"This site uses cookies from Google to deliver its services and analyze traffic. Your IP address and user-agent are shared with Google along with performance and security metrics to ensure quality of service, generate usage statistics, and to detect and address abuse."

torsdag den 21. juni 2018

En karikatur af Foreningen Far, som i forvejen er en karikatur ...

Det er svært at følge med, og bedst som man tror, at Foreningen Fars kvindesyn, paranoia og rablende mødrevrede ikke kan overgås, så kommer Fjern Far-metoden, “skabt af et ondskabsfuldt mandehadske kvindeligt netværk og syge pengegriske mennesker, der ødelægger børn og mænd.”

Her er et overblik over de radikale mandebevægelser, MRA'er, MGTOWs, Incels og PUA'er. Listen mangler danske filialer som Foreningen Far, den syge sjæl bag Fjern Far-metoden (Hasse T.A. Jensen), Folkets Avis og i meget stor udstrækning også Reel Ligestilling.

Du kan melde dig ind i Dansk Kvindesamfund her. I modsætning til Foreningen Far får Dansk Kvindesamfund ingen offentlige tilskud, men finansierer alt med medlemskontingenter. 

Tak for kaffe.

6 kommentarer:

 1. Tak, spids!

  Jeg melder mig ind i Dansk Kvindesamfund. Efter at have læst bloggen om de radikale mandebevægelser, tør jeg ikke andet. Det er virkelig alvorligt.

  Rosemary

  SvarSlet
 2. Betragtet i tilbageblik siden 1990-erne bemærker jeg en bevægelse rettet mod kvinders ret til at være mennesker. Alt det, kvinderne historisk havde udholdt gennem århundreder - måtte de uforbeholdent affinde sig med. Når udviklingen af ligestilling begyndte at tynde ud i mænds rettigheder til at eje kvinder, betragtes det som et forfærdende tab af iboende privilegier, mænd har ret til, alene fordi de er mænd.

  Men begrebet "mænds rettigheder" er lige så gammelt som "kvinders rettigheder", omtalt første gang i 1856, i 'Putnam's Monthly' i artiklen "A Word for Men's Rights" (Putnam's Monthly Magazine of American Literature, Science and Art Volume 0007 Issue 38 (February 1856) [pp. 208-214])

  Efter første verdenskrig blev tre organisationer stiftet i Østrig (!). Først blev 'The League for Men's Rights' grundlagt i 1926, for at bekæmpe og modarbejde enhver kvindefrigørelse. I 1927 blev den splittet i to organisationer - 'Justitia League for Family Law Reform' og 'Aequitas World's League for the Rights of Men'. Fælles for disse tre mænds organisationer var, at de var -

  - modstandere af kvinders adgang til arbejdsmarkedet
  - modstandere af den spirende kvindebevægelsens indflydelse på samfundet og lovgivningen
  - modstandere af enhver ægteskabs- og familielovgivning
  - modstandere af lovgivning, der pålægger fraskilte mænd at betale underholds- og børnebidrag til tidligere hustruer
  - modstandere af økonomisk støtte til mænds "uægte" børn.
  - tilhængere af gifte fædres ret til at fastslå faderskab ved blodprøve, og ret til at forstøde "bastarder" fra familien

  Både 'The League for Men's Rights' og 'Aequitas World's League for the Rights of Men' - udgav to ekstremt højreorienterede tidsskrifter, henholdsvis 'Men's Rightists Newspaper' og 'Self-Defense'. Begge organisationer ophørte med at eksistere før 1939 og indtil først i halvfjerdserne herskede ro og fred i 'rettighedsbranchen'.

  Blot til info om det, der skete på mandefronten, forud for opståen af mandebevægelser, beskrevet i artiklen på Killjoy.dk


  Anina

  SvarSlet
  Svar
  1. Jeg vil gerne dele en tilføjelse til min kommentar d. 22. juni... efter at jeg modtog et par (gudskelov positive) reaktioner derpå - "anede det ikke". Det, som vennerne ikke anede var informationen om at bevægelsen for mænds rettigheder ikke er modreaktion på halvfjerdsernes "rødstrømpe-ting", men har sine rødder så langt tilbage, som til de allerførste, spæde tegn på en spirende erkendelse af, at kvinder er mennesker.

   På den anden side - det er ikke så underligt, at på rettighedsfronten, kender det danske mandekøn ikke sin egen fortid, når ellers selveste formanden for 'Tænketanken Viden om Mænd', mandeforskeren Svend Aage Madsen, i et interview i Politiken (30.09.2012) udtalte - "Før mandebevægelsen opstod i 1970’erne, var der aldrig nogen, der havde beskrevet problemer i mænds liv som kønspolitiske." At man i dag leder forgæves efter 'Tænketanken Viden om Mænd', er ikke sundt for den fremtidige samtale mellem kønnene, forudsat at Viden om Mænd begynder interessere sig også for viden om mænds rettighedsbevægelsens fjerne fortid.

   Konsekvensen af denne, indtil videre bestående, 'hvide plet' på den alment herskende opfattelse af kvindefrigørelsen er, at den p.t. rabiat tilskrives udelukkende mænds reaktion på halvfjerdsernes kvindefrigørelse, mens det i virkeligheden er resultat af det ene køn's håndhævelse af en ældgammel ret til magten over det andet køn. Betragtet i dette lys - det som også udspiller sig i dag, i virkeligheden er ikke andet end slaget mellem rimelighed og urimelighed.

   Alle forstår, og kan forholde sig til rimelighed og urimelighed - og således italesat burde begge køn kunne mødes som mennesker, i stedet for som fremmedgjorde kønsvæsener - efterladende begge køn og børnene, skadede.

   Til syvende og sidst er vi alle født som mennesker, før vi bliver til mænd og kvinder. Prisen for en hæmningsløs kønskamp kan blive en umenneskeliggørelse, der før eller siden vil drive os op i træerne igen. At dømme efter Susannes bl.a. seneste indlæg, er vi allerede godt i gang med at bevæge os mod denne katastrofe.

   Anina

   Slet
  2. Tak for den fine update, Anina. Den kunne godt bære at blive foldet ud i et egentligt indlæg. Hvis du skulle få lyst. :-)

   Slet
 3. Dette må da været skrevet, at en person. Der lider af vrangforestillinger og opholder sig i en fantasi verden! Stakkels sørgelige sjæl.

  SvarSlet