"This site uses cookies from Google to deliver its services and analyze traffic. Your IP address and user-agent are shared with Google along with performance and security metrics to ensure quality of service, generate usage statistics, and to detect and address abuse."

lørdag den 24. oktober 2015

Lovgivning på baggrund af myter


I Danmark lovgives der på baggrund af myter – og tv-udsendelser, der leverer dem og styrker dem.

Skilsmissepakken, som et enigt folketing vedtog sidste år, var en konsekvens af "dokumentaren" Med barnet som våben. Her fremgik det – eller i hvert fald blev det opfattet sådan – at børn og forældre i op mod 800 sager årligt har mistet kontakten med hinanden, fordi den ene forælder har haft held til at genere og forsinke en samværssag. Det hedder samværschikane på moderne dansk.  De 800 påståede tilfælde af samværschikane –  lovgivningsincitatement –  fremgår bl.a. af denne artikel. Efter TV-udsendelsen satte Manu Sareen ind med Skilsmissepakken, specifikt rettet mod at tackle samværschikane.
Men det er IKKE korrekt, at samværet mellem et barn og en forælder ophæves  800 gange årligt på grund af samværschikane, herunder højt konfliktniveau. Statsforvaltningen udsendte i marts 2015 – bedre sent end aldrig – et korrektiv, hvor de redegjorde for årsagerne til samværsophør. Her anføres det, at samværschikane står for 4% af årsagerne til samværsstop:


  • ca. 14% af afgørelserne er begrundet i samværsforælderens ustabilitet i samværet
  • ca. 15% af afgørelserne er begrundet i overgreb mod barnet eller andre i familien
  • ca. 10% af afgørelserne er begrundet i særlige forhold hos barnet (alvorlig sygdom, helt særlige behov)
  • ca. 34% af afgørelserne er begrundet i særlige forhold hos samværsforælderen (manglende omsorgsevne, alkohol- eller stofmisbrug mv.)
  • ca. 22% af afgørelserne er begrundet i barnets alder (f.eks. at barnet er så gammelt, at det selv bør være med til at aftale samværet løbende)
  • ca. 37% af afgørelserne er begrundet i barnets mening
  • ca. 4% af afgørelserne er begrundet i samarbejdschikane


Kilde: Familiestyrelsens evaluering af forældreansvarsloven, 2011.Skilsmissepakken er således en lov, der sætter hårdt ind mod samværschikane på baggrund af, at samværchikane med samværsstop til følge sker 32 gange årligt, ikke 800, som er det tal, der ligger til grund for loven. 

Det tæller også som samværschikane, når en beskyttende forælder nægter at udlevere barnet til en skadelig forælder – går under jorden, går i fængsel eller flygter til udlandet.

Med Skilsmissepakken er det ikke længere muligt at beskytte sit barn.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar