"This site uses cookies from Google to deliver its services and analyze traffic. Your IP address and user-agent are shared with Google along with performance and security metrics to ensure quality of service, generate usage statistics, and to detect and address abuse."

torsdag den 25. april 2019

Lær at klage med Foreningen Far

Medio april anbefalede Foreningen Far sine medlemmer at foretage anmeldelser af forældre, advokater og myndigheder, som udøver eller medvirker til kønsdiskrimination og psykisk vold mod børn og fædre. Foreningen Far, der er verdensmestre i klageindbringelse –– målt på antal indbragte klager alene –– forsyner nu også vordende klageånder med klageskabeloner.

Foreningen Fars klagepraksis kulminerede for nylig, da man herfra politianmeldte hele to ministerier og Socialstyrelsen “i forbindelse med Britta Nielsen-sagen”.


 


Da der traditionen tro er tale om en relativt uforståelig skrivelse, står det ikke klart, hvordan Foreningen Far direkte eller indirekte mener sig påvirket af Britta Nielsen –– særlig eftersom ministerierne og styrelsen bl.a. er anmeldt for “kønsdiskrimination i de sociale puljer”. 

Retsudvalget, Ligestillingsudvalget, og Børne- og Socialudvalget fik også direkte besked.

Så vidt denne blog kan skønne, handler det stadig bare om, at Foreningen Far er pikerede over, at de ingen statsstøtte får og måske samtidig gerne vil have lidt Britta-shine, men teksten er ingen hjælp til opklaring af mysteriet.  

søndag den 14. april 2019

Reklameindslag fra DR: Fra krig til forlig – for lovgivers skyld

Den første april –– sjovt nok –– sendte DR en reklamefilm, der som sædvanlig var udklædt som dokumentar, Fra krig til forlig – for børnenes skyld. Den kan stadig streames.

Reklamefilmen handlede om de svære skilsmisser –– og gik i luften selv samme dag, som en ny forældreansvarslov trådte i kraft med de børnesagkyndige som omdrejningspunktet for alt godt.

Igen agerer DR i lovgivers tjeneste, som skødehund i stedet for vagthund. 

I programmet følger vi det, der nu hedder en 'gul' skilsmisse. Dvs. en skilsmisse, hvor der nok er konflikt, men ikke mere, end løses kan. Programmet fremstiller imidlertid problemet som stort og som eksemplarisk for den type skilsmisser, som det nye system skal revolutionere.

Reklamefilmen har bl.a. Bibi Wegler i hovedrollen –– den børnesagkyndige psykolog, der er kendt for at sige, at hun har svært ved at tro, at det er noget barnet selv vælger, hvis de pludselig giver udtryk for, at de ikke vil se enten deres mor eller far. 


I stil med al anden licensbetalt reklame på DR lader også denne, som om voldsskilsmisserne ikke eksisterer: Nej, det her handler om forældre, der ikke kan samarbejde, siger DR kontrakfaktuelt opdragende det danske folk. Og overlader med sindsro opdragelsen af forældre til børnesagkyndige psykologer.

Det kunne ellers være interessant at se en ægte dokumentar, der viste Bibi Wegler i færd med at råbe til en voldsramt kvinde, at nu skulle hun tage sig sammen og samarbejde med ham, der slog hende/slog børnene eller forgreb sig på dem –– take your pick.

Men den gruppe er lige så ladt i stikken med den nye lov, som de var med gamle. Der er ingen egentlig nye krav til de børnesagkyndige psykologer, og de børnesagkyndige sidder fortsat på magten efter 1. april

Interesserede kan med fordel følge med i prøveballonerne, der testes hos Landsforeningen for Børn og Samvær.