"This site uses cookies from Google to deliver its services and analyze traffic. Your IP address and user-agent are shared with Google along with performance and security metrics to ensure quality of service, generate usage statistics, and to detect and address abuse."

torsdag den 24. maj 2018

Vi er ude i en hel stime ...

Ubegribeligt, men sandt: Klagestrømmen fortsætter. Denne gang klager fædreorganisationerne i Danmark, Norge, Sverige og Island samtidig til Nordisk Ministerråd og de nordiske parlamentsmedlemmer over ... det samme, som Foreningen Far altid klager over, nemlig påstået kønsdiskrimination og ikke-overholdelse af en række konventioner.

Det er svær læsning –– af de sædvanlige sproglige grunde, men nok så meget, fordi det ikke altid er umiddelbart forståeligt, hvad der klages over. Tekststeder som fx fra Børnekonventionens artikel syv fremhæves: the right to be cared for by his or her parents 

Klart –– i de tilfælde, hvor disse forældre ikke på den ene eller anden måde er bimse eller skadelige for barnet. Artikler som disse overrules nemlig af andre artikler i Børnekonventionen, som fx artikel 19 som omhandler beskyttelse mod mishandling, eller artikel 41, som omhandler barnets bedste og udsiger, at intet i konventionen skal modvirke nationale eller internationale love, der er bedre for virkeliggørelsen af barnets rettigheder. Og så videre. 

Nok så vigtigt, når fædreorganisationer igen og igen påberåber sig konventionsrettigheder.

Så indeholder seneste opus også de sædvanlige klager over kønsdiskrimination og menneskerettighedsforhold. Intet nyt her –– de samme gummiparagraffer strækkes til ukendelighed. Blandt andet påberåber man sig artikel 8, retten til respekt og familieliv, som, hvis jeg ikke husker helt galt, var selv samme artikel, som sørgede for at Jimmi Levokovic undgik udsmidning af Danmark. 

Det kan under alle omstændigheder konstateres, at Foreningen Fars opfattelse af ligestilling er meget bizar:En lille sjov perle, som feministen Per bemærkede: I nærværende klage hævdes det, at Foreningen Far har forelagt sit ligestillingskatalog for Folketinget.  Som feministen Chris Alban skriver på sin blog: 

“Her [står der], at foreningens såkaldte ligestillingskatalog blev præsenteret i Folketinget. Det er vist ikke helt i overensstemmelse med sandheden.

Retteligt læste Jesper Lohse selv den endeløse række af punkter op ved et lille, privat arrangement i fællessalen på Christiansborg, hvad flere youtube-videoer dokumenterer.

Selvom fællessalen ligger i samme bygning som folketingssalen, så er den i denne sammenhæng lige så langt væk fra Folketinget (the Danish Parliament), som hvis Foreningen Far havde holdt sin lukkede fest i et forsamlingshus i Thyborøn.”Sluttelig skal ingen snydes for at se den gave, jeg netop har fået tilsendt med posten: 

2 kommentarer:

 1. Er det Kaj og Andrea, der har oversat den klage for FF?

  Der er ikke noget at sige til, at højkonfliktskilsmisserne går så galt, når 'moderne fædre' ikke har andre steder at søge rådgivning end FF.

  Jeg håber, at Bruno Skibbild ser sit snit, når han holder bogreception ganske snart: Løft sløret for stiftelsen af en ny forening samme dag:
  "NY FORENINGEN FAR" - tør man håbe??

  Og hvis man kalder den "NY FORENINGEN FAR", så får Lohse i Gamle Foreningen Far da først noget at klage over.

  Rosemary  SvarSlet
 2. With all the Nordic childeren being present😳

  Okaaay, det er pænt mange alligevel...

  SvarSlet