"This site uses cookies from Google to deliver its services and analyze traffic. Your IP address and user-agent are shared with Google along with performance and security metrics to ensure quality of service, generate usage statistics, and to detect and address abuse."

mandag den 4. december 2017

Foreningen Fars faktaresistente plade er gået i hak

Så er der igen fuldt knald på Foreningens orwellske propagandamaskine på alle webflader. Heldigvis er propagandaen blevet så grov og så skinger, at den egentlig bare burde overlades til at æde sig selv. 

Ikke mindst den tonedøve gentagelse af alt det kendte  –– og i bund og grund udemokratiske –– ordskvalder, her fx i slutningen af seneste svada til folketinget:


Foreningen er tilsyneladende så faktaresistent og så upåvirket af alle instansers afvisning af hans klager, at han simpelthen –– som altid –– bare siger det samme igen og igen og igen. Øvrige kommentarer herfra ville være gentagelser, så der henvises til tidligere blogindlæg samt til blogger og journalist Chris Albans seneste:
Tilbage er der kun at notere sig, at den stort anlagte jubi-performance på Christiansborg floppede fælt:

• Bortset fra Pernille Bendixen, som på grund af sin værtsrolle ikke kunne trække sig, trak de annoncerede politikere sig fra festen.
• Harvard T.H. Chan School, som skulle validere  foreningens helt uvidenskabelige Survey Monkey-undersøgelser, viste sig at være en ganske ung Ph.D.-studerende, der på ingen måde repræsenterede Harvard Chan.
• Ikke et eneste medie dækkede den højtbelagte event, og salen var ifølge tre tilstedeværende kun halvt fuld.


Foreningen Fars 40-årsjubilæum, første kapitel: ordstyreren
Foreningen Fars 40-årsjubilæum, andet kapitel: det demokratiske underskud
 

Foreningen Fars 40-årsjubilæum, tredje kapitel: SurveyMonkey

Foreningen Fars 40-årsjubilæum, fjerde kapitel: Find Holger 

En af disse tilstedeværende har lagt denne video op. De første 5 minutter er ganske underholdende, thi her fortælles, hvordan stadig flere udenlandske forskere får adgang til foreningens “gode data”. 

Velbekomme!

13 kommentarer:

 1. Jeg siger det bare... Jesper Lohses konstante og ihærdige gentagelser af hans egne fabrikerede historier og ikke mindst hans uigennemsigtige undersøgelser... Det er den helt typiske psykopatiske adfærd jeg genkender fra min x mand ... han gentager sine løgne igen og igen og igen og igen ....og vupti så bliver de til "sandhed"... bræk-ikon

  Hilsen Dorte Andersen

  SvarSlet
 2. Det er spind.

  Taktikken er at påråbe: diskrimination og forskelsbehandling.

  Kræve: ligestilling... Lige muligheder, for en hver pris.

  Og det hopper politikere og medier så ukritisk på.

  Lohse er "sort snak", intet andet.

  Lyt til indholdet i de YouTube klip der er lagt ud med ham.

  Forestil dig at du møder en håndværker udenfor den lokale pølsevogn som siger: (citat) -" Men der foregår altså noget som påvirker familierne i en grad i alle forskellige niveauer, kernefamilier fra barnet bliver født, til skilsmisse familier, til offentlige sager, som jeg ihvertfald tror virkelig skal være meget, jeg er slet ikke tvivl om at vi skal være opmærksomme på det, jeg er slet ikke i tvivl om, at det er her vi finder løsningen, for både fædre mødre og børnene, hvis vi skal gøre det her rigtigt".

  Det er REN TÅGE SNAK... Men habitten, rammerne og PowerPoint slides gør forskellen.

  SvarSlet
 3. Jeg er ikke tilhænger af Foreningen Fars slettepolitik som holdning. Rent taktisk mener jeg, at foreningen gør en fejl ved at handle på en måde, der kan udlægges som i modstrid med ytringsfriheden i et land hvor den frihed er utroligt central for de fleste politikere. Det er en taktisk fejl, som ikke gavner foreningens sag, men den er uafhængig af sagen.

  Foreningen har offentliggjort sin formålsparagraf som lyder (jeg har tilføjet tallene):
  "Foreningens formål er at virke for, at [1] børn i videst muligt omfang kan have en tæt kontakt til begge forældre, og at [2] begge forældre kan bevare indflydelse på deres børns opvækst - også når forældrene ikke bor sammen. Endvidere at [3] sikre børns og forældres rettigheder i samfundet ved at forældrene er ligestillet gennem lovgivning, doms- og administration praksis, samt [4] så vidt som muligt at støtte relevant forskning indenfor børne- og familieområdet."

  Jeg synes ikke, at formålene 1, 3 og 4 på nogen måde kan siges at relatere til Chris Albans kritik.

  Ift. 2: Hvis begge forældre har indflydelse på barnets liv har de jo også indirekte indflydelse på hinandens liv. I sager i grønt spor vil de involverede nok bare konstatere, at det er sådan det er: Fra et liv som TV-seer husker jeg et interview med en kvinde, der havde sagt sit gode statslige job op, fordi det skulle flyttes til en anden by, og hun havde delebørn, og syntes hensynet til at de skulle have begge forældre gik forud for at hun kunne fortsætte karrieren i den stilling i staten. Jeg husker også et TV-indslag med en læge, der havde fået arrangeret at kunne have telefontid i en bil mellem København og Lolland, for hun ville jobmæssigt gerne have en praksis der, men havde delebørn, og blev derfor boende i København.

  Spørgsmålet er, hvor grænsen går mellem "Det er sådan det er" - at man må acceptere et voksent samarbejde med en medforældre, man måske ellers ikke ville have med at gøre - og en uacceptabel stalkning. Et par beskeder om ugen fra medforældreren om barnet må vel accepteres, fem i timen over lang tid næppe så.

  Det er spørgsmålet om hvor den grænse går, jeg ville ønske Jesper Lohse / Foreningen Far og kredsen om denne blog kunne tage i et telt på folkemødet frem for i diverse politianmeldelser.
  (Politianmeldelser er et dårligt medie for politisk debat.)

  Jeg vil her godt melde et synspunkt ud: Uden at tage stilling til den dramatiske beskrivelse Amalie Szigethy har meldt ud (jeg har aldrig ment at reality-genrens dramatisering af banaliter hørte hjemme i kategorien folkeoplysning), så vil jeg plukke en ting ud, nemlig at hun laver drama over at faderen skal være alene i to timer med deres fælles barn på seks måneder. Jeg tvivler ikke på, at det kan føles voldsomt for en mor, men det ændrer ikke på, at det ubehag efter min opfattelse klart hører hjemme i kategorien: "Det er sådan det er."

  Hun kunne have sparet sig selv for meget ubehag ved at erkende det, frem for at køre ud i den meget tunge ende af rødt spor ved at udeblive fra møder i Fogedretten..

  SvarSlet
 4. Jesper Lohse udtaler om Foreningen Fars pointe:

  -" Der er ingen, der er simpelthen ikke den samme sammenhæng imellem samværsordningerne, når der er, når der er sket så kraftig en stigning i samværsordningerne, som der er igennem øh den sidste generation, eller ihvertfald igennem de seven, 10, 20 år, så skal vi ku' se det osse i bopælstallene, og det kan vi ikke, og derfor er det her ikke kun familiernes frie valg. Der ligger simpelthen et strukturelt problem, et diskriminations problem, og vi sidder med de her fædre, vi ved, at i de sidste 10 år, der har de her gode fædre der skulle ha' bopæl for børnene, de har ikke fået det. De har fået 7/7 ordninger i stedet for bopælen, eller osse så er de altså røget mere eller mere ud af børnenes liv. Hvis de har holdt deres mund og lagt sig ned, øh det må vi nogen gange sige til dem, jamen æh læg dig ned, fordi det er altså den bedste måde at bevare de her to. Så der lægger andet end familiernes frie valg i det her. Det er det der er vores pointe, og det er vi slet ikke i tvivl om at der gør"... (Citat).

  Selv efter en omgang æbleskiver med dampende varm gløgg har jeg ikke kunne forstå Pointen.

  SvarSlet
  Svar
  1. Hoho! Hvorfra? Det er priceless. "Enten har de fået 7/7 ordninger eller også er de røget mere eller mere ud af børnenes liv" – der er ingen mellemregninger? Måske skulle han tjekke domstolenes tal. God jul!

   Slet
  2. Sonja, Jeg prøver lige at være Lohse-oversætter så.
   Først tror jeg at man skal lægge mærke til, at hr. Lohse taler om statistik, og ikke om enkeltsager, og desuden inden for rammen af formålparagraffen herunder delformål [3], om at "forældrene er ligestillet gennem lovgivning, doms- og administration praksis"

   I dette udpluk af et langt foredrag er fokus på ligestilling mellem skilsmisseforældrene, og der fokuseres på to statistiske indikatorer for en sådan ligestilling:
   1. Frekvensen af 7/7-samværsordning.
   2. Frekvensen af fædre som bopælsforældre.

   Her siger Lohse, at der over de sidste 30 år er sket en kraftigt stigning på indikator 1., men ikke på indikator 2.

   Han går videre og siger at det, at når stigningen på indikator 1 ikke følges af en stigning på indikator 2, så skyldes det ikke familiernes frie valg, men derimod en strukturel diskrimination.

   Diskriminationen består i følge Lohse konkret i, at praksis i gult og rødt spor danner norm for grønt spor. Så når fædre, der ønsker at blive i grønt spor tildele bopæl til moderen, så vælger de at indgå frivillig aftale om det for at undgå en tung formel sagsbehandling. Foreningen Far rådgiver også fædre til at gøre dette i konkrete sager.

   I en politisk sammenhæng er det imidlertid forkert at tolke sådane frivillige aftaler som et frit valg. De er i stedet udtryk for, at man underkaster sig en diskriminerende overmagt.

   Slet
 5. Det er fra Foreningen Fars præsentation af "Ligestillings-Kataloget" på Christiansborg.

  Vedr. domstolenes tal udtaler Jesper Lohse (20.56):

  -" Det var faktisk sådan, at da vi satte fokus på det her i medierne, med de her tal og rundt omkring, der så vi en stigning i domstolsafgørelserne indenfor det kommende år på 1% vækst. Der var altså 1% efter at tallet har ligget for hvor bopæls-sagerne blev afgøred gjort til far, øh jamen øh, de var faktisk dalende fra fra 1980 til 2008. Øh, da vi satte fokus på det i medierne, jamen øh, der så vi altså 12 måneder senere, der var der en vækst i domstolene på 1% i de her sager til til fædrene"... (Citat)

  Jeg har ikke været til julefrokost - Men måske forstår du Christiansborgsk?

  SvarSlet
  Svar
  1. Rettelse:-"bopæls-sagerne var blevet afgøred gjort til far"...

   Slet
  2. "der så vi en stigning i domstolsafgørelserne indenfor det kommende år på 1% vækst." Så bliver det vist ikke sortere.

   Slet
  3. Tjooo... En slags sortere bliver det:

   -"Vi ser søskende, vi ser både forældre, mænd kvinder blir skilt, også, hvad gør de så, de går på Facebook, og så skal de ind og finde deres gamle kærester, og så finder de dem, og så ser de deres billeder, og så finder de så, hov, min gamle kæreste jeg var sammen med for 10 år siden har da et barn der fuldstændig ligner mit eget. Den type sager sidder vi altså og oplever i dag"... (Citat:32.42).

   Jeg håber ved Gud at det er en talefejl, for ellers er det noget foruroligende griseri foreningens medlemmer praktiserer.

   Slet
  4. Giver helt ny mening til begrebet "The home wrecker". Se seneste indlæg ...

   Slet
  5. Jeg tror I får vendt hændelsesforløbet på hovedet:
   Lige da de sociale medier kom frem var TV-aftenunderholdningen fyldt med almindelige mennesker, der fortalte rørende historier om, hvordan de via Facebook havde fået kontakt til gamle venner, de havde mistet kontakten med. Sådanne historier kunne næppe forekomme uden at folk havde søgt på nettet efter deres gamle bekendte.

   Man kan selvfølgelig have den holdning, at det skal forbydes, at søge efter gamle kolleger, venner, bekendte og kærester, selv hvis man en onsdag i november kom til at tænke: "Gad vide, hvad der blev af dem." Jeg har dog umiddelbart indtryk af, at det er ret almindeligt at lave sådanne søgninger, og ville synes det var vidtrækkende at forbyde dem.

   Jeg tror at de historier, der beskrives, handler om de få, der ved sådan en almindelig søgning oplever det ualmindelige at finde ud af, at en tidligere kæreste har et barn, der på alder og udseende kunne være ens eget. Jeg vil tro, at man kunne blive lidt rundt på gulvet over det, og derfor vælge at søge råd om hvordan man skal forholde sig, og nogle søger måske også det råd hos Foreningen Far.

   Jeg ved ikke hvad Foreningen råder til i de situationer, men det, der rejses som politisk sag er vel, at barnet i nævnte situation ikke har nogen ret overhovedet til sin biologiske far, og en far, der måske kunne have noget godt at give til sit afkom ikke har nogen ret til at byde ind med det. Jeg tror det kan være en barsk omgang at finde ud af, at man har et barn, men ikke må have med det at gøre.

   Der kan jo være tilfælde, hvor det ville være bedre for barnet at få kontakt til sin biologiske far (mennesker er forskellige, og det kendes fra adoptivbørn, at det for nogle er meget vigtigt og for andre ikke betyder noget), og i sådanne tilfælde er det jo ikke for barnets bedste, at systemet som det er nu udsætter faderen for ubehaget af en barsk omgang.

   Slet
 6. Denne kommentar er fjernet af en blogadministrator.

  SvarSlet