"This site uses cookies from Google to deliver its services and analyze traffic. Your IP address and user-agent are shared with Google along with performance and security metrics to ensure quality of service, generate usage statistics, and to detect and address abuse."

lørdag den 30. april 2016

Retssikkerhed i voldsparadiset Danmark

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns udsteder hyppigt forsikringer om Danmarks forhold til retssikkerhed –– om retsikkerheden i Danmark generelt og om Danmarks overholdelse af FN's Børnekonvention specifikt:... skrev Elleman bl.a. d. 25. januar i et debatindlæg i Politiken betitlet “Danmark overholder skam børnekonventionen.

Og jo, det hersker der sandelig tvivl om. Både hos eksperter og ofre på børneområdet, såvel som i
udlandet:

Danmark ligger nummer 46 efter Slovakiet, Ecuador og Indien på det index over børns retssikkerhed, som er udarbejdet af Child Rights International Network.

I en direkte kommentar til social- og indenrigsminister Karen Ellemanns TV2-transmitterede lovprisning af retssikkerheden  i Danmark torsdag d. 28. april skrev en mor:


Hvor er den retssikkerhed i børnesager?

Min snart 14-årige datter skal nu tvinges til samvær med en far, hun ikke har haft kontakt med i over 3 år. Det drejer sig om en far, der har nægtet at anerkende og behandle den epilepsi, pigen har lidt af, en far, der har nægtet pigen lægehjælp ved knoglebrud og smertefulde øjenskader; en far, der har udøvet grov psykisk vold og omsorgssvigt; en far, der beviseligt ikke magter forælderopgaven:

Min ældste datter, der var infantil autist, døde i farens varetægt, kun 14 år gammel og efter at have opholdt sig hos faren i kun 6 måneder. Faren nægtede at anerkende pigens diagnose og nægtede at handle efter lægefaglige anbefalinger og retningslinjer.

Storebroderen, der ligeledes blev dømt til samvær med faren, er lige er fyldt 18 år og kan i dag ikke læse eller skrive. Udtalelser fra fagfolk omtaler gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Drengen er ordblind, og det er først opdaget i år. Drengen har gennem faren lært, at alkohol dæmper angst og uro.
 

Politirapporter og udtalelser fra læger viser, at faren ikke er egnet til at tage vare på børnene.
 

Min 14-årige datter har skrevet til de ansvarlige myndigheder, at hun er bange for faren og ikke ønsker samvær med ham.

Faren har et mundtligt tilhold fra politiet pga. trusler om kidnapning og chikane overfor pigen.


Status er i dag, at Statsforvaltningen og Ankestyrelsen har bestemt, at denne far har ret til samvær med pigen og stadfæstet afgørelsen med en ni år gammel samværsresolution, der også omhandler pigens afdøde storesøster med navns nævnelse og fødselsdato.


Ankestyrelsen har to gange afslået at give opsættende virkning af afgørelsen.

 
hvor er børns og mødres retssikkerhed?Der er flere horrible detaljer i denne sag, som endnu ikke kan omtales her, og som af morens advokat betegnes som “endnu en Tønder-sag”. Advokaten har videresendt sagskomplekset til Folketingets socialordførere. 

Held og lykke med det. Socialordførerne ved det godt i forvejen, og sager som disse har ikke tradition for at føre til politisk selvransagelse. Kritik fra udlandet mødes også med tavshed fra danske politikere.

Udlandet har i årevis rettet sønderlemmende kritik mod den danske forældreansvarslov med særlig henblik på den manglende voldsbeskyttelse både af børn og mødre.

Vi har set sager, hvor dommere sender voldsramte børn tilbage til den voldelige forælder,” udtalte daværende formand for EU-Parlamentets Udvalg for Andragender til Copenhagen Post, Angelika Werthmann, i forbindelse med udvalgets rapport om tingenes tilstand i Danmark i 2013. “Der er noget helt galt her,sagde hun.

Udvalget skrev samme år i deres arbejdsdokument:

Den danske forældreansvarslov kræver på den ene side, at et barn skal beskyttes mod farer, mens loven på den anden side gør det obligatorisk at sikre barnets samvær med forældrene ... Statsforvaltningen håndhæver lovens krav om samvær med stor strenghed, men vender det døve øre til advarsler og ser stort på barnets ret til at blive beskyttet og moderens ret til at beskytte sit barn.  

Senest har FN's CEDAW-komité bl.a. afgivet følgende anbefalinger til den danske stat:

• at den danske stat iværksætter en grundig kritisk evaluering af Forældreansvarsloven, så der ikke hersker tvivl om, at fokus i alle afgørelser altid er princippet om ’barnets bedste’ som bl.a. beskrevet i FN’s Børnekonvention.

• at den danske stat udvikler metoder, vejledninger mm. således, at alle myndigheder, herunder domstole, familieretsadvokater, sagsbehandlere mm. uden tvivl og altid handler ud fra princippet om ’barnets bedste’

at den danske stat skal respektere og efterleve gældende lovgivning, konventioner mv. og i fremtiden udsteder garantier, der tilbyder danske skilsmisseforældre og børn et sikkert og retfærdigt retssystem, hvor alle både juridiske og faktuelle fejl begået af evt. undermyndigheder mm. bliver genoprettet jf. gældende lovgivning og konventioner for at sikre principperne om ’barnets bedste’
 

Bortset fra en ganske kort, enslydende notits i mindre dagblade om EU-Parlamentets kritik er udlandets kritik af Danmark ikke noget, som danske medier beskæftiger sig med. Afgørelsen fra FN's CEDAW-komité har ikke været nævnt med et ord i dansk presse.  

Se også:
Oliversagen og den danske bananrepublik. 

Opdatering: I sagen om den 14-årige pige, som skitseres ovenfor, er pigen ved fogedretten d. 4. juli 2016 blevet dømt til samvær med faderen. 

5 kommentarer:

 1. En forælder, der truer og chikanerer sit eget barn, har krav på samvær.
  En forælder, der er rollemodel som en alkoholiker, har krav på samvær.
  En forælder, der tidligere har forvoldt et barns død gennem svigt, har krav på samvær (who's counting...)

  Tak, spids!

  Imens fører den danske socialminister an: Deny, deny, deny er parolen. Og hele landet følger trop. Det er moderne kultur. Det kaldes kommunikationsstrategi og det er nøglen til magten. Pyt med indholdet, bare indpakningen er spejlblank og glat som en ål.

  Voldsramte børn og (primært) mødre har ingen "kommunikationsstrategi". Uden kommunikationsstrategi, ingen mediedækning. Uden "kommunikationsstrategi", ingen adgang til den dominerende kultur.

  Måske er det det, der skal indføres på landets krisecentre nu, hvor psykologerne er sparet væk? Kommunikationsrådgivere til voldsramte kvinder, så de gør sig bedre på TV.

  Tak til Susanne Staun for at kalde en spade for en spade og for at dokumentere, at Danmark ER et "voldsparadis".

  Rosemary

  SvarSlet
 2. Denne kommentar er fjernet af en blogadministrator.

  SvarSlet
  Svar
  1. Lad være med at være anonym, så sletter jeg!

   Slet
 3. Kan fortælle i sagen; at den snart 14 årige pige er bkevet dømt til samvær med faderen af Fogedretten, til trods for udtalelser fra skole og politi , der styrker pigens argumenter for ikke at have samvær med faderen. Dommen faldt mandag d.4/7 hvorefter samværet skulle effekteres allerede torsdag d.7/7 , selvom der ikke har været samvæe i over 3 år og det er imod pigens vilje og ønske.

  SvarSlet
  Svar
  1. Den får kun lov at stå, fordi jeg ved, hvem du er.

   Slet