"This site uses cookies from Google to deliver its services and analyze traffic. Your IP address and user-agent are shared with Google along with performance and security metrics to ensure quality of service, generate usage statistics, and to detect and address abuse."

mandag den 19. november 2018

Fra "karry sild" til førstebehandling af det nye familieretlige system

Sej filet. Kalve lever. Halv grillet kælling. Det er altid menuerne, der er de mest givtige for ivrige fejlfindere, men vi er nu vant til Foreningen Fars ordfragmentering og andre mærkværdigheder, inklusive frivillighedsrådet, så ingen sved dér.

Til orientering holder denne sjældent velstavende forening julefrokost for værdigt trængende i dyrt selskab: Thomas Wivel vil fortælle, hvorfor mænd og fædre er så fantastiske ... man holder vejret ... og vores gamle ven Simon Simonsen vil holde en juletale. 

Det allersjoveste her er nok, at Simon Simonsen skulle være fra det såkaldte Manderådet:


Men vi kan ikke finde noget manderåd, slet ikke noget Manderådet. Hvor er du, Manderådet? Det er Ringsted Tidende helt ligeglad med og gengiver simpelthen foreningens invitation ord til andet. Nå, der kommer nok et godt manderåd i morgen.

Og et par Ringsted-borgere skal nok også få jule sild i år, godt for dem, men det skal bestemt ikke skille os ad:  Vi kommer! En hel byge sure sild, på Lohse-sprog “feminister”, kommer regnende ned over den gode stemning med vores brede skuldre og stiller os i Fars Bar og bestiller med Mobile Pay og dybe stemmer. Yesss. Der er jo adgang for alle, og vi vil også have jule sild, sprød stegt bacon og gravet laks, når vi nu ikke kan få julesild, sprødstegt bacon og gravad laks. 


I øvrigt er det i virkeligheden også Foreningen Far, man kan takke for opdagelsen af Britta. Bare så det står klart. I årevis har foreningen nemlig klaget over, at de ikke fik en krone, og det skulle have et eller andet at gøre med Britta.  Og det er for dårligt, forlyder det videre herfra, at “tildelingen af sociale puljemidler ikke sker i henhold til kontaktfladen til de relevante borgere”, hvilket vist nok betyder, at de burde fordeles i henhold til distributionen af Facebook-likes. Ja ja.

Rygterne har i mellemtiden været utallige og diverse:

Blandt andet bliver der arbejdet på en dokumentar om krisecentre, der omsider skal bevise, at disse blot er skjulesteder for løgnagtige mødre ... zzzzzz ... der vil “vinde” forældremyndigheden over deres børn, fordi de kan. Dokumentaren bliver efter det oplyste lavet af et produktionsselskab til ingen ringere end DR. Til dato har to uafhængige kilder bekræftet forehavendet. Men det er øjensynlig meget hemmeligt. Lad os nu se ... om der bliver råd til andet end Den Store Bagedyst på DR. Foreningen far virker ikke uinteresseret i emnet.

 
Virksomheden Hvert 3. barn er blevet indberettet for manglende momsindbetaling, forlyder det fra en anonym person, der har bragt dette formodede forhold til skattemyndighedernes opmærksomhed. Det eneste, denne blog kan konstatere, er, at virksomhedens fakturaer ikke overholder momsloven: 

Vi kan også konstatere, at Hvert 3. barn er yderst omstillingsparat: For et år siden fik virksomheden et nyt binavn, Børnepsykologen ApS, men det navn blev slettet i september i år. Det nye binavn var nu Skilsmissehuset ApS, men, hov, det blev slettet for et par måneder siden. I forgangne uge annoncerede Hvert 3. barn et samarbejde med advokatfirmaet, Strauss & Garlik, men det er der pludselig heller ingen spor af. Spændende!
Den interesserede kan jo ikke undgå at bemærke, at H3B har “staffet" op med aflagte medarbejdere fra Statsforvaltningen, jurist Sidsel Bernhard og børnesagkyndig Henrik Rude. Nåeh nej, Henrik Rude er ikke ’aflagt’ endnu. Han er i følge Info-Centrets oplysninger stadig ansat ved Statsforvaltningen. Det er da kundemagnet, der vil noget –– køb rådgivning hos H3B og få en insider fra Statsforvaltningen på sagen.

Hov! Dagen efter dette indlæg blev skrevet, kan det konstateres, at Henrik Rude er forsvundetfra Skilsmissehusets hjemmeside. Det går stærkt!


Vores Anahita "anything to get in the papers" Malakians,  hvis seneste stunts bl.a. omfattede fremvisning af egne nydelige bryster med små stjerner til at dække vorterne –– som af uransagelige grund er mere frække end resten –– er ikke bange for noget, heller ikke for injurier. I hvert fald beskylder hun uden at se sig tilbage Chris Alban for medvirken til et strafbart forhold, nemlig børnebortførelse:Det er forbudt, Anahita. Pas nu på, hvad du skriver. Heldigvis er Chris, som intet kender til børnebortførelser, en stille og rolig familiefar, der ikke kunne være mere ligeglad med denne og andre beslægtede påstande, der rutinemæssigt fremføres fra denne front.


Sidst, men ikke mindst har der været førstebehandling af det nye familieretlige system i Folketinget. En tilstedeværende kunne herfra berette:

Det er et stykke danmarkshistorie. Det er den debat, historikere vil analysere om 100 år for at konstatere, at den politiske diskurs har ændret sig. Der er konsensus over hele linjen: Barnets trivsel er i centrum.  

Vedkommende var med andre ord fortrøstningsfuld. Det er denne blog ikke. 

Thi der er langt fra tale til handling, og der er langt fra Folketinget til den individuelle sagsbehandler i kommune og familieretshuse. Vil sagsbehandlere blive uddannet til forstå, hvad barnets trivsel egentlig er? Eller vil barnets trivsel fortsat blive vurderet ud fra et fundamentalt ligestillingshensyn, som formanden for Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige anbefalede i denne kronik.

Herfra spås det, at problemerne i fremtiden primært vil samle sig om psykologerne, der i det nye system vil få om muligt endnu mere magt. Så vidt aftalen er det nemlig fremover de børnesagkyndige psykologer, ikke juristerne, der skal behandle sagerne, og det bliver de selv samme børnesagkyndige psykologer, som i årevis har dømt børn til  liv med vold, misbrug og overgreb og undertiden gjort dem til ofre i familiedrabssager.
 
Denne blog går tilbage i vinterdvale og afventer slagets gang. God jul og gode julesild.