"This site uses cookies from Google to deliver its services and analyze traffic. Your IP address and user-agent are shared with Google along with performance and security metrics to ensure quality of service, generate usage statistics, and to detect and address abuse."

torsdag den 30. maj 2019

Mande- og fædregrupper kategoriseret som hadgrupper

Mande- og fædrerettighedsaktivister er kategoriseret som hadgrupper af Southern Poverty Law Center (SPLC), fordi de spreder falske anklager om kvinder.SPLC er en nonprofit borgerrettighedsorganisation, der siden 2000 har identificeret og klassificeret hadgrupper, der "angriber eller tilsværter hele grupper af mennesker". SPLC går tilbage til 1979, hvor organisationen indledte karrieren med at føre sager for ofre for KKK og andre lignende "white supremacist groups".

Så hvorfor mener SPLC, at mande- og fædrerettighedsgrupperne er hadgrupper? 

Af samme grund som denne blog. SPLC skriver:


Misogynister i mande- og fædrerettighedsbevægelserne har udviklet en række påstande om kvinder, der skal understøtte deres beskrivelser af dem som voldelige løgnere og manipulatorer af mænd.   

Her er deres tre påstande: 

1. Disse mandegrupperinger insisterer ofte på, at mænd er ofre for sexforbrydelser og krænkelser i samme grad som kvinder, hvis ikke mere. Denne påstand har til formål at støtte deres grundpåstand om, at retterne og lovene favoriserer kvinder.  

2. Som endnu et led i bestræbelsen på at vise, at mænd er ofre for diskrimination, påstår disse mandegrupperinger, at kvinder overfalder mænd, i samme grad som mænd overfalder kvinder, hvis ikke mere. 

3. Tæt på halvdelen eller flere seksuelle overfald (voldtægter), som kvinder rapporterer, er opspind. Et website som register-her katalogiserer kvinder, som angivelig lyver om voldtægt.

Læs originalartiklen med gendrivelser af påstandene her

I Danmark kan det konstateres, at Foreningen Far, Mandecentret, Manderådet og forskellige enkeltindivider, herunder Kåre Fog, især er beskæftiget med den form for hadtale, som hører ind under punkt 2. 

Seneste fænomen, Manderådet, skriver om vold mod kvinder:


”Den såkaldte vold imod kvinder har længe været en rigtig god forretning for feministerne. Fortællingen som vi har hørt på i årevis er blevet en integreret forestilling om den voldsramte og krænkede kvinde og derfor naturligvis, om den voldelige mand. Men det er løgn. Der er kun en marginal forskel på omfanget af udøvet partnervold fra henholdsvis mænd og kvinder.”
”Der er et meget centralt problem i forhold den "volds-forskning" som danner hele grundlaget for denne fortælling, og det er selve forskningsmetoden.”


Læs videre på Manderådets Facebook-side.  

Skulle man mene, at SPLC er en radikal venstrefløjs-gruppering, kan man i stedet kaste et blik på denne videnskabelige gennemgang af eksisterende  forskningslitteratur, “Fathers’ Rights” Activism, Discourse, Groups and Impacts. Her fremsættes identiske –– og yderligere –– kritikker, som tillige er identiske med dem,  sociologer som Michael Kimmel og Michael Flood har fremsat.

tirsdag den 21. maj 2019

Det, Anahita Malakians ikke forstår

Torsdag i sidste uge var der fædrerettighedstræf på Heidi's Bier Bar, arrangeret af Nye Borgerliges Anahita Malakians med deltagelse af Peter Roed, der tillige går under navnet Kriseramt Far.


De fleste af denne type komsammener aflyses sædvanligvis  pga. for få tilmeldte, som tilfældet var med fx det stort anlagte #mentoo-arrangement, men ikke når Anahita Malakians inviterer. Præcis en håndfuld var nemlig mødt op, hvis man ikke indregner de tre repræsentanter for Stop Vold mod Børn og denne blogindehaver samt to andre ligesindede. 

Anahita Malakians har gjort det til en hjertesag ikke at ville forstå, at hun agiterer på vegne af voldelige mænd. 

Tidligere om Anahita Malakians her på bloggen.

Malakians mener –– helt i flugt med tidsånden –– at hvis en mand beretter om falske anklager, krisecenter og efterfølgende røvtur i systemet, så er han en forfulgt uskyldighed, der legemliggør samtlige systemsvagheder og uligestilling. 

Ved nærmere eftersyn viser det sig altid, at de forfulgte uskyldigheder er alt andet end uskyldige. Det fænomen har længe heddet Flæbende Far, et begreb, som med fordel kan bruges som søgeord her på bloggen. Og når Peter Roed flere gange offentligt bedyrer, at han var en uvoldelige far, hvis ekskone uretmæssigt kom på krisecenter, så tigger de udsagn om nærmere eftersyn.

Denne gang var det Stop Vold Mod Børn, der tog sig af dette eftersyn og tak for det. De skriver på deres Facebook-side:


Stop Vold mod Børn har naturligvis gransket lidt i denne historie. Vi har talt med en mor, der sad på krisecenter med Peter Roeds ex-kone og børn. Kvinden ønsker at være anonym, hvilket vi respekterer.

Det viser sig at Peter Roeds historie skrider lidt, da mor tydeligt havde været udsat for synlig vold ved ankomsten til krisecenteret, med blå mærker og epikrise fra lægen. 

Børnene var ligeledes stærkt påvirket af den vold de havde overværet. 

Moren fik tillagt midlertidig fuld forældremyndighed i statsforvaltningen, som senere blev stadsfæstet af Byretten og Landsretten.

Peter Roed havde svært ved at holde sin objektivitet når talen faldt på vold, og det faktum at børn tager skade af vold.


Peter Roed/Kriseramt Far følger med andre ord den sædvanlige skabelon.

onsdag den 15. maj 2019

Foreningen Far går i bro af paranoia over Helga Netværk ... og ... klager

Hvis det nu overhovedet var muligt at udregne, hvor meget  Foreningen Fars henvendelser og klager til offentlige instanser –– til Ombudsmanden, politiet, Datatilsynet, ministerierne mv. ––  gennem Foreningens lange levetid havde kostet skatteborgerne, ville vi kigge på en svimlende sum.

Alene antallet af henvendelser og klager til ombudsmanden ville være et årsværk  at udregne. Her er seneste udbrud –– ledsaget af den kendte offer-grafik:
For så vidt angår det "hemmelige" Helga Netværk, hvis udbredelse kommer fra denne artikel i Ekstra Bladet, så er dette netværk på ingen måde hemmeligt. I hvert fald uddelte netværket Helga-prisen i 2017:Og mere hemmeligt, end at forkvinden kunne interviewes, var det så heller ikke.

På Facebook er Helga Netværk en lukket gruppe –– ikke hemmelig, men lukket:


fuldstændig ligesom Støtteforeningen for Foreningen Far er en lukket gruppe:


Så hvorfor anmelder Foreningen ikke sig selv? For gedulgte manøvrer –– og kvindeskadelig og kvindehadsk aktivitet gennem hele sin levetid, senest forklædt som omsorg for børn. Hvilket nok er en stor del af forklaringen på, at de offentlige tilskud ikke står i kø for at forgylde Foreningen. Det ændrer sig næppe, hvis foreningens fortsat støtter og støtter sig til denne person:
 

  
Men Simon Simonsen er medlem af og støtter Foreningen Far. Fædre repræsenterer kun halvdelen af dem, der får børn. Det er antidemokratisk at støtte Foreningen Far –– hvis Simonsens logik skal følges.

Godnat. Dybt.

mandag den 13. maj 2019

Så kom Foreningen Far vitterlig i Folketinget – nu med faktatjek

Bestyrelsen for Socialdemokratiets kreds 3, som i morgen skulle have afgjort Simon Simonsens kandidatur, aflyser det planlagte ekstraordinære møde, fordi der i mellemtiden er blevet udskrevet folketingsvalg. Kreds 3 skriver bl.a.:


 

Selv skriver Simonsen på Facebook:


 

Det er helt umuigt at forestille sig, at Simonsen ikke skulle være bekendt med, at det er "proceduremæssige begrænsninger", der ligger til grund for aflysningen. Ligeledes må han være bekendt med, at han IKKE "nyder" kredsens opbakning.

Kredsen skriver selv: Det er klar tale. Men Foreningen Far vælger også at omgå virkeligheden med spin:   
Halleluja!

onsdag den 8. maj 2019

Foreningen Far i Folketinget!

Den 16. maj afgør kredsbestyrelsen i Socialdemokratiets 3. kreds (Indre by og Christianshavn), om Simon Simonsen får lov at stille op til valget.

Denne blogs bud er: Ah, mon ikke? 

Det er nemlig læren fra Trump til Paludan: Den, der siger de vildeste ting, får mest eksponering, og den, der får mest eksponering ... vinder. Det gør i processen ikke noget, at intet af det man siger er korrekt eller giver mening. Hør fx Radio 24syvs interview med Simonsen.

Hvis du ikke ved, hvem Simon Simonsen er, så er det ham, der beskyldte partikammerat og borgmester i Roskilde, Joy Mogensen, som havde offentliggjort sit kommende solomoderskab, for følgende:For kredsbestyrelsen er det ikke så meget holdningen, den er gal med, men retorikken. Den var også problemet, da Simon Simonsen forud for kommunalvalget 2017 valgte at tiltrække sig opmærksomhed ved at nedkalde Jihad over "elitefeministerne", legemliggjort ved denne blogindehaver og journalisterne Mette Fugl og Tine Byrckel.... selvom ingen af de nævnte på daværende tidspunkt havde vekslet et ord med Simon Simonsen, endsige overhovedet vidste, hvem han var. Overborgmester Frank Jensen var ikke ved at gå i bro i fryd, men manøvren lykkedes, og Simonsen kom ind, snævert, ganske vist.
Mellem kommunevalget og udfaldet mod Joy Mogensen har Simonsen bl.a. også gjort sig upopulær i partiet i april ved at tordne mod beslutningen om, at  opstillingslisten skal omfatte minimum 40 procent kvinder eller mænd. Dette kaldte han diskrimination. 

Hvorfor er det interessant? Fordi Simon Simonsen er klassisk manderettighedsaktivist.

Læsere af denne blog vil vide, at Simonsen er medlem af Foreningen Far, fast moderator for samme og netop har skrevet en selvudgivet e-bog, der, som Foreningen Far selv udtrykker det," anbefaler Foreningen Fars forslag på familieområdet i Danmark". 

Som medlem af Københavns Borgerrepræsentation har Simonsen allerede vist foreningen betydelig goodwill. Københavns Kommune har nemlig givet §18-støtte til Foreningen Fars app.


 


Derfor er det på sin plads at gisne om, hvilke appelsiner der kan falde ned i foreningens turban, når først Simonsen indtager Folketinget.

Og derfor støtter Foreningen da deres (eneste) ven i nøden:

... et spørgsmål på linje med: "Er himlen blå på Haiti, når det ikke er uvejr." Nice one!

Men Simonsens meritter stopper ikke her, eftersom han er formand for Foreningen Fars bedste ven, Manderådet –– hvis værdigrundlag man kan erkyndige sig om her, og som bl.a. omfatter ønsket om at gøre op med den "feministiske elite"/"radikalfeminismen" (hvem det så end er), der vil "begrænse mandens maskulinitet" og i øvrigt kalder vold mod kvinder for en "myte".