"This site uses cookies from Google to deliver its services and analyze traffic. Your IP address and user-agent are shared with Google along with performance and security metrics to ensure quality of service, generate usage statistics, and to detect and address abuse."

torsdag den 29. oktober 2015

Myten om falske anklager

Myten om kvinder, der kommer med falske anklager med det formål at afholde barnet fra at se sin far, er udbredt – i befolkningen så vel som hos domstolene.

Det fremgår af en undersøgelse lavet af Dr. Daniel Saunders, at både dommere, advokater og socialrådgivere  i overvældende grad sætter deres lid til myten om løgnagtige kvinder. (Child Custody Evaluators’  Beliefs About Domestic Abuse Allegations). Det samme gør sig gældende i Danmark, når fogedretten gang på gang beordrer barnet udleveret til en forælder mod den beskyttendes forældres ønske. Uden at undersøge sagen, som de er forpligtet til ifølge loven.
 
Men virkeligheden er omvendt. En stort anlagt canadisk undersøgelse viser, at fædre fremsætter fire gange så mange falske anklager som mødre.  (False allegations of abuse and neglect when parents separate, University of Toronto, 2004). Undersøgelsesresultatet er kongruent med andre canadiske undersøgelser.

Amerikanske undersøgelser er endnu mere dramatiske i fædrenes disfavør: "Trods den gængse opfattelse afgiver kvinder sjældent falske anmeldelser om vold. I forældremyndighedssager er omkring 98% af mødrenes beskyldninger om vold korrekt. Modsat er der 16 gange større sandsynlighed for, at fædre fremsætter falske anklager under forældremyndighedssager end mødre." (Fra den amerikanske menneskerettighedsadvokat, Barry Goldsteins artikel Confirmed: Protective mothers were right, som indgår i bogen Domestic Violence, Abuse and Child Custody af Mo Therese Hannah & Barry Goldstein (2010). Artiklen kan læses på dansk her.
The Crown Prosecution Service (Statsadvokaturet i UK) lavede en undersøgelse i 2013, der fandt, at falske anklager udgjorde 0,005% i sager om vold i hjemmet.

Alle disse undersøgelser er taget fra "lande, vi plejer at sammenligne os med", og som desuden har love på familieretsområdet, der er meget lig vores. Der er ikke i Danmark lavet tilsvarende undersøgelser.  

Mænd lyver mere end kvinder


En billedsøgning på  "false allegations" viser, hvor udbredt og cementeret myten om de løgnagtige kvinder. Billederne her på siden er eksempler fra denne søgning.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar