"This site uses cookies from Google to deliver its services and analyze traffic. Your IP address and user-agent are shared with Google along with performance and security metrics to ensure quality of service, generate usage statistics, and to detect and address abuse."

mandag den 12. marts 2018

Dom i retssag mod TV2

Medieansvarsloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonventions (EMRK) artikel 10 umuliggør til sammen funktionelt, at medier kan stilles til ansvar for deres dækning, også når denne har en bagvaskende karakter –– medmindre der findes en sagsøger med stamina nok til at tage sagen til menneskerettighedsdomstolen, som tilfældet var med DR's påklagede dækning af Rigshospitalet. Det tog ni år.


Det er denne blogs konklusion på dommen i den retssag, som advokat Pia Deleuran anlagde mod udvalgte journalister fra TV2. Og tabte. 

Til Mediawatch forklarer advokat Pia Deleuran d. 22.12.2017, hvorfor hun har anlagt sag om bagvaskelse/æreskrænkelse mod TV2:


"Jeg bliver hængt ud i 19 Nyhederne, som mange ser, i en topnyhed som en kriminel og uvederhæftig advokat. Da jeg ikke er sådan en advokat, må jeg reagere. Det er alvorligt, hvis den juridiske profession sættes i miskredit," siger Pia Deleuran.

"Jeg har ikke i mine 25 årige karriere fået bøder eller advarsler fra Advokatnævnet - tværtimod har jeg fået en hæder fra Advokatsamfundet. Jeg må melde hus forbi. Den kildekritik et public service-medie som TV 2 er forpligtet til at udføre er stort set fraværende. De har sat sig i en position som en mediedomstol. Den rette vej var at gå til advokatnævnet, hvis der var problemer.”


Yderligere baggrund her:

TV2's journalister i retten for bagvaskelse af advokat Pia Deleuran: om udbredelse af sladder via public service-medier.

I Mediernes møgkællinger side 105ff  gennemgås sagen i nogen detalje. 
Af dombogen fremgår, at de udvidede ytringsprivilegier i EMRK 10 kan fortolkes på en sådan måde, at de fremsatte bagvaskende påstande skal opfattes som “vurderinger”:
Det fremgår yderligere, at dommeren ikke har forstået, at sagens omdrejningspunkt ikke vedrører “kritisk omtale” eller “vurderinger af faktiske forhold,” men tværtimod om påstande, der ikke kan findes belæg for.
Det forekommer som en absolut nødvendighed for sagsøger i en sådan sag ikke at forhåndsantage en sådan viden hos en dommer. Det er endvidere forståeligt, at en sagsøger kan tabe fokus i en sådan sag, der jo ikke gælder TV2's nyhedsformidling som sådan, men udelukkende den intersektion, hvor faktoider formidles som sandheden, og bagvaskelsen/æreskrænkelsen mod sagsøger sker. 

Sluttelig er det øjensynlig nødvendigt at understrege og fastholde, at ånden i EMRK 10 angår beskyttelse og videreformidling af faktiske forhold, hvad der også gælder for pressens vagthundefunktion. 

På intet tidspunkt, hverken i Pressenævnets behandling eller i denne retssag, er der blevet taget stilling til sandhedsværdien i den bærende påstand:

 


Ingen kommentarer:

Send en kommentar