"This site uses cookies from Google to deliver its services and analyze traffic. Your IP address and user-agent are shared with Google along with performance and security metrics to ensure quality of service, generate usage statistics, and to detect and address abuse."

onsdag den 12. oktober 2016

Danmark risikerer påtale: ikke tilstrækkelig kapacitet på krisecentrene

Det ser dårligt ud for en af fædrerettighedsbevægelsernes mere lede påstande: at kvinder tager på krisecenter for at få deres forhold til at se voldsomt ud. Der er nemlig stadig færre og færre pladser på centrene.

DR skriver:

Danmark risikerer en påtale fra EU for ikke at have nok pladser til rådighed på krisecentrene. 

Det fortæller advokat og mediator Pia Deleuran fra advokathuset Deleuran.

Fra september og til december får EU dagligt opdaterede tal for, hvor mange ledige pladser, der er på krisecentrene. Dermed vurderer EU vores evne til overholde Istanbul-konventionen. Ifølge den skal vi hurtigt og sikkert tilbyde kvinder og børn på flugt fra vold en plads på et krisecenter.
Det sker bare ikke altid ifølge Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (Lokk).

Organisationen melder om kvinder med børn på flugt fra voldelige mænd, som tvinges til at gå under jorden og flygte tværs over landet, fordi der stort set aldrig er en plads at få på et af landets 41 kvindekrisecentre.

–De sidste par år har vi alt for mange gange fået besked om, at alt er udsolgt i hele landet. Et akut tilbud skal altid have en plads klar, når krisen opstår, og det har vi ikke kapacitet til længere, siger Birgit Søderberg, formand for Lokk.
Hvis EU's overvågning viser, at Lokk har ret i, at det nærmest er umuligt at få en akutplads, kan det munde ud i et krav til Danmark, siger advokat Pia Deleuran.

-Hvis krisecentrene mangler pladser, er der en forpligtelse til at skabe nogle pladser, siger advokaten.

Krisecentre – mødres bedste kneb

Det er et godt tidspunkt at sige tak til Geeti Amiri, som ikke ønsker sig gaver til sin bogreception, men opfordrer til, at man i stedet donerer til Danner:


 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar