"This site uses cookies from Google to deliver its services and analyze traffic. Your IP address and user-agent are shared with Google along with performance and security metrics to ensure quality of service, generate usage statistics, and to detect and address abuse."

torsdag den 29. oktober 2015

Myten om falske anklager

Myten om kvinder, der kommer med falske anklager med det formål at afholde barnet fra at se sin far, er udbredt – i befolkningen så vel som hos domstolene.

Det fremgår af en undersøgelse lavet af Dr. Daniel Saunders, at både dommere, advokater og socialrådgivere  i overvældende grad sætter deres lid til myten om løgnagtige kvinder. (Child Custody Evaluators’  Beliefs About Domestic Abuse Allegations). Det samme gør sig gældende i Danmark, når fogedretten gang på gang beordrer barnet udleveret til en forælder mod den beskyttendes forældres ønske. Uden at undersøge sagen, som de er forpligtet til ifølge loven.
 
Men virkeligheden er omvendt. En stort anlagt canadisk undersøgelse viser, at fædre fremsætter fire gange så mange falske anklager som mødre.  (False allegations of abuse and neglect when parents separate, University of Toronto, 2004). Undersøgelsesresultatet er kongruent med andre canadiske undersøgelser.

Amerikanske undersøgelser er endnu mere dramatiske i fædrenes disfavør: "Trods den gængse opfattelse afgiver kvinder sjældent falske anmeldelser om vold. I forældremyndighedssager er omkring 98% af mødrenes beskyldninger om vold korrekt. Modsat er der 16 gange større sandsynlighed for, at fædre fremsætter falske anklager under forældremyndighedssager end mødre." (Fra den amerikanske menneskerettighedsadvokat, Barry Goldsteins artikel Confirmed: Protective mothers were right, som indgår i bogen Domestic Violence, Abuse and Child Custody af Mo Therese Hannah & Barry Goldstein (2010). Artiklen kan læses på dansk her.
The Crown Prosecution Service (Statsadvokaturet i UK) lavede en undersøgelse i 2013, der fandt, at falske anklager udgjorde 0,005% i sager om vold i hjemmet.

Alle disse undersøgelser er taget fra "lande, vi plejer at sammenligne os med", og som desuden har love på familieretsområdet, der er meget lig vores. Der er ikke i Danmark lavet tilsvarende undersøgelser.  

Mænd lyver mere end kvinder


En billedsøgning på  "false allegations" viser, hvor udbredt og cementeret myten om de løgnagtige kvinder. Billederne her på siden er eksempler fra denne søgning.


onsdag den 28. oktober 2015

Foreningen Far styrer medierne II: Advokatsagen

Public service-medier laver koordineret, substansløst angreb på advokater med Foreningen Far som kilde. Identitetstyveri/falsum indgår.


I Berlingske Tidende d. 20. september i år beskrev cand.jur. Birgit Buddegård den omfattende chikane mod advokater. Buddegårds beskrivelse var i fuld overensstemmelse med denne.  

Men det er ikke kun privatpersoner, der står bag den omfattende advokatchikane. Også  DR, TV2-Nyheder og TV2News samt Radio24syv har deltaget i det systematiske forsøg på undergravning af advokater, navngivne og unavngivne, der har det til fælles, at de generer Foreningen Fars arbejde og tager sager fra krisecentrene.

Som det fremgår af pressemeddelelse fremsendt fra advokat Vivian Jørgensens kontor midt i sommerens valgkamp blev DR, TV2 og Radio24syv politianmeldt for bagvaskelse: “Bagvaskelsen fandt sted som et koordineret anslag mod advokaternes virke og beskyttelsen af børn mod overgreb i perioden fra 12. marts 2015 og senere,” hed det i pressemeddelelsen. “I den periode bragte de nævnte medier flere indslag og programmer, som fremstillede advokaterne som uetiske ’brodne kar’, der opfordrede deres klienter til at lyve og komme med falske anklager med henblik på at vinde en samværssag i Statsforvaltningen.”

Der var med andre ord tale om udokumenterede påstande om en række familieretsadvokater, fremsat i DR2 Undersøger: Fædre under mistanke, Skilsmisse-Danmark og nyhederne på TV2 & News.

Jeg har længe ledt forgæves efter det faktuelle udgangspunkt for dette tresporede advokatangreb. I indlægget Foreningen Far styrer medierne har du erfaret at:

1.    en journalist på Radio24syv udpeger TV2’s  dækning som en ”fuldtonet skandale”, bl.a. fordi deres kilde er Foreningen Far – en fuldtonet skandale i forhold til radiostationens dækning, forstår man. 24syvs kilde er nemlig ”historien”.  Godt så: Men hvor kommer ”historien” fra?

2.    Foreningen Far
oplyser samtidig, at de har givet DR “de mønstre vi ser.”  DR’s og TV2’s kilde er altså den samme.

3.    journalisten Mette Kathrine Larsen fra Radio24syv får af Formanden for Foreningen Far en svensk stugan stillet i udsigt, fordi hun var god nok på den rigtig fede måde. Samarbejdet mellem radiostationen og Foreningen Far går helt tilbage til 2013, hvor programrækken Skilsmisse-Danmark går i luften.

Alle tre sendeflader har med andre ord deres faktuelle udgangspunkt i de mønstre, Foreningen Far ser og villigt videreformidler. 


Den lader vi lige stå et øjeblik. Men vent! Der er én anden mulighed, nemlig et brev, der har cyklet rundt med en hat for meget på.

Falsum & identitetstyveri

Lad os gå otte år tilbage: Den 20. oktober 2008 skriver Tove Holzmann, en farmor fra Kolding, et indlæg, der bliver trykt i Kolding-sektionen af Jyske Vestkysten. Indlægget beskriver Holzmanns personlige oplevelser, der øjensynligt er så opportune for Foreningen Far, at det tigger om genbrug. 

Tre år senere, i 2011, modtager Danske Familieadvokaters bestyrelse, Justitsministeriet og Advokatsamfundet en mail fra Foreningen Far, som skriver: “Vi har modtaget den vedhæftede e-mail fra en mor i lørdags, som modtog forslag til fremgangsmåden af sin familieretsadvokat.”Hvad den omtalte mor angivelig har modtaget, er Tove Holzmanns indlæg, der nu, ord til andet, er forvandlet til et rådgivende brev fra en navngiven advokat.
    Jeg er bekendt med advokatens navn,  men eftersom vedkommende er blevet stalket og chikaneret i årevis, læs her, vil hun gerne forblive anonym. 

 

 Så lad mig her kalde advokaten H. Olesen

Året efter, i 2012,

sender Foreningen Far et brev til statsforvaltningen vedhæftet den originale vare, nemlig indlægget fra Kolding-sektionen af Jyske Vestkysten. Det sker i ønsket om at influere statsforvaltningens opfattelse i en konkret sag. 

Det betyder, at Foreningen Far i 2012 er klar over, at man herfra året før har afsendt et falsumbrev til tre forskellige adresser. Var man også klar over brevets status i 2011? Eller har man efterfølgende informeret Danske Familieadvokater, Advokatsamfundet og Justitsministeriet om, at brevet var et falsum?

Det kan jeg af gode grunde ikke spørge om. 
 


Det vides heller ikke, om det er Foreningen Far eller en tredjepart, der har fået den geniale idé at genbruge et partsindlæg som falsumbrev fra en navngiven advokat tre år efter indlæggets publikation. Politiet kunne nemlig ikke identificere den (angiveligt) anonyme afsender. For ja, advokat H. Olesen politianmeldte identitetstyveriet.


"Man havde opfundet en navngiven klient, der skulle have modtaget denne rådgivning fra mig. Denne " klient" har aldrig, aldrig ALDRIG været klíent hos mig/os. Det kan objektivt bevises via vores advosys-system den dag i dag," skriver H. Olesen i en mail til mig.

Det vides ikke, hvem "man" er. 

Hvad skyldes det, at et sådant gammelt partsindlæg fra en lokalavis får nyt – falsk –  liv mange år efter sin tilblivelse? Måske skyldes det, at det i alt væsentligt understøtter Foreningen Fars tilsyneladende agenda om at miskreditere ikke kun mødre, men også  de advokater, der repræsenterer dem. 

Tilbage til medierne

Enten får journalisterne bag DR2 Undersøger: Fædre under mistanke, Skilsmisse-Danmark og TV2's udlægninger derfor den “faktuelle” basis for programmet direkte fra en "rabiat interesseorganisation for fædre", der giver rollen som familiens beskytter – eller også får de den fra et falsum.  

Jeg ved virkelig ikke, hvad der er værst. 

Ingen journalister kontakter nogensinde advokat H. Olesen, men en journalist fra Radio24syv søger aktindsigt i gamle afgørelser fra Advokatnævnet for at se, om der mon ikke gemmer sig noget snavs på H. Olesen. Det gør der ikke.  Der søges endvidere aktinsigt på fire andre familieretsadvokater, for nogles vedkommende først efter programmet er sendt.


I mellemtiden bider politikerne ukritisk på krogen: Forhenværende socialminister Manu Sareen udtaler til dr.dk, at Advokatrådet nu må hanke op i sig selv, og Liberal Alliances socialordfører tilslutter sig. Men formanden for Advokatrådet, Søren Jenstrup udtaler, at Advokatrådet ikke kan gribe ind over for advokater, før der foreligger konkrete anmeldelser. “Så længe det foregår på anonymt grundlag, som det gør nu, så kan vi ikke foretage os noget som helst,” bliver han citeret for at sige i samme artikel.  
 
Sagen er: Der foreligger ingen afgørelser på de advokater, som bliver udråbt til BRODNE KAR på samtlige tre sendeflader.  
Hvordan kan det forklares? Og hvorfor skal offentligheden forholdes også den oplysning?

Et kritisk blik på Foreningen Fars advokater ville heller ikke have skadet. 

Foreningen Far anbefaler (officielt) to advokater, Sonja Toft og Bitten Kjærsgaard, som giver foreningensmedlemmer en rabat på 10%:

 

Og ikke nok med det: De kvalitetssikres også.

Hvad i alverden betyder det? 

Familieretsadvokaten Sonja Toft er tidligere  formand for Foreningen Far. Toft har alene siden 2011 pådraget sig to afgørelser i Advokatnævnet. Steen Petersen, advokat for tidligere landstalsmand for Foreningen Far, der i september blev dømt for bagvaskelse, og nu afdøde advokat Anders Lindholt har begge afgørelser i Advokatrådet. Anders Lindholt underviste rådgivere i Foreningen Far og var tæt knyttet hovedbestyrelsen.

Kommentarsporet her formelig bobler af galde over Anders Lindholts hang til falske anklager.  Fx:

"Foreningen Far bekræftede hvad jeg anede: at Anders Lindholdt lyver helt systematisk for at finde påstande, der ikke kan modbevises ..."