"This site uses cookies from Google to deliver its services and analyze traffic. Your IP address and user-agent are shared with Google along with performance and security metrics to ensure quality of service, generate usage statistics, and to detect and address abuse."

onsdag den 21. februar 2018

Voldsobservatoriet sænker kisten indeholdende Ask Elklits undersøgelse helt ned i graven

Rapporten ”Undersøgelse af indbyrdes vold”, udarbejdet af Dialog mod Vold og Syddansk Universitet for ligestillingsministeren, har givet anledning til en række misvisende avisoverskrifter, der hævder, at kvinder er mere voldelige end mænd. 

Det nationale Voldsobservatorium er et forum af forskere og praktikere, der alle  arbejder med kønsrelateret vold. Observatoriet har på sit møde den 6. februar behandlet rapporten om gensidig vold og den på mødet nedsatte gruppe af voldsforskere udtaler følgende:
Nej, kvinder er ikke mere voldelige end mænd 

Rapporten ”Undersøgelse af indbyrdes vold”, udarbejdet for ligestillingsminister Karen Elllemann, har givet anledning til en række misvisende avisoverskrifter, der hævder, at kvinder er mere voldelige end mænd. Rapportens påstande er også begyndt at dukke op i den offentlige debat og i behandler- og uddannelseskredse. 

Der er ingen danske undersøgelser, der viser, at kvinder i parforhold udøver mere vold end mænd. De nyeste danske tal  (Statens Institut for Folkesundhed, 2012) viser, at langt flere kvinder end mænd angiver at være udsat for partnervold.  

 • 3 gange så mange kvinder som mænd i alderen 16-74 år angiver at have været udsat for fysisk vold fra nuværende eller tidligere partner
 • 6 gange så mange kvinder som mænd kontakter årligt en skadestue pga. udsættelse for vold fra en partner
 • 928 kvinder mod 146 mænd politianmeldte vold fra person med samme bolig i perioden 2008-2009 

Rapporten om gensidig vold bygger i høj grad  på ældre amerikanske undersøgelser af, hvordan vold indgår i parforholdskonflikter. Mange af disse undersøgelser omfatter ikke-repræsentative grupper (studerende, folk der melder sig på nettet). Samtidig benyttes en skala for måling af vold, der eksempelvis ikke medtager seksuel vold eller vold fra ekspartnere. Det betyder, at rapportens konklusioner ikke kan generaliseres, sådan som det er sket i de danske medier. 

Vi er i Voldsobservatoriet bekymrede over, at opdragsgiver til rapporten, ligestillingsminister Karen Ellemann, ikke offentligt retter de misforståelser, som rapporten har givet anledning til. Rapporten kan bidrage til en bagatellisering af den grove vold og til en nedprioritering af vigtige politiske, forskningsmæssige og praktiske indsatsområder. Der er ingen uenighed blandt voldsforskere - inklusive rapportens forfattere – om, at det primært er kvinder, der udsættes for den grove vold af mænd, når vi taler partnervold. Når køn er et element i voldsproblematikken, bør køn selvfølgelig indgå som aktiv komponent i både forskning og målrettede indsatser for at mindske vold i parforhold.  

På arbejdsgruppens vegne
Arushma Imran Naqash, læge
Bo Wagner Sørensen, forsker, phd
Bodil Maria Petersen, lektor emerita
Eva Bertelsen, forsker/ekstern lektor
Inge Henningsen, statistiker
Karin Helweg-Larsen, speciallæge 

Voldsobservatoriets udtalelse ligger her. Samme indlæg trykt i Politiken ligger her.

Den kommende uge vil vise, om denne –– og tidligere –– kritik er noget medierne vil tage op, eller om en enkelt sønderkritiseret rapport vil få lov fremover at tegne den offentlige bevidsthed om vold mod kvinder –– fordi det var den, medierne valgte at udbrede?

5 kommentarer:

 1. Er der mon tale om videnskabelig uredelighed?

  Fabrikation – udgivelse af forfalsket eller bevidst vildledende forskning. Forskningen kan således være ren fabrikation, hvor forskningsresultater er opfundet, eller forfalskning, hvor forskningsresultater er manipuleret eller udeladt. Denne form forekommer ikke mindst, når forskningsresultater strider mod forskerens eller dennes sponsors interesser.

  Kilde: Wikipedia, den frie encyklopædi

  SvarSlet
  Svar
  1. Det er et meget hårdt ord, og jeg synes ikke helt betingelserne er opfyldt, alene fordi der ikke er præsteret nogen selvstændig forskning i denne rapport. Der er heller ikke forfalsket eller opfundet forskningsresultater, men der er ganske rigtigt manipuleret (cherry picking) og udeladt.

   Slet
 2. Louise, lad os se på denne formulering: "forskningsresultater strider mod forskerens eller dennes sponsors interesser"

  Lad os derefter se på Voldsobservatoriums kommissorium:
  "Det Nationale Voldsobservatorium er forankret i Den Europæiske Kvindelobbys Voldsobservatorium.

  Formål:

  at ... forebygge vold mod kvinder i Danmark
  at ... handlingsplaner vedrørende vold mod kvinder
  at ... lovgivning, politik og praksis vedrørende vold mod kvinder"
  http://www.kvinderaadet.dk/voldsobservatoriet/kommisorium

  Så laver vi lige Poppers falsifikationstest på udtalelsen fra Voldsobservatorium. Hvis udtalelsen skal have mening skulle det modsatte udfald i også kunne forekomme, altså at voldsobservatorium konstaterede at mænd var mest udsatte for vold.

  Det mener jeg ikke er tilfældet. Nævnte voldsobservatorium kan ikke vide noget om vold mod mænd uden at gå uden for sit kommissorium. Dermed står konklusionen i kommissoriet uden mulighed for falsifikation, og den overholder dermed ikke Poppers falsifikationskriterie.

  SvarSlet
 3. Ask har vel en interesse i at der kommer et større dansk studie

  SvarSlet
  Svar
  1. Ja, det lægges der op til i rapporten, men efter kritikken – og ikke mindst det mærkværdige samarbejde med ministeriet bliver det nok næppe ham, der kommer til at forestå det. (Lars' bemærkning om Poppers falsifikationstest skal du bare ignorere. Han har tydeligvis ikke forstået samme test)

   Slet