"This site uses cookies from Google to deliver its services and analyze traffic. Your IP address and user-agent are shared with Google along with performance and security metrics to ensure quality of service, generate usage statistics, and to detect and address abuse."

mandag den 6. november 2017

Foreningen Fars 40-årsjubiliæum, andet kapitel: det demokratiske underskud

Den 10. november fejrer Foreningen Far sit 40-årsjubilæum. Tillykke! Det sker på demokratiets højborg, nærmere betegnet i Fællessalen på Christiansborg og oven i købet i tilstedeværelse af adskillige folkevalgte:

 • May-Britt Kattrup, ligestillingsordfører, LA
 • Rasmus Horn Langhoff, ligestillingsordfører, S
 • Pernille Bendixen, børne- og familieordfører, DF
 • Manu Sareen, tidl. ligestillings- og kirkeminister, Å 

Desværre er der igen grund til at påpege foreningens betydelige demokratiske underskud –– ikke mindst over for de folkevalgte, hvis navne bruges til at give arrangementet legitimitet. Det er nemlig en lukket fest, der lader, som om den er åben:

Foreningen Fars jubilæumsarrangement kunne med sin indkaldelse af forskere og politikere inden for skilsmisseområdet være relevant for alle, der er interesseret i dagens varme emner på skilsmisseområdet:

 

Arrangementet er da også tilsyneladende åbent for alle, der tilmelder sig –– i lighed med andre arrangementer i Fællessalen.


Og så alligevel ikke. Det drejer sig nemlig om et lobbyarrangement, der skal påvirke de inviterede politikere, og kritikere af foreningen og dennes syn på skilsmisseområdet er ikke velkomne.

Denne blog er blevet meddelt, at otte navngivne personer end ikke har fået svar på tilmeldingen, som blev indsendt primo september, på trods af at vært for arrangementet, Pernille Bendixen (DF), har erklæret, at tilmeldingerne sker efter først til mølle-princip –– 


–– og på trods af, at der har været ledige pladser helt op til i dag, hvor der efter det oplyste bliver lukket for tilmeldinger.

At der foregår en udvælgelse, kan der ikke herske tvivl om. Denne udvælgelse kommer til absurd udtryk i de tvivlstilfælde, hvor foreningen sender denne tilbagemelding:  

Skal man forstå det sådan, at hvis foreningen ikke kender en deltagers bopælsadresse, så kan vedkommende ikke deltage? Mysteriet bliver ikke mindre af, at tilmeldingskuponen ikke indeholder krav om oplysning af adresse: 


Bopælsadressen er med andre ord irrelevant. Modtageren af denne bekræftelse skulle fx ikke opgive sin:Under alle omstændigheder er det lemfældig omgang med sandheden at koble bopælsadresse med Christiansborgs sikkerhedstjek, eftersom sikkerhedstjekket begrænser sig til en taske- og personscanning. Adspurgt direkte, hvorvidt oplysning af bopælsadresse er nødvendig for sikkerheden, svares der sådan:

 

Heller ikke foreninger i interesseområdet kommer ind, fx Foreningen Barnet –– for børn udsat for vold og overgreb:

 

Da medlemmer af den nystiftede forening, 3 stks, herefter tilmeldte sig som enkeltpersoner, hørte de aldrig tilbage, heller ikke efter at have rykket for svar:


En forening, der tager sig af børn, som er udsat for vold og overgreb, er altså ikke velkommen –– heller ikke dens medlemmer.

Og så kom afslaget omsider, uden begrundelse:

 


Igen skal foreningen altså uimodsagt lade politikerne forstå, at vold og overgreb ikke er en central del af den aktuelle debat –– ikke en del af debatten om barsel og børns “mentale sundhed“, hvilket –– vil man forstå på den inviterede svenske forsker, Malin Bergstrøm –– afhænger helt af fars lige adgang til barnet. Uanset.

Det er misinformation af politikerne med politikernes egen accept. 

Ovenstående besked fra Foreningen Far er også sendt til en læge/voldsramt mor, der i 2012 (!) skrev et kritisk indlæg i Politiken om Foreningen Far sammen med Formanden for Foreningen Børn og Samvær, Viggo Bækgaard. Det er sendt til Bruno Skibbild, hvis samlede avisskriverier om Foreningen Far er indgivet til politiet –– af Foreningen Far. Det er sendt til alle, der nogensinde har fremsat en kritisk bemærkning om Foreningen Far på Facebook.

Igen er der grund til at påpege foreningens betydelige demokratiske underskud –– ikke mindst over for de folkevalgte, der lægger navn til arrangementet. 

Dette underskud er mange gange blevet påpeget her på bloggen. Det kommer til udtryk på en række måder, der alle udspringer af en grundopfattelse af fri debat som værende en krigserklæring, der bør ignoreres, undertrykkes og sidste ende straffes. 

Foreningen Fars udemokratiske sindelag kulminerer i den udtalte uvane det er at politianmelde kritikere, som det beskrives i denne artikel i POV International:

 

Se også første kapitel:
Foreningen Fars 40 års-jubilæum, første kapitel: ordstyreren

En mere detaljeret forløbsredegørelse kan læses på bloggen Det virkelige Danmark

11 kommentarer:

 1. Fællessalen på Christiansborg er næppe omfattet af Folkeoplysningsloven. Derimod skal arrangementer der have politisk relevans og være åbent for alle interessede folketingsmedlemmer, hvilket beskrivelsen: "Det drejer sig nemlig om et lobbyarrangement, der skal påvirke de inviterede politikere,"

  Foreningen Far arbejder også for bedre adgang til Digital Post og andet, der gøre livet lettere for forældre i grønt, gult, og den lette ende af rødt spor. Når det nu er deres festdag - og det er et 40 års jubilæum vel - så kan man vel ikke fortænke dem i ikke at tilmelde folk, der vil kapre deres fest og diskutere en anden dagsorden.

  Det står denne blog frit for, at samarbejde med et folketingsmedlem om en konference i fællessalen om voldsramte kvinder - eller at arrangere en demonstration på Christiansborg Slotsplads mod Foreningen Far. Danmark er trods alt stadig et frit land.

  SvarSlet
 2. Der er heller ikke nogen, der ville løfte et øjenbryn, hvis foreningen havde holdt fest i kulturhuset i Valby og inviteret vennerne til et par kasser øl. Dette er bare ikke en fest, men et arrangement, der prætenderer at være åbent for alle, men ikke er det.

  SvarSlet
 3. Denne kommentar er fjernet af en blogadministrator.

  SvarSlet
 4. Selvfølgelig er fællessalen omfattet af Christiansborg og Folkeoplysningsloven. Det må selv en Foreningen Far-repræsentant vide. Ellers var der jo ikke nogen mening med at holde et arrangement der.
  Christiansborg er ikke kun for politikere og lobbyister. Det er også for alle, der har en interesse i lobbyarbejdet og hvordan det påvirker politikere og politik. Derfor skal arrangementet også være åbent for alle, der ikke ser det vidunderlige i Foreningen Fars lobbyarbejde og som gerne vil lobbye for noget andet. Vil Foreningen Far udføre lobbyarbejde uden indblanding, er der andre måder at gøre det på. Men så får FF´erne jo ikke den opmærksomhed, der tydeligvis er så vigtigt.

  Dernæst er der det pinlige i at holde et jubilæum på Christiansborg. Really? Hvofor mon det ikke er noget folk, organisationer eller virksomheder gør normalt?

  At pakke lobbyarbejdet ind i et jubilæum og kalde det en fest, man kan udelukke alle, man ikke kan lide fra, er simpelthen så 5. klasse i skolegården, der ikke vil have klassens tykke pige med til fest. Hvor modent. Helt klart et godt eksempel for børn at leve op til.

  "Den lette ende af rødt spor" i samme sætning som "Digital Post"?? Det er simpelthen så morsomt. Den lette ende af rødt spor handler jo om vanrøgt af, vold mod og overgreb på børn og Foreningen Fars problem med og løsning på det er så at måtte få digital post??

  Der er ikke noget at sige til, at Foreningen Far gør sig så store anstrengelser for at udelukke enhver med bare en anelse intelligens, viden og kristisk sans. Jeg ville heller ikke have lyst til at svare på helt basale kritiske spørgsmål, hvis jeg var FF´er. Lad os endelig tale om, at det er snyd for far, at det er mor, der får posten. Skidt med børnene, der er bedøvende ligeglade med post, bare deres behov er dækket. Rigtige mænd er ligeglade med posten (mon ikke ca 80%), for de ved, at mor sørger godt for børnene og informerer fædrene om alt. Det er kun fædre i højkonflikt og deres cheerleadere, der synes, at Digital Post er snyd.

  Hilsen Lena

  SvarSlet
 5. Att: Lars Jensen
  Dit svar til dette blogindlæg lyder rigtig fint. Der er dog visse ting du "glemmer" eller ikke tager højde for i dit svar.


  Man kan mene hvad man vil omkring at Foreningen Far vælger at holde deres "Jubilæum" på Christiansborg. Men når man vælger at holde et arrangement på Christiansborg, så medfølger der også et ansvar og en adfærd der i den grad burde overholdes. Havde Foreningen Far valgt at holde deres arrangement privat, så kunne de skalte og valte ligeså tosset de ville med tilmeldingen. MEN nu har de så valgt at holde deres arrangement offentligt - på selveste Christiansborg, og sågar i Fællessalen. Så medfølger det et ansvar og en adfærd man bliver nødt til at følge.


  Når man tænker på hvad fællessalen symboliserer, er det jo helt grotesk at Foreningen Far leger kongedatteren fra Klods-hans med tilmeldingerne ala ""Dur ikke!" sagde kongedatteren. "Væk!" For det er jo netop det Jesper Lohse fra Foreningen Far har gjort med dem der tilmeldte sig. Det er jo ikke bare folk han har en krig imod ala Susanne Staun, Chris Alban, Bruno Skibbild osv som han har afvist, men også faglige foreninger og fagpersoner som han har valgt at afvise på prinsesse-måden. Hvorfor? Fordi de har et fokus område, på områder som Foreningen Far forsøger at begrave.


  Det er jo helt grotesk, taget i betragtning af at arrangementet indeholder en politisk debat som afslutning. En debat er: "Debat er en meningsudveksling mellem flere mennesker med forskellige holdninger til et givent emne" - Men ved at lege kongedatteren med sine "dur ikke" reaktioner til tilmeldingerne, så får man netop ikke en debat, men derimod et rygklapperi med folk af samme meninger som en selv. Det er IKKE en debat.

  SvarSlet
 6. Att Lars Jensen – Min kommentar nr.2
  Der står på Folketingets hjemmeside, at formål med at afholde arrangementer i Folketingets lokaler skal være at belyse et politisk emne der har betydning for det politiske arbejde. Men belyser man ikke bedst politiske emner, ved netop at have en debat med forskellige holdninger? Eller mener DU at man belyser politiske emner bedst i lukkede forsamlinger med rygklappere, der ikke belyser de gråzoner der er? Det kalder jeg ikke for belysning af en problemstilling, det kalder jeg korrupt lobbyisme, hvor man åbenbart er så usikker på sine egne 200 forslag, at man ikke tør lukke folk ind der kunne belyse gråzoner. For var man sikker på sin egen sag, ville man ikke være bange for at lukke eventuelle kritikere ind.


  Men tilbage til det med Fællessalen. Jeg som kvinde, dansker og borger i Danmark finder det helt grotesk, at Fællessalen skal bruges til sådan en uansvarlig omgang med tilmeldingerne. Tag et kig på endevægsmaleriet af Oscar Matthiesen, der viser overrækkelsen af Grundloven i 1915 der lovmæssigt gav kvinderne stemmeret og mulighed for at stille op til lovgivningsmagten. I Danmark har vi et demokrati og en Grundlov der bygger på lighedspricippet på mange områder. Så at man især udelukker kvinder til et sådan arrangement i Fællessalen, det finder jeg helt grotesk og føler det er hån mod det som Fællessalen symboliserer.


  Du har dog helt ret i, at Lobbyarrangement der skal påvirke politikere, men med den måde Foreningen Far gør det på, virker det mere som om, at vi er i Mexico og ikke i Danmark. Hvis man frygter åbenhed og deltagere fra bestemte områder fokusmæssigt, så har man sgu et forklaringsproblem, og så er der noget galt med de forslag man forsøger at sælge politisk.


  Du slutter af med at sige, at Danmark er et frit land… Det burde derfor OGSÅ være frit at deltage i et sådan arrangement d.10 november, når foreningen vælger at gøre det på Christiansborg, og åbenbart har ”solgt” arrangementet overfor de politiske værter, som at det var åbent for alle og med pladser der røg efter først til mølle-princip.


  Og en sidste ting.. Du skriver: ” så kan man vel ikke fortænke dem i ikke at tilmelde folk, der vil kapre deres fest og diskutere en anden dagsorden.”
  Havde de holdt det privat kunne de som sagt skalte og valte lige så tosset de ville med tilmeldingerne, men de vælger at holde det på Christiansborg, og så er der ikke noget der hedder at lege kongedatter med tilmeldingerne! Det burde selv Du kunne forstå. At du så påstår at der skulle være folk der vil kapre deres fest og diskutere en anden dagsorden, det er jo langt ude. Jeg kender ikke til nogen, der ville gøre det. Men derimod kender jeg mange der ville høre hvad Foreningen Far har at sige, og hvad den unavngivne person fra påståede Harvard ville bidrage med.

  SvarSlet
 7. Hvis nu der nu var nogen, der meldte sig til, for at diskutere fiskekvoter?

  Der hvor Foreningen Far - for hvad man nu i øvrigt med rette kan kritisere på deres deres slettepolitik - kan have en pointe er omkring at der er noget, der ikke fungerer optimalt i grønt, gult og let ende af rødt spor.

  Det er træls, at skulle høre lange patosladede fortællinger om, at nogle få af ens kønsfæller er voldelige, når man egentligt bare gerne vil hente sin digitale post.

  Jeg er sådan set enig i, at det er god skik at have åben adgang til en konference som nævnte, og vil også tro, at det er det normale. Desværre er det sådan at når der diskuteres politik på dette område, så er det ikke usædvanligt at alle parter går ud over det, der er normal god skik for politisk debat i Danmark, og det synes jeg er ærgerligt.

  I følge Foreningen Fars hjemmeside i skrivende stund (12.11.17 kl. 22:55) blev den politiske paneldebat erstattet af en Nordisk Paneldebat med:
  Guttorm Grundt, Mannsforum, Norge
  Matts Hertsberg, Pappabarn, Sverige
  Heimir Hilmarsson,
  Jesper Lohse, Foreningen Far
  http://foreningenfar.dk/ny-nordisk-far

  Hvis det skyldes at politikerne har meldt forfald, fordi der har været så meget larm omkring konferencen (og det er min udokumenterede spekulation), så har dem, der har lavet larmen jo lavet lidt af samme fejl som Foreningen Far: At udelukke dem, de ikke er enige med fra debatten. Det er en uskik, der hører ikke hjemme i det frie danske demokrati, og dem der måtte have bidraget til det bør skamme sig.

  Jeg håber, at der er nogen, der inviterer Sussanne Staun og Jesper Lohse til at debattere i et telt et sted på folkemødet til juni, og at begge stiller op. Folkemødet er en ramme, der kan rumme Geert Wilders, så den må også kunne rumme Jesper Lohse (uden sammenligning i øvrigt.). Jeg håber, at nogen inviterer, og at begge siger ja, og at ingen af dem får forfald.

  SvarSlet
 8. "Hvis der nu var nogen som meldte sig til, for at diskutere fiskekvoter"?

  Ja, eller at nogen meldte sig til blot for at lyse sig selv ind i ørene med en lommelygte.

  Det er da et forsøg værd.

  #BeamMEupScotty


  Sonja


  SvarSlet
  Svar
  1. Så forklarer jeg min pointe en gang til for prinsesse Sonja:
   Foreningen Far er en interesseorganisation, som hvis man tager deres udtalelser for pålydende søger at varetage interesser blandt andet for forældre i grønt, gult og lette ende af rødt spor.

   Nogle gange i debatten fremstilles Foreningen Far af nogle som skyld at de tunge sager i rødt spor opstår, samt at det skulle være foreningens egentlige formål og alt det andet er bare skalkeskjul. Det mener jeg ikke er rimeligt overfor det arbejde der sker i forhold til grønt, gult og let ende af rødt spor.

   Hvis Foreningen Fars formål med konferencen var at tale grønt, gult og let ende af rødt, så er tung ende af rødt uden for konferencen formål. Præcis som fiskekvoter eller lysundersøgelser af ørerne. Det sidste ved jeg intet om, men det kan være at det ville være relevant, hvis der var nogen, der holdt konference om en lovereform i forhold til oto-rhino-laryngologi. Det tror jeg ikke Foreningen Far binder an med. Mon ikke også Jesper Lohse kender sin begrænsning i den forbindelse?

   Slet
 9. Ich fühle mich in meiner Ehe wieder so gesegnet, nachdem Doktor SHARAJA meinen Mann zurückbrachte, der sich für gut 6 Monate mit mir trennte. Am SANDRA mit Namen. Selbst wenn der Mund über meinen ganzen Körper reicht, wird es nicht ausreichen, Doktor SHARAJA für seine Hilfe in meinem Leben zu danken. Mein Mann trennte sich mit mir für die 6 Monate und hatte Schmerzen und Qualen ohne ihn. Also, ich suchte überall nach Hilfe, aber nichts funktionierte nicht, bis ich Doktor SHARAJA traf, den ich online kontaktierte. Ich erklärte ihm meine Situation und er versprach, dass mein Mann innerhalb von 24 bis 48 Stunden so weit zurückkommt, dass mein Herz immer noch für ihn schlägt. Ich glaubte an ihn und er bereitete einen Zauber für mich vor und mein Mann rief mich genau an, als Doktor SHARAJA sagte. Er flehte und sagte, er brauche mich zurück und jetzt leben wir wieder glücklich für die letzten 9 Monate. Jeder da draußen, der meinen Artikel liest, der Hilfe braucht, sollte sich mit ihm in Verbindung setzen ... Email. Dr. Sharajasid über sharajasid@gmail.com für weitere Informationen
  Wenn du da draußen bist, durch irgendetwas davon
  Probleme aufgelistet unten ist er auch perfekt
  (1) Willst du deinen Ex zurück?
  (2) Hast du immer schlechte Träume?
  (3) Sie möchten in Ihrem Büro befördert werden?
  (4) Sie wollen, dass Frauen / Männer hinter Ihnen herlaufen?
  (5) Willst du ein Kind?
  (6) Du willst reich sein?
  (7) Willst du deinen Ehemann / deine Ehefrau binden?
  für immer dein?
  (8) Brauchen Sie finanzielle Unterstützung?
  (9) Bist du betrogen worden und willst es?
  Ihr verlorenes Geld zurückgewinnen?
  Wenn Sie Informationen über Liebe oder brauchen oder wollen
  Geldsprüche können Sie dieses Problem gelöst bekommen
  heute bei Spell Of Solution Temple ...
  Wie man eine glücklichere Ehe hat, ohne zu warten, dass dein Gatte sich ändert

  SvarSlet