"This site uses cookies from Google to deliver its services and analyze traffic. Your IP address and user-agent are shared with Google along with performance and security metrics to ensure quality of service, generate usage statistics, and to detect and address abuse."

torsdag den 26. januar 2017

Norske mænd og fædre bader i statspenge

Mens danske mænd og fædre går for lud og og koldt vand, måske, fordi de sammenligner pærer og bananer og i øvrigt har svært ved at anerkende vold mod kvinder ...... svømmer brødrene mod nord i statslig finansiering: I Rene ord for voldspengene kunne du læse, at Reform –– ressurssenter for menn har gjort sig bemærket ved at få dobbelt så meget i statstilskud som samtlige kvindeorganisationer til sammen. Det berettede bl.a. Dagbladet i 2012: “Reform får fire millioner årligt og har flere fuldtidsansatte, mens kvindeorganisationer bare får nogen få hundrede tusind og må gøre alt på frivillighedsbasis.”

Tilskuddene til organisationen førte i 2012 til Lysbakken-sagen, hvor barne- og ligestillingsminister Audun Lysbakken måtte forlade regeringen på grund af inhabilitet og korruption: Han havde givet Reform 1,5 millioner i tillægsbevilling. Lysbakken var nemlig bedsteven med projektlederen i Reform og havde selv været  styremedlem. 

Der går også sjove småpenge frem og tilbage mellem den norske pendant til Foreningen Far, Mannsforum, og den nuværende barne- og ligestillingsminister, Solveig Horne. Til den nyligt afholdte nordiske mandekonference fik Solveig Horne Mannsforums kvindepris, som hun selv har betalt for, og som bestod af et diplom og en “gave”, vist nok en bog.Bufdir –– Barne- ungdoms- og familiedirektoratet –– havde nemlig givet 125.000 kr til den nordiske mandekonference ud over det almindelige driftstilskud på 50.000 kr. Herligt. Og ja, det er den norske pendant til Jesper Lohse, Kjetil Thue, som netop har overrakt prisen til ministeren.  

Et driftstilskud på 50.000 kr er ganske pænt til en gruppe på 100 medlemmer. Mon ikke den nye danske ligestillingsminister snart er klar med en pose penge til Foreningen Far?


Mandecentret får ganske mange statspenge. Alene i 2016 fik Centret 7,5 millioner fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, som i dag hedder Undervisningsministerietøremærket et  projekt med rådgivning til partnervoldsudsatte mænd, selvom de mig bekendt ikke findes.

Se: Konen tæsker Jørgen – Chokolade slanker – Mødre voldtager

Mandecentret er åbenbart mere ferm med ansøgningen end Foreningen Far, der måske må tilrådes bare at skrive af.

Foreningens sammenligning er i øvrigt særpræget, igen på den ægte pære og banan-måde. Kvinfo er et bibliotek/videnscenter for ”køn, ligestilling og mangfoldighed” og har jævnlig fokus på mænds stilling –– i det nye år blandt andet med såkaldte saloner med fokus på maskuline tabuer og med Mandecentret på programmet i første salon. En pæn del af de statslige bevillinger gives i øvrigt til Det arabiske Intiativ, der gælder Mellemøsten og Nordafrika. Og Børns Vilkår har fokus på børn.

“Mannsprisen” 2016 gik til Frode Thuen, der er i årevis har skrevet MRA-propaganda i norske aviser. Det må være en  ære at få en pris fra en forening på 100 medlemmer.

Kjetil Thue er tidligere “guru” på Krav Maga Instituttet og ser så fin ud i uniform:
På Facebookgruppen Mannsforum uten ytringsfrihet kan man følge udbrydergruppens kamp mod især denne Kjetil Thue, der har mange adfærdstræk til fælles med sin danske pendant:


 

Se også:
Til julebal i det norske nisseland
Mandekonferences bagside: kæmpe pædofilring afsløret i Norge

1 kommentar:

  1. I Rusland afholder nisserne også "støvle dance".
    Det skal nu være lovligt at tæske løs på kvinder og børn, bare man(d) ikke slår alt for hårdt.

    I can hop, I can run, and Its very very fun... Klask your lår, Klask your støvl.
    SvarSlet