"This site uses cookies from Google to deliver its services and analyze traffic. Your IP address and user-agent are shared with Google along with performance and security metrics to ensure quality of service, generate usage statistics, and to detect and address abuse."

tirsdag den 21. maj 2019

Det, Anahita Malakians ikke forstår

Torsdag i sidste uge var der fædrerettighedstræf på Heidi's Bier Bar, arrangeret af Nye Borgerliges Anahita Malakians med deltagelse af Peter Roed, der tillige går under navnet Kriseramt Far.


De fleste af denne type komsammener aflyses sædvanligvis  pga. for få tilmeldte, som tilfældet var med fx det stort anlagte #mentoo-arrangement, men ikke når Anahita Malakians inviterer. Præcis en håndfuld var nemlig mødt op, hvis man ikke indregner de tre repræsentanter for Stop Vold mod Børn og denne blogindehaver samt to andre ligesindede. 

Anahita Malakians har gjort det til en hjertesag ikke at ville forstå, at hun agiterer på vegne af voldelige mænd. 

Tidligere om Anahita Malakians her på bloggen.

Malakians mener –– helt i flugt med tidsånden –– at hvis en mand beretter om falske anklager, krisecenter og efterfølgende røvtur i systemet, så er han en forfulgt uskyldighed, der legemliggør samtlige systemsvagheder og uligestilling. 

Ved nærmere eftersyn viser det sig altid, at de forfulgte uskyldigheder er alt andet end uskyldige. Det fænomen har længe heddet Flæbende Far, et begreb, som med fordel kan bruges som søgeord her på bloggen. Og når Peter Roed flere gange offentligt bedyrer, at han var en uvoldelige far, hvis ekskone uretmæssigt kom på krisecenter, så tigger de udsagn om nærmere eftersyn.

Denne gang var det Stop Vold Mod Børn, der tog sig af dette eftersyn og tak for det. De skriver på deres Facebook-side:


Stop Vold mod Børn har naturligvis gransket lidt i denne historie. Vi har talt med en mor, der sad på krisecenter med Peter Roeds ex-kone og børn. Kvinden ønsker at være anonym, hvilket vi respekterer.

Det viser sig at Peter Roeds historie skrider lidt, da mor tydeligt havde været udsat for synlig vold ved ankomsten til krisecenteret, med blå mærker og epikrise fra lægen. 

Børnene var ligeledes stærkt påvirket af den vold de havde overværet. 

Moren fik tillagt midlertidig fuld forældremyndighed i statsforvaltningen, som senere blev stadsfæstet af Byretten og Landsretten.

Peter Roed havde svært ved at holde sin objektivitet når talen faldt på vold, og det faktum at børn tager skade af vold.


Peter Roed/Kriseramt Far følger med andre ord den sædvanlige skabelon.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar