"This site uses cookies from Google to deliver its services and analyze traffic. Your IP address and user-agent are shared with Google along with performance and security metrics to ensure quality of service, generate usage statistics, and to detect and address abuse."

mandag den 5. december 2016

Partnervold mod mænd: 68% af voldsudøverne er mænd

Der er ingen grænser for manipulationerne, når det gælder vold mod mænd. Hvorvidt denne her ...


... er et udtryk for dumhed eller bevidst ond vilje er ikke til at vide.

Der er nemlig kun ét tabu her, og det er, at 68% af partnervold mod mænd begås af mænd. Det er sandsynligvis også overraskende, at gerningsmanden er en mand i 93% af tilfældene, når man ser på alle partnervoldssager, uanset offerets køn.

Det fremgår af to videnskabelige undersøgelser fra Statens Institut for Folkesundhed:
 

Vold mod mænd i Danmark, omfang og karakter –– 2008
og

Det fremgår, at 8.000 mænd og 28.000 kvinder årligt blev udsat for vold fra en nuværende eller tidligere partner.

Tallet for vold mod mænd bliver brugt af mande-/faderbevægelsen til at vise, hvor læsterligt mange mænd, der får tæsk af kvinder. Men det er IKKE KORREKT, at hverken 8.000 eller 13.000 mænd årligt er ofre for kvindevold

Mænd er generelt mere udsat for fysisk vold end kvinder.
56 pct. af alle voldsofre er mænd, 44 pct. er kvinder. Men for så vidt angår partnervold, er 78 pct. af ofrene kvinder, mens 22 pct. er mænd:
 

I gruppen, politianmeldt partnervold, findes der informationer om voldsudøverens køn.

Når det drejer sig om vold mod kvinder i almindelighed, er den formodede gerningsmand i 85 pct. af sagerne en mand, og i partnervoldssagerne er der tale om en mandlig voldsudøver i 98 pct af sagerne: 
Når det drejer sig om politianmeldt vold mod mænd i almindelighed, er voldsudøveren/den formodede gerningsmand en mand i 95 pct. af sagerne, mens, når det drejer sig om anmeldt partnervold mod mænd,  gerningspersonen er en mand i 68 pct. af tilfældene:
Det betyder samlet set, når vi ser på alle partnervoldssager i 2005, uanset offerets køn, så var voldsudøveren en mand i 93 pct. af alle sagerne:
I
Mænds vold mod kvinder definerer K. Helweg-Larsen partnervold ved, at offer og voldsudøver har et adressefællesskab. Partnervold kan derfor omfatte  både partnerforhold og andre familierelationer og også anden bofælle end et familiemedlem, fx en logerende.

Helweg-Larsen opdaterer i Vold i nære relationer (2012) tallene 8.000/28.000 til, at 13.000 mænd og 33.000 kvinder årligt udsættes for partnervold. Det er blevet de officielle tal, som både LOKK, Mandecentret og Foreningen Far bruger, men tallene er behæftet med betydelig usikkerhed. Der er tale om estimater, som er blæst op på grundlag af besvarelser fra 34 mænd og 109 kvinder, som i en spørgeskemaundersøgelse har svaret ja til, at de havde været udsat for partnervold.


Ikke desto mindre fortsætter store medier ikke kun med at bruge de 13.000, men også med kraftigt at insinuere, at det drejer sig om kvinders vold mod mænd. Det er slet og ret forkert.   

3 kommentarer:

 1. Kan EKSPLODERER???

  Schyyy...Lyd af Laaaaangsom knallert på havnen;-)

  Forældrefremmedgørelse + voldsstatistik + diskriminasion... Det er øøøøhhh...øh...
  = Maaaaange, mange flere end før.


  Og det er... Øh...FLOT


  Mandlige "blondiner"???
  SvarSlet
 2. Jeg undre mig, at en eller velinformeret kvinde benytter gamle kilder, til at bevist en pointe... Det er da lidt fake news. Her er lidt af de opdateret links, som taler en lidt anden historie. Læg venligst mærke til, at Foreningen Far på intet tidspunkt blive refereret som kilde!!!

  https://socialstyrelsen.dk/voksne/vold-i-naere-relationer/viden-om-vold/hvem-bliver-udsat-for-vold/maend-udsat-for-vold-1

  En statistisk udregning er altid behæftet med fejl. Men det er de officielle tal... Og er statistisk begrundet. At du ikke er enig, skal jo ikke ligge den til last... Du bruger jo selv gamle kilder i henvisningerne...

  Om retorikken er voldsom i Foreningen Fars opslag, JA... Men er det et retorisk virkemiddel du flere selv bruger? JAJAJA!!! Man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i glashus.

  Vold er vold, udøver og offer, køn har ingen betydning, for når din partner (uanset køn) giver dig en på hoved, så skal du have hjælp til at komme over det (uanset køn), og udøveren (uanset køn) skal have hjælp.

  SvarSlet
 3. Jeg bruger de seneste statistisk signifikante tal, der findes, og som viser kønsfordelingen. Det gør "Vold i nære relationer" ikke.

  Og du blander tingene sammen: Tal for såkaldt gensidig vold /situationsbestemt vold er udregnet efter CTS, som er behæftet med de problemer som gennemgås i "Mand bider hund".

  Jeg er ikke så bekymret over Foreningen Fars virkemidler, som over dette, at man selv opfinder sine voldskategorier og i det hele taget laver sit eget statistiske univers.

  Vold er nemlig ikke vold. En på hovedet er ikke det samme som en brækket kæbe, ikke i virkeligheden ikke i straffelovens kategoriseringer.

  SvarSlet