"This site uses cookies from Google to deliver its services and analyze traffic. Your IP address and user-agent are shared with Google along with performance and security metrics to ensure quality of service, generate usage statistics, and to detect and address abuse."

torsdag den 23. november 2017

GREVIO er enig med EU-Parlamentet og FN's Kvindekomité: Staten beskytter ikke kvinder og børn mod vold

GREVIO er den ekspertenhed, der overvåger overholdelsen af Istanbul-Konventionen, som Danmark tiltrådte i 2014. Dette er første gang, at den internationale overvågningsenhed har fremsat sin kritik i en officiel rapport, som er tilgængelig her

GREVIO roser den danske regering for de tiltag, der er gjort for at forbedre forholdene for voldtægtsofre, men forholder sig, i lighed med tidligere rapporter fra EU-Parlamentet og FN, stærkt kritisk over for Statsforvaltningen.

I spørgsmålet om vold i hjemmet kritiserer GREVIO Statsforvaltningen for ikke at udføre adækvate risikovurderinger, før der træffes beslutninger om delt forældremyndighed. 

GREVIO har konstateret stalking og gentagen vold begået af tidligere mandlig partner som et resultat af delt forældremyndighed og samvær og tillige, at børn beviseligt sendes tilbage til voldelige fædre med mere vold til følge –– vold som kunne være undgået.

Statsforvaltningen giver for ofte fædre udstrakt samvær, og børn tilbringer op til syv dage –– inklusiv overnatninger –– hos fædre, hvis vold og voldelige tendenser Statsforvaltningen er vidende om.

GREVIO blev under opholdet i Danmark i maj oplyst om voldsofre, der blev straffet –– indimellem fængslet –– fordi de nægtede at efterkomme samvær, som de frygtede udsatte både dem og deres børn for risiko.

Forældremyndighed og samvær, der udgør en sikkerhedsrisiko for ofre for vold i hjemmet, overtræder Istanbul-konventionens artikel 31. Denne artikel kræver, at alle tiltag sættes i værk for at sikre, at forældremyndighed og samvær ikke er til fare for ofret eller ofrets børn og ikke krænker deres rettigheder. 

Følgelig opfordrer GREVIO indtrængende de danske myndigheder til at anerkende de magtubalancer, der hersker i voldsprægede forhold, hvor kvinder og børn påvirkes uforholdsmæssigt hårdt –– og behovet for at sikre kvinder og børns sikkerhed i ethvert spørgsmål om forældremyndighed og samvær. Her har GREVIO adskillige forslag til den danske regering. 

GREVIOs rapport gentager den kritik, der tidligere er fremsat af Danmark fra EU-side, fra kvindeorganisationer, advokater og netværk.

Den danske regering har svaret, at den anerkender, at der kan herske konflikt mellem barnets bedste og den mor, der har været udsat for vold fra barnets far, men mener ikke, at loven er i strid med Istanbul-konventionen. 


GREVIOs inspektionstur til Danmark i maj blev ikke nævnt i medierne med ét ord. Lad os se, om det samme tavshedstæppe lægger sig over rapporten.  

Foreløbig har Ritzau bragt og viderebragt artiklen om “Europarådets” kritik, som Mai Mercado har modtaget med forundring og beklagelse. 

Ritzau har ligeledes forespurgt Red Barnet og Børns Vilkår, som i modsætning til ministeren er enige i kritikken.

Kvinderådets skyggerapport til Grevio

Pressemeddelelse om afgørelsen fra FN's Kvindekomité

10 kommentarer:

 1. Danmarks arrogance er helt i hegnet. FN, EU og Grevio repræsenterer i denne sammenhæng 'hele verden'. Og 'hele verden' udtaler gennem flere år og flere undersøgelser, at forholdene i Danmark er 'perverse' og til skade for både voldsramte mødre og børn.

  Danmarks kommentar: Næh...

  Det fremgår af konventionen, at det er en krænkelse af menneskerettighederne at overtræde den. Jeg håber, det betyder stribevis af medhold ved menneskerettighedsdomstolen med tiden. Men her og nu er der et presserende behov for, at Grevio kan indføre sanktioner.

  Rosemary

  SvarSlet
  Svar
  1. Men: Danmark siger – med forbehold for, at vi først ser svaret i morgen – at de forstår voldskritikken, og ret skal være ret, for de inkorporerer jo en risikovurdering i det nye forslag. Jeg tror, der har været for meget fokus på loven og for lidt på tidsåndens fædrekærlighed og ligestillingsopfattelse og *dermed på forvaltningen*. For det er jo de samme problemer, der gælder over hele verden: at voldelige mænd får tilkendt forældremyndighed og samvær. Jeg kan heller ikke se, at der er noget i forældreansvarsloven, der strider mod Istanbul-konventionen. Der er da også en grund til – med forbehold for ordlyden i det endelige svar – at fokus er på Stats*forvaltningen*.

   Slet
  2. Velvidende du ikke vil offentliggøre:
   Regeringen planlægger at fremsætte lovforslag, der vil nedlægge statsforvaltningen i anden halvdel af februar 2018:
   Se s. 10 i lovprogrammet:
   https://www.regeringen.dk/lovprogram/

   Slet
 2. Denne kommentar er fjernet af en blogadministrator.

  SvarSlet
  Svar
  1. Prøv igen, og lad være med at være anonym næste gang ;-)

   Slet
 3. Du læser bloggen og alt andet, Susanne skriver rundt omkring, som en vis herre læser biblen, Lars jensen. Susanne har da ikke noget problem med at skrive, at der er forslag om at nedlægge statsforvaltningen. Hvad i al verden har givet dig den idé? Og hvorfor i al verden skulle hun ikke offentliggøre det? At hun ikke skriver det her og nu i bloggen handler alene om, at det ikke er relevant at skrive om, hver gang hun skriver på bloggen. Statsforvaltning eller ej er totalt irrelevant, når det handler om, at GREVIO har fastslået, at mødre og børn ikke er beskyttet mod vold i DK. Har du en holdning til det?

  Rapporten fra GREVIO er her.
  https://rm.coe.int/comments-of-the-danish-government-on-grevio-s-first-report/16807688bd

  SvarSlet
  Svar
  1. Ad 2:
   Du har linket til den danske regerings svar på GREVIOs rapport og jeg har nøjes med at læse den og ikke selve rapporten. Jeg tænker at den danske regerings holdning til rapporten er et godt udgangspunkt for at diskutere den i en kontekst af en dansk politisk debat.

   To steder nævnes noget om at GREVIO baserer sig på information, Den Danske Regering ikke er i besiddelse af:
   "The Danish Government does furthermore not recognise the description in para. 154 of the report of 'widespread practice by the State Administration of considering a woman who raises the issue of domestic violence as a reason for not agreeing to custody or visitation, or who for safety reasons, fails to attend joint meetings, is seen as a parent who is unwilling to cooperate with the other parent and thus unfit for parenting.' In para. 152 a reference is made to that GREVIO having received information on numerous cases. The Danish Government does not possess similar information and is therefore concerned about the accuracy of the information which GREVIO has based its assessment on. In para. 155 reference is made to that 'GREVIO received information on several cases that led to the imprisonment of mothers who has not been able to convince the State Administration of the safety risk which visitation with the father could present their child'. The Danish Government considers the references on the claim of ‘several cases’ to be weak and hence has to consider the claim of several cases to be unsubstantiated." (p. 13)

   Fra denne blog kender jeg til en sag, hvor en sådan fængsling er sket, så jeg overvejer om nogle af GREVIOs kilder er de samme som denne blogs kilder, eller måske at GREVIO har benyttet denne blog som kilde. Uanset hvad er det mit indtryk at denne blog er et relevant sted for en dansk politisk debat af de spørgsmål GREVIO-rapporten tilsyneladende mener, at der er brug for politiske beslutninger omkring i Danmark.

   Slet
  2. Det fremgår at:
   "Furthermore the Danish Government strongly rejects GREVIO’s description that 'the processes before the State Administration are guided by the principle of upholding contact with both parents, not that of ensuring the safety and well-being of children'.

   The Danish Government notes that article 31 of the Convention does not prescribe the specific measures to be employed, but rather stipulates that all necessary legislative or other measures are taken to ensure the rights and safety of both the child and the victim in cases of custody and visitation. The Danish Government finds that Denmark fulfils this obligation. It is the view of the Danish Government that GREVIO in the assessment of these matters shall pay due regard to the margin of appreciation granted by the Convention."

   Jeg synes det er en meget stærk formulering at Forældreansvarsloven i sin helhed skulle være i strid med artikel 31 om beskyttelse mod vold. Det er før jeg overhovedet hørte, at der er noget, der hedder GREVIO, at jeg foreslog en "intimterrorparagraf". Det mener jeg stadig og uden at tage stilling til om der er tilstrækkelig beskyttelse i dag i forhold til konventionen, så tror jeg alt andet lige at indførelsen af en sådan paragraf vil øge beskyttelsen.

   Jeg bemærker også - hvilket er nyt for mig - at Den Danske Regering mener at psykisk vold (som defineret i konventionens artikel 33) er dækket af straffelovens §§245 stk 2, 260 og 266. (p. 14). Fremadrettet vil jeg mene, at enhver der bruger udtrykket psykisk vold relatere sit argument til retspraksis omkring disse tre bestemmelser.

   Jeg bemærker, at den danske regering anerkender at Servicelovens §109 er "gender based" (s. 22)

   Jeg bemærker også dette citat:
   "The Danish Government fails to understand the concern about support for men, who are victims of violence in intimate relations, expressed in the final report.
   The Danish Government would like to underline that support and assistance for men who are victims of violence in intimate relations does not "drain resources" or "subtract" from the efforts to help and support for women, who are victims of violence. The Danish Government believes that every individual who has been subject to violence in intimate relations shall receive appropriate assistance and support based on the needs of the individual - and that efforts must be made to prevent violence in intimate relations regardless of the gender of the victim." (s. 22)

   Her tror jeg umiddelbart at jeg er enig med den danske regering. Hvis den ene person i et samboende par spyttet det andet i ansigtet er det vold i Straffelovens betydning. Det vigtige i en sådan konkret sag må da være, hvem der spytter og hvem der bliver spyttet på. Det må vel være mindre vigtigt om spytteren og/eller den bespyttede er mand, kvinde eller har en af de øvrige kønsidentiteter, som Tyskland lige har tilladt at borgerne kan vælge i passet.

   Slet
 4. Formuleringen: "Jeg slukker for din mikrofon" gav mig ideen, at mine kommentarer fremadrettet ikke ville gå igennem filteret, men det var måske forkert at tolke det som det kendes fra Foreningen Fars slettepolitik, for jeg har da fået i hvert fald en kommentar igennem siden.
  Du spørger om jeg har en holdning til noget jeg opfatter som to spørgsmål:
  1. Har jeg en holdning til at mødre og børn angiveligt ikke er beskyttet mod vold i DK.
  2. Har jeg en holdning til at GREVIO har fastslået punkt 1.

  Ad 1:
  Ja, det har jeg i allerhøjeste grad en holdning til. Jeg synes også at jeg har givet udtryk for den før:

  Vold er en forbrydelse, og som med alle forbrydelser bør sympatien ligge hos offeret og ikke hos gerningsmanden.

  Jeg kan ikke forestille mig at en børne-og socialminister fra Søren Papes parti er uenig i det.

  Jeg har selv konkret foreslået på denne blog, at der indføres en "intimterrorparagraf", så man kan fradømmes retten til samvær med sit barn, hvis man gør sig skyldig i at stalke sin medforældre.

  Jeg anerkender fuldt ud at voldsforbrydere og psykopater findes i denne verden og også at der er statistik, der tyder på en overrepræsentation blandt mænd. Jeg anerkender også statistik der siger at trods denne overrepræsentaion så udgør disse kategorier stadig en meget lille andel af alle mænd. Det er min holdning - som jeg ikke er sikker på alle læsere af denne blog vil være enig med mig i - at det vigtige er at det er en lille del af mænd samlet set der er det vigtige, og at det derfor ikke må generaliseres til alle mænd. Jeg vil derfor ikke bakke op om, hvis man brugte sympatien for de stakkels voldsofre til en mere almen kønspolitisk debat om fx bestyrelsesposter eller repræsentation i paneldebatter.

  SvarSlet
  Svar
  1. https://twitter.com/SorenPape/status/936292475110600704

   Slet