"This site uses cookies from Google to deliver its services and analyze traffic. Your IP address and user-agent are shared with Google along with performance and security metrics to ensure quality of service, generate usage statistics, and to detect and address abuse."

torsdag den 28. oktober 2021

Åbent samråd om det familieretlige system

Høringen om det familieretlige system d. 28.10. – kan streames her –  kredsede fra oplægsholdernes side hovedsagelig om barnets tarv. Dette var de mange forsamlede og heftigt buh'ende fædre – indimellem også mødre – ikke enige i var det centrale. En udgangsreplik fra en af de fremmødte fædre opsummerede fædrepositionen: For at stoppe alle konflikterne fra starten af, sagde en far til efterfølgende rungende bifald, hvorfor siger man så ikke bare 7/7. Så er der ikke noget at slås om?
Blandt politikerne var den ikkeeksisterende voldsforståelse slående. Det fremgik, at mødres klager og ængstelser, der ikke kunne understøttes af politianmeldelser eller lægebesøg, ikke burde tillægges nogen vægt.

Begrebet chikane har fået en ny og langt bredere betydning: Det er nu også alt, hvad en forælder foretager sig eller siger for berettiget at undgå, at barnet får samvær.  

Chikanepakken var de lovændringer til Familieansvarsloven, der blev lavet i 2015 under den letpåvirkelige Manu Sareen. Han havde fået at vide, at problemet med chikane var kæmpestort, selvom tallene fra Statsforvaltningen fortalte en helt anden historie:

 


De 4 % af afgørelserne, der begrundes i samværschikane, svarer til 20-30 årlige sager, ikke, som medierne kunne fortælle Sareen, 800 årlige sager.   

Farcen om chikanepakken er detaljeret beskrevet i Medierne møgkællinger, side 77 og frem.