"This site uses cookies from Google to deliver its services and analyze traffic. Your IP address and user-agent are shared with Google along with performance and security metrics to ensure quality of service, generate usage statistics, and to detect and address abuse."

søndag den 29. august 2021

Jesper Lohse vandt magtkamp i KristenDemokraterne

I juli dette år kunne denne blog fortælle, at Jesper Lohse stillede op til byrådet i Gentofte Kommune som privatperson – altså ikke længere som kandidat for KristenDemokraterne. I mellemtiden er der i partiet pågået en intern magtkamp, der har resulteret i, at Jesper Lohse alligevel stiller op for KD. Det blev kundgjort på KD Gentoftes Facebookside d. 20. august.Magtkampen har kostet partiets spidskandidat for Københavns Kommune, Brian Fyhn, sit spidskandidatur, og han er frataget alle poster. Fyhn var nemlig sommeren igennem aktiv for at forhindre Lohses kandidatur og har med andre ord været den kendte budbringer.


Et lille udvalg af reaktionerne på Lohses kandidatur fra de voldsramte kvinder, som på egen krop har fået Foreningen Fars metoder at føle:
Det spin, som Lohse i egenskab af formand for Foreningen Far har foretaget det seneste par år, har øjensynligt virket. I KD tror man på, at Lohses kamp gælder "børns sundhed". Men Foreningen Far er desværre stadig en forening til fremme af fædres rettigheder på bekostning af mødre og børn.


torsdag den 26. august 2021

Hold presset på psykologerne, især de børnesagkyndige

Sidsel Lysters kronik i Information blev fulgt op af yderligere kritik af de børnesagkyndige undersøgelser i form af denne kommentar


 

I kommentaren – som ikke er bag betalingsmur – kan man læse nøjagtig den samme kritik af de børnesagkyndige psykologer, som denne blog har fremført i årevis, primært at de er voldsblinde og følger politiske diktater om ligestilling frem for at vogte over børns bedste, som de ellers er forpligtet til ifølge den nye lov.

 

Karen Krag, en børnesagkyndig psykolog, der kæmper for at bevare autoriserede psykologers magtbastion som dem, der afgør børn og forældres liv, mener i sin kritik af kommentaren, at man måske "skal overveje, om ens faglige formåen rækker til den kritik, man fremsætter", og at kommentaren er fuld af "fejlslutninger og fejlagtige antagelser". Det står ikke klart, hvori disse fejlslutninger og fejlagtige antagelser består.  

 

Hertil kan man ikke undlade at bemærke, at to af forfatterne har de afgørende voldsfaglige kompetencer, som de børnesagkyndige psykologer helt mangler, og som helt centrale, hvis det gælder om at værne om børns bedste.  

 

I den forbindelse er det interessant, at Karen Krag også tilsyneladende er primus motor bag angrebet på psykolog Michael Adam Guul, som hun nærmest er besat af – hvis hendes posteringer på Facebook står til troende. Det er heller aldrig blevet klart, hvori de angivelige fejl og mangler i Michael Adam Guuls FKU'er består.