"This site uses cookies from Google to deliver its services and analyze traffic. Your IP address and user-agent are shared with Google along with performance and security metrics to ensure quality of service, generate usage statistics, and to detect and address abuse."

tirsdag den 25. juni 2019

Formanden for Foreningen Far misbruger egen forening til at udbasunere privatsag som principsag

På syvende døgn er hovedhistorien fastgjort på Foreningen Fars officielle facebookside:

 

 

Men de omtalte principielle børnesager består af to sager: Den første vedrørte en japansk kvindes bekomst i Gentofte Kommune. Den anden vedrører formandens private børnesag, som han her folder ud i en såkaldt pressemeddelelse.

 

I pressemeddelelsen karaktermyrder formanden for Foreningen Far moren til deres fælles barn med påstande om misbrug og mistænkeliggørelse af dennes evner som mor, også fsa. tidligere barn. Formanden bruger med andre ord de samme virkemidler i sit privatliv, som foreningen er berygtet for at bruge i sin rådgivning.

 

Formanden for Foreningen Fars private børnesag handler om overførsel af bopæl. Formanden mener, at CPR-lovens § 8 giver ham ret til at flytte datterens bopæl til egen adresse, fordi han dokumenterbart har haft datteren har boet hos sig i længere tid “pga. morens situation”.

Formanden mener desuden fejlagtigt, at et misbrugsproblem er grundlag for flytning af bopæl. Det er ikke tilfældet.

 

Fun fact: “Mere end 7 genstande ugentligt giver automatisk diagnosekoden alkoholmisbrug i sundhedsplatformen.”

 

CPR-loven har i mange år været brugt som en kattelem til at tiltuske sig  bopælsretten med, bl.a. ved tilbageholdelse af barnet, hvad der er lykkedes i flere sager i de kommuner, der ikke er klar over, at den anden part skal høres.

 

I skrivelse til Gentofte Kommune af juni dette år truer formanden kommunen og de i skrivelsen nævnte medarbejdere med politianmeldelse såfremt bopælen ikke straks overføres til ham.

 

Dette sker til trods for, at Økonomi- og Indenrigsministeriet i deres afgørelse 12. oktober 2018 stadfæstede Gentoftes Kommunes afgørelse om at afvise formandens anmodning om registrering af datteren på hans bopæl.