"This site uses cookies from Google to deliver its services and analyze traffic. Your IP address and user-agent are shared with Google along with performance and security metrics to ensure quality of service, generate usage statistics, and to detect and address abuse."

mandag den 31. oktober 2016

Farvel, far (Politianmeldt indlæg)

Det er altid en sælsom fornøjelse at læse skrifter, der udgår fra Foreningen Far. Det gælder også formandens bidrag til Altinget, hvor udefinerede begreber flyder rundt i et dynd af udeblivende argumentation og skæmmende non-sequiturer.

Hvad i alverden er f.eks. bæredygtig vækst inden for familielivet?

Foreningen Far ønsker sig et familiesamfund med moderne lovgivning baseret på frit valg. Frit valg – til hvad? Hvor?

Foreningen hævder, at et samlet skilsmissesystem bestemt vil være til glæde for børn og forældre, når det er gået galt for familien. Hvorfor? Hvilke forsikringer om bedre sagsbehandling ligger der i et samlet system? 

Der fremsættes 5 forslag, hvoraf det første er fædrebarsel. Det påstås her, at fædrebarsel er den bedste samfundsinvestering, vi kan foretage. “For kærlighed og ro om børnene, lavere skilsmissehastighed og mænds sundhed.”

Der savnes belæg og argumentation for samtlige påstande. Der savnes en kommentar til det faktum, at kun 21% af fædrene ønsker længere barsel, og kun 36% tager mere end én dags barsel.


De resterende forbedringsforslag har det til fælles, at de alle er konfliktoptrappende for forældre, men pyt med det, for det er nogle helt andre problematikker, regeringen er optaget af –– indtil videre. 

Den internationale tænketank, som Altinget hævder, at Foreningen Far er medlem af, The International Council of Shared Parenting, er IKKE en tænketank, men et sammenrend af fædrerettighedsaktivister, som torterer statistikker for at få de tal, de ønsker. 

Lånte fjer, igen, ligesom det forholdt sig med Institut for MenneskerettighederAltinget er fra anden side blev gjort opmærksom på dette forhold, men ønsker ikke at fjerne ordet tænketank.

Lysten til at beskæftige sig yderligere med Foreningen Far led et alvorligt knæk, da det stod klart, at der er noget fundamentalt galt her. For det er efterhånden tydeligt, at Jesper Lohse vitterlig tror, at den virkelighed han opmaler i sin kronik –– den Politiken afviste at bringe  skildrer den virkelige verden.


Nej, læs og døm selv: Det kønsopdelte familiesystem er fortid –– en påstand, der ikke findes belæg for, hverken i virkeligheden eller i kronikken.

Ikke mindre end 19 gange har foreningsformanden tweetet dette kronikforslag ud. Den er nemlig –– ja, det er uhyggeligt, men det hævder kronikken ikke desto mindre –– udtryk for det SANDE børneperspektiv.

Denne ordlyd tyder på, at det ikke er forstået, at kronikforslaget blev afvist, fordi den er volapyk fra ende til anden. I foreningens virkelighedsopfattelse er afvisningen politisk –– helt ligesom Trump også mener, at valgsystemet er rigged, fordi det umuligt kan være ham, der er noget i vejen med. I foreningens virkelighed holder det max at fortælle politiet, at Giese, Alban og denne blogindehaver nok har “hårde ting med i bagagen”, thi eksterne forklaringer på kritik af foreningen kan naturligvis ikke bero på foreningens fremfærd. Nej.

Efter samme virkelighedsopfattelse er denne blog udtryk for stalking og hatecrime og ikke for forbrugeroplysning, ligesom skadelige fædre er noget, ekstremfeminister har fundet på. I den rigtige virkelighed er der intet ekstremt i erkendelsen af, at visse mænd er farlige for andre mennesker,  børn ikke mindst, og at vold og incest er altovervejende  maskuline problemer:


Vi tager den lige på dansk, også:I foreningens verden ekstraherer man virkeligheden fra egne undersøgelser, hvor andre bevæger sig i den faktuelle verden, der er fuld af statistikker og undersøgelser, som beskriver de reelle forhold. Derfor kan Foreningen heller ikke se tallene i Helweg-Larsen, K. & H.B. Larsen (2006): The prevalence of unwanted and unlawful sexual experiences reported by Danish adolescents: Results from a national youth survey in 2002:

90 pct. af dem, der har sex med mindreårige er mænd. 16 pct. af alle er fædre og 15 pct. er stedfædre.

Så eftersom foreningen dyrker sin helt egen virkelighed, kan selv helt betimelig kritik af formanden opfattes som værende på linje Trump, der gør grin med handicappede. 

Men hvor det er ondt at gøre grin med handicappede, er det en borgerdyd at udstille Foreningen Fars samlede indflydelse. Trods sit komiske islæt er foreningens samlede indflydelse funktionelt ond. Selv nænner jeg det bare ikke længere. Indtil videre. 

2 kommentarer:

 1. Lavere skilsmisse hastighed?

  Jeg vil gerne se de nuværende hastighedsmålinger.

  Bæredygtig vækst indenfor familielivet?

  Så så man lige et konkurrencedygtigt familieliv, defineret af en flok skilsmisseramte, som ikke selv har magtet at praktiserer kerneydelserne i grundkonceptet.

  Når tonedøve fortolker musik, så bliver udtrykket oftest derefter.  SvarSlet
 2. Farvel far minder mig om et lille klogt barn der sagde "Skal vi ikke gå ud og finde en ny far. Hvis han bare er sød, gør det ikke noget at han godt kan lide ost"

  Der er brug for et ikke misogyn alternativ til foreningen far. Mon landsforeningen for børn og forældre kan blive det sunde alternativ?

  SvarSlet