og en rædsom misogynist? Næ.  

Vi vil fortsat også gerne erkyndige os om, hvilke domme der er tale om.