"This site uses cookies from Google to deliver its services and analyze traffic. Your IP address and user-agent are shared with Google along with performance and security metrics to ensure quality of service, generate usage statistics, and to detect and address abuse."

tirsdag den 3. juli 2018

Ret til bisidder under børnesagkyndige undersøgelser

“Børne- og Socialministeriet oplyser, at man har ret til bisidder under en børnesagkyndig undersøgelse (BSU). Det skriver ministeriet 02.07.18 til Litehouse Consult. Skrivelsen er kulminationen på et over to år langt klageforløb.

Den ret fremgår af forvaltningslovens § 8. Alligevel har det længe været praksis, at man ikke kunne medbringe en bisidder netop til en BSU. Der står nemlig i vejledningen til børnesagkyndige undersøgelser fra 2012, at forvaltningslovens § 8 ikke gælder under undersøgelsen.

Det gør den imidlertid. Det vil sige, at vejledningen desværre har været forkert.”

Det fremgår af et nyhedsbrev fra Litehouse Consult, et rådgivningsfirma, som ud over at rådgive i svære skilsmissesager bl.a. også fungerer som bisiddere og partsrepræsentanter.

1 kommentar: