"This site uses cookies from Google to deliver its services and analyze traffic. Your IP address and user-agent are shared with Google along with performance and security metrics to ensure quality of service, generate usage statistics, and to detect and address abuse."

onsdag den 15. maj 2019

Foreningen Far går i bro af paranoia over Helga Netværk ... og ... klager

Hvis det nu overhovedet var muligt at udregne, hvor meget  Foreningen Fars henvendelser og klager til offentlige instanser –– til Ombudsmanden, politiet, Datatilsynet, ministerierne mv. ––  gennem Foreningens lange levetid havde kostet skatteborgerne, ville vi kigge på en svimlende sum.

Alene antallet af henvendelser og klager til ombudsmanden ville være et årsværk  at udregne. Her er seneste udbrud –– ledsaget af den kendte offer-grafik:




For så vidt angår det "hemmelige" Helga Netværk, hvis udbredelse kommer fra denne artikel i Ekstra Bladet, så er dette netværk på ingen måde hemmeligt. I hvert fald uddelte netværket Helga-prisen i 2017:



Og mere hemmeligt, end at forkvinden kunne interviewes, var det så heller ikke.

På Facebook er Helga Netværk en lukket gruppe –– ikke hemmelig, men lukket:


fuldstændig ligesom Støtteforeningen for Foreningen Far er en lukket gruppe:


Så hvorfor anmelder Foreningen ikke sig selv? For gedulgte manøvrer –– og kvindeskadelig og kvindehadsk aktivitet gennem hele sin levetid, senest forklædt som omsorg for børn. Hvilket nok er en stor del af forklaringen på, at de offentlige tilskud ikke står i kø for at forgylde Foreningen. Det ændrer sig næppe, hvis foreningens fortsat støtter og støtter sig til denne person:
 

  
Men Simon Simonsen er medlem af og støtter Foreningen Far. Fædre repræsenterer kun halvdelen af dem, der får børn. Det er antidemokratisk at støtte Foreningen Far –– hvis Simonsens logik skal følges.

Godnat. Dybt.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar