"This site uses cookies from Google to deliver its services and analyze traffic. Your IP address and user-agent are shared with Google along with performance and security metrics to ensure quality of service, generate usage statistics, and to detect and address abuse."

tirsdag den 31. maj 2016

Pressemeddelelse til Ritzau fra Fagnetværket BARNETS TARV NU

Pressenævnet har i 3 nye kendelser af 27. maj 2016 de facto blåstemplet, at Public Service-medier kan fungere som en mediedomstol. 

TV2, DR og Radio24syv har samarbejdet om at fremstille en del af advokatstanden som utroværdig, kriminel og løgnagtig uden konkrete beviser. Advokaters integritet er derved truet og grundlaget for retsstaten vakler, da advokater er del af retsvæsenet. 

”Det er en alvorlig sag”, siger de to advokater og mediatorer, Pia Deleuran og Vivian Jørgensen, der selv var involveret i sagskomplekset i dagene den 12. og 13. marts 2015 om børns udlevering til samvær, hvor der er mistanke om vold og overgreb.

Desværre tillader Pressenævnet, at myten om mødres og advokaters falske anklager om overgreb på børn bæres frem af de tre Public Service-medier til skade for børnene, som ikke længere kan beskyttes mod overgreb.
 
Pressenævnet fandt ikke, at det var uetisk, at de involverede medier i et samarbejde udsendte 86 programmer, artikler, videoer m.v.  i løbet af 1½ døgn med en ensidig vinkling, hvor kun mistænkte fædres oplevelse blev behandlet ved brug af stærke følelsesmæssige virkemidler. Børns og mødres oplevelser af fædres overgreb på børn blev ikke fremstillet som et problem.

Nævnet fandt heller ikke, at det var uetisk af Public Service-medierne at fremstille etiske advokater som uetiske, når de alene viderebringer mødres og børns oplevelser af overgreb til myndighederne i en sag om farens kontakt med barnet.

Medieforløbet kan ses som et led i udbredelsen af en velkendt myte om, at beskyttende mødre og deres advokater fremsætter falske anklager mod fædre for at komme til at stå bedre i samværssager. FN’s CEDAW komite, der i marts 2016 udtalte kritik mod Danmark i forbindelse med blandt andet manglende blik for kønnede dynamikker og manglende overholdelse af menneskerettighederne for kvinder og børn i sådanne sager, må derfor nu oplyses om medieforløbet og konsekvenserne for kvinder og børn.

Siden 2007 er det nemlig med forælderanssvarsloven og de tilhørende skilsmissepakker, blevet tiltagende vanskeligt at beskytte børn i forbindelse med samværssager mod vold og overgreb samt mistanke herom. Public Service-mediernes repetition af myten på samfundsplan i 1½ døgn vil nu efter al sandsynlighed få som konsekvens, at flere børn bliver bragt i fare, da de kan blive pålagt samvær med en voldsudøver. Oplysninger om overgreb eller mistanke herom vil uberettiget kunne blive betragtet som falske for størstedelens vedkommende. Hvis de fremsættes, kan den forælder, der fremsætter dem, risikere sanktioner – i værste fald en sanktion, der går ud på, at barnet flyttes over til den, der er mistænkt for overgreb. 

 Nogle forældre kan af frygt for at blive beskyldt for falske anklager og dermed samværschikane, undertrykke deres mistanke om overgreb, så beskyttelsen af barnet forhindres. Advokater kan tilsvarende blive tilbageholdne med at anmelde vold og overgreb på deres klienters vegne til myndighederne, da advokaterne selv kan risikere at blive indbragt for Advokatnævnet som uetiske, og selv om Advokatnævnet frifinder dem, alligevel risikerer at blive dømt ved en ensidig mediedomstol.

Et par af overskrifterne i indslagene lød:

“Advokater opfordrer til løgn om vold og incest i familiesager.”
“Sådan snyder advokater børn ud af dine hænder.”
“Skruppelløse advokater.”

Heller ikke disse generelle påstande, der rammer en stor del af advokatstanden, påtalte Pressenævnet som uetisk.

Hvordan medierne uden påtale kan tillade sig at bruge formuleringen: 'falske anklager' / ’falske anmeldelser’,  når de  ikke VED, om anklagerne er falske,  fordi mistankerne om overgreb aldrig er blevet undersøgt af politiet eller er forelagt retten, er stadig en gåde. I forlængelse af det faktum, at den viden IKKE er til stede, kan man spørge om følgende:

Hvem skal tvivlen sand / falsk komme til gode, når det handler om barnets forhold, opvækst og trivsel: En far mistænkt eller anklaget for pædofili (som han muligvis har begået) eller barnet, der  - måske udsættes for voldelige eller seksuelle overgreb under samvær?

At de involverede journalister og ansvarshavende redaktørers adfærd kan blive blåstemplet af Pressenævnet, når de uden selvstændig konkret dokumentation udpeger navngivne advokater, som går i brechen for børnene for at beskytte dem, og anklager disse advokater for at rådgive til falske anmeldelser og lignende, er uforståeligt.

Uden denne selvstændige konkrete dokumentation falder hele grundlaget for Pressenævnets vurdering til jorden.

“Vi må nu sætte vores lid til det internationale samfund og vente på resultatet af den verserende retssag,” udtaler advokat og mediator Pia Deleuran efter Pressenævnsafgørelserne.

Advokat og mediator Vivan Jørgensen fastholder, at børn må beskyttes for enhver pris, og siger: “Befolkningen havde ikke en chance for at forstå den egentlige problemstilling. I samværssager er der tre parter: Et barn, en mor og en far. Det kom ikke tydeligt frem, at barnet har et ubetinget krav på beskyttelse mod overgreb. Det glemte medierne at få anskueliggjort, selv om det klart fremgår af Menneskerettighederne og er beskrevet i et FN notat fra 2013.”

Se også:
Klagernes afviste genmæletekst


Tidligere her på bloggen:
Foreningen Far styrer medierne
Foreningen Far styrer medierne II
Og nu til nyhederne med Poul Erik Skammelsen
DR og offerudvælgelsen
Journalist fyret for misbrug af stilling  
Landsret omgør dom, som DR og journalist havde påvirket
Bortførelsen, flugten og Doceye
Myten om falske anklager

5 kommentarer:

 1. Mødre jages og fængsles for at beskytte deres børn mod vold og overgreb , men det er åbenbart ikke nok.

  Nu er det så advokaterne der hjælper mødrene med at beskytte børnene mod denne vold og disse overgreb.

  Man kan åbenbart stå frem på tv, specielt på DR1 og lyve om både mødre og deres advokater, uden konsekvenser.

  I fogedretten i Hjørring blev en advokat d.2/5 , truet med sagsanlæg af en dommer , da hun fremlagde beviser i form af en politirapport og en udtalelse af formanden for Sind, Hjørring afd, i en børnesag.

  Moderen i denne dag blev nægtet at få beskikket advokat , da sagen jo var afgjort.

  Barnet fogedsagen omhandlede, blev ligeledes nægtet advokat.

  Selvsamme dommer frikendte sig selv for inhabilitet en time før retsmødet, og fuldførte det.

  Hvor er børnenes tarv i det her?

  Beskyttende mødre og voldsramte børn har ingen rettigheder i dette system, kan systemet ikke kue moderen til tavshed, kan vi gå efter advokaterne og børnene.

  Vi bor i et diktatur der er styret af staten og dennes embedsmænd.

  Tusind tak Susanne for at du utrætteligt viser omverden, hvad der sker mod mødre og børn.

  Mvh
  Janni Brath.

  SvarSlet
 2. Jeg er fuldstændig enig.....systemet og medierne har efterhånden fået folk til at tro, at overgreb IKKE sker.... de har fået folk til at tro, at det er hysteriske og manipulerende kvinder, der siger det......fordi systemet ønsker ligestilling frem for alt..... hvorfor tror folk, at godhavnsdrengene, de to piger fra Slagelse, tøndersagen, brønderslevsagen, at det er enkeltstående tilfælde ??? det er det IKKE, det foregår hver dag, hver uge, hele året rundt.....tusindvis at børn i danmark sendes på samvær, hvor der har været overgreb/vold.....og lad os s¨å slå fast en gang for alle "overgreb og krænkelse handler ikke altid om seksuelle præferencer, men om mistet magt " !!!!! Vores velfærdssamfund skønnes slut om under 20 år,,,, tja, med de årgange, der nu kommer ud og burde være skatteborgere til bevarelse af samme, får vi nu kæmpe årgange, af unge, der er så psykiske ødelagte, at pensioner, bliver et kæmpe problem...... SÆT IND NU OG VEND UDVIKLINGEN.......DEN ER SKADELIG FOR BØRNENE OG HELE VORES SAMFUND. ....

  SvarSlet
 3. When will journalist´s be able to write about the truth again without being punished and failed by the system?
  I can only confirm Janni Brath´s description of how corrupt Danish judges and Government officials act and which extensive way they abuse their power. Judges ignore their lack of competence and the facts. Original documents are demonstrably removed by empolyees of the Danish Statsforvaltningen (Jugendamt) and replaced by documents including totally different information, false and illegal requests and information are send to other countries - all in order to steal children from their mother´s - Danish father´s are instructed in how to get custody transferred to them retrospectively and how then to try to criminalize an innocent mother...often foreign mom´s.
  Children´s names are changed after violent kidnappings, kidnappers get secret addresses and help to keep back ALL information of the kidnapped child from the mother.

  Fact is that corrupt authorities and violent perpetrators are supported by media in Danmark. Danish media has e.g. written hundrets of articles with false information about the Oliver-Case and systematically refused to correct their defamations and false information spread between 2010 and 2015. First in 2015 and 2016 a few journalist´s dared to write about the truth - some did not let themselfes get intimidated by the perpetrators threats - others changed their articles and failed the concerned child as well as their readers, who again do not get the information needed.
  Journalist´s, like the one who wrote the article "Danish citizenship trumphs the best interest of the child" disappeared and quit answering the e-mails of several mothers after the article was published.
  Journalist´s who have tried to report about the truth about children´s cases, the Danish Parental Responsiblility Act, have in my view not only been failed by their collegaues and employer´s but also by what should be the ethical control organ, the Danish "Pressenævnet".

  Despite the fact that documentation of specific cases had been provided to this institution, facts and documentation have been ignored - in favour of violent and often even convicted perpetrators.
  This time even Danish lawyers cases have been handled incorrectly.

  Since 2010 I have myself had several cases at "Pressenævnet" due to character assassination and the distribution of false information to the Danish public in the Oliver-Case.
  It seems that facts and detailed documentation do not matter - neither to Pressenævnet, Danish courts and authorities, the Police and other institutions as well as Politicians in Denmark.

  Victim-blaiming and character assassination are tools of Danish men and their "helpers".
  The lifes of children and their mothers are destroyed without that perpetrators (men as well as Government Officials who demonstrably abuse their power) have to fear any consequences or a conviction.
  Danish courts demonstrably ignore the best interest of the child (also confirmed within the FN-decision in the Oliver-Case).
  Danish Police does instead of protecting children and women from violence and abuse demonstrably support the perpetrator - just like proven within the UN-CEDAW decision in the Oliver-Case.

  I hope that all these terrible cases will end soon and that NOW is the time where Danish citizen´s stand up for all children´s rights and request from their Politician´s to ensure that child abuse and the systematic violence against women comes to an end. Not to forget about the extensive abuse of office by Danish Government Officials.

  SvarSlet
 4. In case of interest please find more information about the UN-CEDAW decision here (Danish):
  UN-CEDAW endelig afgørelse i sag 46/2012 fra den 22.februar 2016 som Oliver´s mor har modtaget den 15.marts 2016:
  Find afgørelsen her: https://drive.google.com/file/d/0B-XGTYWsaTsGMFFpNzUtb1lhaEE/

  Den vigtigste del af afgørelsen findes ved punkt 6.(a) (side 14):

  Det danske Justitsministeriet bliver opfordret at omgående at samarbejde med den østrigske "Central authority" og at øjeblikkelig (!) sikkre at Oliver´s tilbagegivelse til Graz!

  Oliver´s mor har derfor i dag kontakteret både de danske såvel som de østrigske embedsmand og opfordret dem til at informere hende om hvornår hun endlig kan omfavne hendes søn Oliver igen.

  Her andre vigtige punkter fra denne endelige afgørelse:

  1. Oliver er kun østrigsk statsborger (5.10, Seite 11-12)

  2. Marion Weilharter har såvel ifølge dansk (!) som ifølge østrigsk lov stædig ene-forældremyndiheden

  3. Danmark har aldrig haft og på ingen måde haft den juridiske kompetance for Oliver (5.10), hvilket betyder at der aldrig måtte træffes en dansk retsafgørelse i Oliver-Sagen; disse såkaldte retsafgørelser (domme) er derfor også ifølge dansk ret ugyldig (for eksempel så skulle faderen aldrig have fået overdraget en "forældremyndighed til ham i Danmark)

  4. Danmark har udover det aldrig handlet "in the best interest" of Oliver (zum Beispiel 5.12)

  5. Danmark har krænket moren´s rettigheder, såvel som Oliver´s rettigheder (siehe zum Beispiel 5.8, 5.16)

  6. Marion Weilharter blev gentagene gange diskrimineret fra Danmark/ danske myndigheder (zum Beispiel 5.15)

  7. Moren´s fakta og sagsfremstilling blev af UN-CEDAW i fuld omgang bekræftet.

  8. Med hensyn til Danmark og de danske myndigheder så er der i denne afgørelse klart fasthold, at Oliver-Sagen på ingen måde er en enkeltsag (!) (5.15)

  9. Afsluttende bliver Danmark med denne afgørelse forpligtet til at gennemføre ændringer i sit system med hensyn til diskriminering af kvinder og udlændinge såvel som med hensyn til barnets bedste. (6.(b))

  https://drive.google.com/file/d/0B-XGTYWsaTsGSEJoNUdYX0dvSHM/

  http://mareridts.blogspot.co.at/2016/03/breaking-fn-giver-marion-olivia.html

  SvarSlet
 5. Kære Susanne Staun,

  Du skriver:

  "TV2, DR og Radio24syv har samarbejdet om at fremstille en del af advokatstanden som utroværdig, kriminel og løgnagtig uden konkrete beviser".

  Hvordan er du og Sidsel Lyster på nogen måde bedre i din bog ?

  Bedste hilsner,
  Nikolaj Rommedahl AKA Tror du jeg er idiot med mere (TIMM)

  SvarSlet