"This site uses cookies from Google to deliver its services and analyze traffic. Your IP address and user-agent are shared with Google along with performance and security metrics to ensure quality of service, generate usage statistics, and to detect and address abuse."

onsdag den 18. juli 2018

"Lev uden vold" er en kæmpejoke

Lev uden vold, den nye nationale enhed, også kaldet et konsortium,  blev oprettet i 2017 som led i satspuljeaftalen 2017-2020, hvor alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten afsatte 36,4 millioner kroner til formålet. 


Her er første kapitel af det uskønne samarbejde mellem Danner, Dialog mod Vold, Mandecentret, Mødrehjælpen og LOKK. 

Det er lidt som en basal iq-test, hvor du skal udpege det element, der ikke deler karakteristika med de andre: den grimme ælling i suppen.

Du har fanget den: Den grimme ælling er Mandecentret.

Den 28. juni afholdt Lev uden vold seminar om psykisk vold i Danners lokaler. Men den grimme ælling mener ikke, at volden er problemet.  

Jan Lindell, der er Mandecentrets såkaldte co-director, mener derimod, at krisecentrene er problemet, fortæller flere seminardeltagere. Lindell optrådte nemlig med et indlæg om alle de kvinder, der af strategiske hensyn indkvarterer sig på krisecentre for derefter at rette falske anklager mod fædre om incest, vold og misbrug, en udtalelse, der er selve fædrerettighedsbevægelsernes mytologiske kernepåstand.

Lindells oplæg underminerede dermed ethvert samarbejde med i hvert fald Danner, skulle man tro. Men næ, nej. Oplægget blev modtaget med tavshed, men heller ikke andet og mere.

Det er unægtelig svært at se, hvordan en sådan holdning skal kunne indpasses i Lev Uden Volds vision, som er at være en samlet stemme for voldsudsatte og voldsudøvende kvinder og mænd i Danmark.

I samme moment bemærker og beklager denne blog dette kønsneutrale perspektiv.

Jan Lindell har tidligere haft en uheldig dag på denne blog, hvor han afslørede Mandecentrets hjerte. Det skete i indlægget, Mandecentret, det er Jan.  

Til overflod viser det sig, at samme Lindell tilhører den apostolske kirke –– en kirkeretning, der befinder sig langt ude på den teologiske højrefløj. Her udtaler Lindell sig fx om bespottelse af helligånden.

Herfra skal der bare lyde et stort held og lykke med det fortsatte samarbejde med Mandecentret til LOKK og Danner og såmænd også de to øvrige samarbejdspartnere. Og tak for kaffe.

Det skal dog retfærdigvis siges, at Mandecentret også var repræsenteret ved den noget mere moderate Jørgen Juul Jensen, der det oplyste optrådte fagligt og nuanceret. 

Det skal blive sjovt at følge Lev uden Volds videre færd. 

Bliv på kanalen, for der kommer et kapitel til.

2 kommentarer:

 1. Bestyrelsen i 'Lev uden vold' består af Susanne Nour Magnusson, Trine Schaldemose, Lisbeth Jessen, Trine Lund-Jensen og Morten Kjær Egebjerg.

  Indflydelsen og magten i Bestyrelsen er fordelt således, at LØKK, Danner og Mødrehjælpen - alle tre hovedsageligt beskæftiget med voldsramte kvinder - er domineret/underordnet Mandecenteret samt Askovfonden, dybt involveret i de seneste tiltag med sigte på omstillingen af den hidtidige folkelige opfattelse af (familie)volden, som værende domineret af mandlige (familie)voldsudøvere, til nu - at det er kvinder, der dominerer udøvelsen af (familie)vold i Danmark.

  Som den ene hane i hønsegården, direktøren i Mandecentret (på Levudenvold.dk's hjemmeside dog kaldet for 'Fundamentet") Morten Kjær Egebjerg er Formand for Bestyrelsen af 'Lev uden vold', tæt fulgt af Næstformand(inden) Susanne Nour Magnusson, direktør i Askovfondens 'Dialog Mod Vold'.

  Først dernæst følger 'hønsene': Trine Schaldemose (Mødrehjælpen), Lisbeth Jessen ('Frederik VII's Stiftelse for fattige Fruentimmer af Arbejdsklassen' grundlagt af Grevinde Danner, nu bare 'Danner') og Trine Lund-Jensen (LOKK – Landsorganisation af Kvindekrisecentre).

  Er her nogen, som kan forklare mig, hvordan Mandecentret repræsenterende det køn, der tæller færrest ofre for (familie)vold, leder og bestemmer over organisationer repræsenterende det absolutte flertal af (familie)voldsramte?


  På forhånd tak for svar.
  Anina

  SvarSlet
  Svar
  1. Formandsposten for bestyrelsen går på skift. I den første periode var det Mødrehjælpens tur, og for tiden er det så Mandecentret. Mvh Susanne

   Slet