"This site uses cookies from Google to deliver its services and analyze traffic. Your IP address and user-agent are shared with Google along with performance and security metrics to ensure quality of service, generate usage statistics, and to detect and address abuse."

mandag den 26. juli 2021

Børnesagkyndige psykologer, igen – kritik fra Sidsel Lyster og Michael Adam Guul

Sognepræst Sidsel Lyster, hvis egne børn tidligere har været udsat for børnesagkyndige psykologers nidkære og måske ikke helt professionelle gransken, har skrevet en kronik om de teaterstykker, der opføres i de små hjem, når det gælder om at bilde de børnesagkyndige ind, at hjemmet er helt normalt, ligesom de selv er. Forældre behøver ikke holde vejret længere, end besøget varer:


 

Det er kun et par uger siden, at Ekstra Bladet satte spot på problemet i en podcastrække, I de forkerte hænder, der dog foretrak at udstille psykolog Michael Adam Guul som det vilde dyr i historien. Som uautoriseret psykolog – cirka 40 % af Danmarks psykologer er uautoriserede – blev personen Guul og spørgsmålet om autorisation omdrejningspunktet for en historie, der burde have handlet om  psykologer generelt – børnesagkyndige såvel som dem, der udfærdiger forældrekompetenceundersøgelser. De begår nemlig nøjagtig samme fejl som Guul, og selvom det i teorien er muligt at klage over autorisede psykologer, tager processen to år, har ikke opsættende virkning i en sag og ændrer ikke på allerede trufne afgørelser.

Psykolognævnets oversigt over nylige afgørelser kan man eksempelvis se, at én psykolog har fået alvorlig kritik syv gange uden andre konsekvenser end en tur i Psykolognævnets gabestok.

Det er denne blogs klare opfattelse, at de børnesagkyndige psykologer er et af de største problemer i børnesager, og måske er det Michael Adam Guuls vedvarende kritik af disse, der har bragt ham i Ekstra Bladets søgelys – snarere end hans egne fejl og mangler. Hans kritik af de børnesagkyndige psykologer kan man blive klog på inde på hans hjemmeside – anbefales. Her kan man læse hans omfattende kritik både af børnesagkyndige psykologer og deres faglige niveau, ligesom man kan erkyndige sig om Ekstra Bladets niveau.

Læs også:

Børnesagkyndigt bluff.

De børnesagkyndige  psykologer sidder fortsat på magten efter 1. april.

Det er ikke et sunds system, der beder om blind tillid.

Freaks, mordere og pædofile – ingen hindring.

tirsdag den 20. juli 2021

Jesper Lohse ønsker sig kærlighed fra ældre kvindesagsforkæmpere med domme

I en nyhedsmail fra Foreningen Far kundgøres det, at Jesper Lohse, som er Foreningen Far, opstiller personligt til kommunevalget i Gentofte. Det må forstås således, at landsformanden ikke længere er kandidat for KD. 

Jesper Lohse fortæller i samme nyhedsbrev, at han ønsker sig kærlighed fra ældre kvindesagsforkæmpere, og tillige gerne ser, at disse fremlægger deres domme og faktatjekker deres udsagn. 

Opfordringen er hermed videregivet til ældre kvindesagsforkæmpere med domme.


 

Selv tak! 

torsdag den 8. juli 2021

Jesper Lohse kandidatur til KD i Gentofte bliver muligvis underløbet af hans "slimspor"

I en nylig pressemeddelelse fra Kristendemokraterne (KD) annoncerede partiet, at Jesper Lohse fra Foreningen Far stillede op som  kandidat i Gentofte. Her blev han bl.a. præsenteret som "familiefar" for at indikere, at han var et passende fit for dette familieparti. Men er "familiefar" en retvisende betegnelse?

Efter at have konsulteret Den Danske Ordbog er denne blog stærkt i tvivl. 

Og tvivlen fortsætter: Hvordan har Lohse det med udvalgte nedslag i partiets politik, som fx den med, at der ikke skal ydes skattefradrag til den af forældrene, der betaler børnebidrag?

Dette er der dog ingen tvivl om: Det ville være kedeligt, hvis en person som Jesper Lohse blev saneret af et politisk parti, og stemmer i partiet vil da heller ikke have hans "slimspor" på sig:  

Skulle nogen undre sig over, hvad Lohses slimspor af trusler og intimering hentyder til, kan jeg kun henvise til Foreningen Fars udemokratiske sindelag. Og for så vidt angår påstanden om at handle i direkte modstrid med KD's værdigrundlag, er hele denne blog et overflødighedshorn af information, eftersom bloggen siden 2015 har sat fokus på landsformandens værdigrundlag, der bl.a. omhandler anvendt kvindehad, som det kommer til udtryk bl.a. ved at så mistillid om kvindekrisecentre, kvinders sandhedsværdi og deres psykiske habitus.

Et godt søgeord til en rundfart i slimsporet er ordet  "klage".

Besøg Jesper Lohses politikerside her.