"This site uses cookies from Google to deliver its services and analyze traffic. Your IP address and user-agent are shared with Google along with performance and security metrics to ensure quality of service, generate usage statistics, and to detect and address abuse."

onsdag den 28. februar 2018

Nedturen fortsætter, men skaden er sket ...

Nu tager selv opdragsgiver til Undersøgelse af indbyrdes vold afstand til den forskning, de selv har initieret. “Generaliseringen om at ’kvinder er mest voldelige’, som rapporten også har medvirket til, er misvisende og problematisk,” skriver Dialog mod Vold  i dag og påpeger –– som også jeg påpegede i Politiken i januar  ––  det opsigtsvækkende faktum, at 90% af deres egne klienter er mænd.  

Dialog mod vold henviser også til artikler, der meget længe har været denne blogs læsere bekendt, nemlig Karin Helweg-Larsens Vold i nære relationer og Michael Kimmels ‘Gender Symmetry’ in Domestic violence. 

Bedre sent end aldrig. Men det er jo også tungt læsestof.

I øvrigt er det længe siden, at Dialog mod vold fjernede deres signatur fra forsiden af Undersøgelse af indbyrdes vold. Først så den sådan ud:Men kort efter opstod der en stor, hvid plamage ved siden af SDU og Videncenter for Psykotraumatologi:

Det kan der selvfølgelig være mange grunde til. 

Lige meget –– skaden er sket: Medierne har udbredt budskabet, og Mandecentret inviterer nu til gratis seminar med udgangspunkt i rapporten og med medforfatter Dokkedahl som deltager. Mandecentret fastholder, ubegribeligt, at “empirien” i Undersøgelse af indbyrdes vold holder.

I mellemtiden vil vi meget gerne høre, hvad Anonyme Anders' ekskone har at sige til hans helt, helt utroværdige historie om at få så mange tæsk, at kroppen gav op. Men “af hensyn til hans anonymitet” har TV2 ikke kontaktet denne ekskone. 

Næ, for så kunne det være, at man fik en anderledes besværlig historie, der ikke passede ind i fortællingen.  Indtil videre har det i hvert fald vist sig, at når det var muligt at tjekke disse ensidige historier, var de simpelthen usande. 

Som fx i TV2's scoop om Jasmin og Mandecentret.

lørdag den 24. februar 2018

Detektor om “Undersøgelse af indbyrdes vold"

Detektor havde fået et pænt antal opfordringer til at tage Ask Elklits Undersøgelse af indbyrdes vold under behandling og gjorde det ganske grundigt, dog uden at fremføre ny kritik af den del, der gav anledning til de store avisoverskrifter.

Den pågældende udgave af detektor kan ses her, og indslaget begynder 15.07.

De her fremkomne oplysninger om de 14-åriges voldsfrekvens, som ellers er faldet uden for denne blogs interesseområde, fik hårde ord med på vejen, da det fremkom, at der ikke forelå en færdig undersøgelse, som Detektors folk kunne kigge på. Herudover kom det frem, at undersøgelsen ikke var repræsentativ, fordi så mange syvendeklasser havde sagt nej til at medvirke, og undersøgelsesgrundlaget derfor ikke var tilstrækkeligt til at udsige noget om andre end de adspurgte. 

Mest opsigtsvækkende var nu nok, at ministeriet ikke havde haft mulighed for at læse og godkende rapporten, før SDU-professoren gik i medierne med det.  

Det må være frygtelig pinligt for alle involverede, ikke mindst for Karen Ellemann, som offentligt har måttet aflire og undre sig over ikke-valide pointer fra rapporten.

onsdag den 21. februar 2018

Voldsobservatoriet sænker kisten indeholdende Ask Elklits undersøgelse helt ned i graven

Rapporten ”Undersøgelse af indbyrdes vold”, udarbejdet af Dialog mod Vold og Syddansk Universitet for ligestillingsministeren, har givet anledning til en række misvisende avisoverskrifter, der hævder, at kvinder er mere voldelige end mænd. 

Det nationale Voldsobservatorium er et forum af forskere og praktikere, der alle  arbejder med kønsrelateret vold. Observatoriet har på sit møde den 6. februar behandlet rapporten om gensidig vold og den på mødet nedsatte gruppe af voldsforskere udtaler følgende:
Nej, kvinder er ikke mere voldelige end mænd 

Rapporten ”Undersøgelse af indbyrdes vold”, udarbejdet for ligestillingsminister Karen Elllemann, har givet anledning til en række misvisende avisoverskrifter, der hævder, at kvinder er mere voldelige end mænd. Rapportens påstande er også begyndt at dukke op i den offentlige debat og i behandler- og uddannelseskredse. 

Der er ingen danske undersøgelser, der viser, at kvinder i parforhold udøver mere vold end mænd. De nyeste danske tal  (Statens Institut for Folkesundhed, 2012) viser, at langt flere kvinder end mænd angiver at være udsat for partnervold.  

  • 3 gange så mange kvinder som mænd i alderen 16-74 år angiver at have været udsat for fysisk vold fra nuværende eller tidligere partner
  • 6 gange så mange kvinder som mænd kontakter årligt en skadestue pga. udsættelse for vold fra en partner
  • 928 kvinder mod 146 mænd politianmeldte vold fra person med samme bolig i perioden 2008-2009 

Rapporten om gensidig vold bygger i høj grad  på ældre amerikanske undersøgelser af, hvordan vold indgår i parforholdskonflikter. Mange af disse undersøgelser omfatter ikke-repræsentative grupper (studerende, folk der melder sig på nettet). Samtidig benyttes en skala for måling af vold, der eksempelvis ikke medtager seksuel vold eller vold fra ekspartnere. Det betyder, at rapportens konklusioner ikke kan generaliseres, sådan som det er sket i de danske medier. 

Vi er i Voldsobservatoriet bekymrede over, at opdragsgiver til rapporten, ligestillingsminister Karen Ellemann, ikke offentligt retter de misforståelser, som rapporten har givet anledning til. Rapporten kan bidrage til en bagatellisering af den grove vold og til en nedprioritering af vigtige politiske, forskningsmæssige og praktiske indsatsområder. Der er ingen uenighed blandt voldsforskere - inklusive rapportens forfattere – om, at det primært er kvinder, der udsættes for den grove vold af mænd, når vi taler partnervold. Når køn er et element i voldsproblematikken, bør køn selvfølgelig indgå som aktiv komponent i både forskning og målrettede indsatser for at mindske vold i parforhold.  

På arbejdsgruppens vegne
Arushma Imran Naqash, læge
Bo Wagner Sørensen, forsker, phd
Bodil Maria Petersen, lektor emerita
Eva Bertelsen, forsker/ekstern lektor
Inge Henningsen, statistiker
Karin Helweg-Larsen, speciallæge 

Voldsobservatoriets udtalelse ligger her. Samme indlæg trykt i Politiken ligger her.

Den kommende uge vil vise, om denne –– og tidligere –– kritik er noget medierne vil tage op, eller om en enkelt sønderkritiseret rapport vil få lov fremover at tegne den offentlige bevidsthed om vold mod kvinder –– fordi det var den, medierne valgte at udbrede?

mandag den 5. februar 2018

Mere kritik til “Undersøgelse af indbyrdes vold"

I dagens Information har man spurgt tidligere seniorforsker på Statens Institut for Folkesundhed, Karin Helweg-Larsen, om rapportens lødighed. Helweg finder rapportens konklusioner postulerede og referencerne til udenlandsk forskning useriøse

Hele Helweg-Larsens kritik kan læses her.  

Karen Helweg-Larsens voldsundersøgelser har ofte været citeret her på bloggen, navnlig:

Vold mod mænd i Danmark, 2007.
Mænds vold mod kvinder, 2008.
Partnervold mod mænd i Danmark, 2013

Også Kvinfo er på banen med kritik, Uklar rapport om tabubelagt område afføder nye myter
 
Overskrifterne (Kvinder er mere voldelige end mænd) er  ikke rigtige, hedder det her. “Både rapporten selv og dækningen af den har alvorlige problemer.”

torsdag den 1. februar 2018

Er der nogen derude, der vil i dialog om vold?

Ja, jeg er lige her. Jeg vil supergerne i dialog om de mange faktoider, der er i omløb i og omkring rapporten, Undersøgelse af indbyrdes vold. Det vil forkvinde for Dansk Kvindesamfund, Lise Holmfjord også, at dømme efter dennes kommentar i Berlingske i dag. 

Men vil professor Ask Elklit i dialog? Vist ikke, hvis det indebærer kritik. Elklit er her snarere i liga med Foreningen Far, hvor man også altid gerne modtager kritik, hvis den er positiv og “moderne”. 

Jeg indrømmer, at det her er en kende perfidt, men det er velkendt, at Ask Elklit er gammel Foreningen Far-mand. Det er lang tid siden, og det skal ikke ligge ham til last. Alligevel er det lidt sjovt med en “peer-reviewed” artikel i Foreningen Fars medlemsblad anno 1989, og man spørger sig selv, hvem der sad på lige dét editorial board.Artiklen er hverken at finde på Rex, Forskningsbiblioteket, Google Scholar eller på forfatterens hjemmeside, men heldigvis har folkebibliotekerne en digital artikelservice, hvor artiklen kan bestilles med levering efterfølgende dag.

Ask Elklit har en imponerende publikationsliste om traumatologi og områder i omegnen, og det lader til, at det kun går galt, når Elklit træder ind på felter, der aktiverer hans bias og nødvendiggør afskrift fra Murray A. Straus, der er forskeren bag målemetoden, Conflict Tactics Scale.

Vi har herinde haft stor glæde af rapporten Med barnet som gidsel –– stalking om mødre, som også kommer fra Elklits hånd. Den fik ikke i nærheden af  den mediebevågenhed, som kom Undersøgelse af Indbyrdes vold til del, og årsagen kan man tænke længe over, hvis man da ikke har læst Mediernes møgkællinger.

Nå, jeg har travlt. Jeg skal ud og spørge alle krisecenterkvinderne, om mon ikke de har slået den anden halvdel af dyaden, før han slog dem. Hvis de nu tænker sig om?