"This site uses cookies from Google to deliver its services and analyze traffic. Your IP address and user-agent are shared with Google along with performance and security metrics to ensure quality of service, generate usage statistics, and to detect and address abuse."

mandag den 22. januar 2018

What? No minibar?

Foreningen Far definerer sig nu som en børneorganisation og får generelt sværere og sværere ved at give mening. Seneste opslag på deres webside er en klassiker:

Foreningen Far står som den eneste store børneorganisation uden statslig støtte i 2018. Det er både uduelig og ulovlig offentlig forvaltning, som hverken kan eller bør bortforklares. 

Er foreningen nu en børneorganisation? Nej, det er en organisation for et særligt segment af fædre.

Og hvor står det skrevet, at foreningen SKAL have støtte? Og, jo, det kan faktisk forklares, alene derved at foreningen  er ude af stand til at skrive en ansøgning og ikke forstår de helt basale dokumentationskrav til en sådan.

Socialstyrelsen og ministerierne har haft rig lejlighed til - i nærmest utallige ansøgninger - at overholde ligestillingsloven, men gør det simpelthen ikke på det statslige tilskudsområde. 

Når man har skrevet nærmest utallige ansøgninger og nærmest utallige gange fået afslag, så ville en normal, selvkritisk person tage sin ansøgningsform op til revision i stedet for straks at rette søgelyset mod ligestillingsloven, som –– hvis ret skal være ret –– ikke kan skrive ansøgninger for Foreninge Far. Så ja til denne selvindsigt:Her kan man læse en klage over manglende statsstøtte fremsendt til Socialstyrelsen.  Det fremgår tydeligt, at ansøgningen har været elementært mangelfuld, for så vidt angår både specifikation og dokumentation, og at dette er den eneste grund til at foreningen ikke har modtaget støtte. 

Når børns vilkår, mødrehjælpen og kvinfo modtager mange millioner kroner i statslig støtte skal Foreningen Far ligeledes modtage støtte.

Denne automatik er foreningen vist den eneste, der kan finde lovhjemmel for. Det skal yderligere oplyses, at Børns Vilkår er en de facto børneorganisation, der er noget så ligeglad med “ligestilling”. Mødrehjælpen har, øjensynlig forgæves, i årevis tigget om henvendelser fra begge køn, og Kvinfo er altså primært ... et forskningsbibliotek. Man plejer at tale om ikke at sammenligne pærer og bananer, men her er vi ude i adskillige eksotiske frugter. 

Sker det ikke og der foreligger en anmodning herom må systemet og tildelingsproceduren laves om - og mon ikke det snart er på tide at finde fyringssedlerne frem.
Statsrevisionen har tidligere fremsat kritik af bl.a. hemmelige puljer i flere ministerier, men situationen har ikke forandret sig i praksis.

Der skal fyres ansatte, fordi Foreningen Far ikke kan skrive ansøgninger? 

Der er simpelthen ikke den indsigt, viden og erfaring i ministerier og styrelser om børn og fædre samt overholdelse af basal ligestilling.

Foreningen Far har ingen indsigt eller viden på kønsområdet, eftersom man her bedriver sin egen forskning, baseret på betænkeligt input.

En så væsentlig ting som kontaktflader dvs. antal besøgende borgere i landsdækkende rågivningstilbud finder Socialstyrelsen senest i svar til Foreningen Far ikke at man kan tage i betragning ved tildeling af midler og vurdering af de bedste ansøgninger. 

Kunne det evt. skyldes, at Foreningen Far ikke er i stand til at dokumentere sine kontaktflader –– og heller ikke forstår nødvendigheden af en sådan dokumentation? Mange vil fx finde det betænkeligt, at en forening med anslået 1.300 medlemmer kan præstere Facebook-likes i størrelsesordenen 20.000. Og det er de fleste bekendt, at sådanne likes er billigt til salg. Den ærværdige
Baroness Lane-Fox of Soho og andre britiske notabiliteter har indrømmet at købe likes ude i byen. So det er bare new normal.

Det finder Foreningen Far ved en juridisk vurdering er direkte forkert og misvisende offentlig forvaltning, hvorfor der er indgivet klage til statsrevisionen - igen. Lad os kalde det hvad det er - kønsdiskrimination af børn og fædre i Danmark.

En juridisk vurdering foretaget af ...? Den samme, som indlæser børnediskrimination i Børnekonventionens § 2 forstået som kritik af Foreningen Far?

Er der hentet juridisk hjælp fra ven af denne blog, Thomas K. Ghiladi, som angivelig har både sponseret Foreningen Far og frivilligt stillet sig på listen over advokater med 10% rabat?

Her på bloggen er vi ret vilde med Thomas Ghiladi alene af den grund, at hans lighed med Little Steven aka Steve van Zandt er umiskendelig:

 The rest is history

6 kommentarer:

 1. Jeg kan næsten ikke følge med i strømmen af hysterisk morsomme udmeldinger fra Lohse og FF. Han skulle tage honorar for utilsigtet underholdning. Det ville helt kloart skæppe godt i kassen.

  Lohse, du er alt, alt for gammel til at plage. Det er næsten nuttet, når man er 5 år - ikke når man er i nærheden af 50.

  SvarSlet
 2. Der synes at være flere forklaringsmodeller:
  1a. Foreningen Far har søgt støtte til irrelevant indsats
  1b. Foreningen Far har søgt større til relevant indsats men er dårlig til at skrive ansøgninger
  2. Der er feminister ansat i Socialstyrelsen, som lader denne ideologi præge deres sagsbehandling.

  I den konkrete offentliggjorde klage, du linker til, angives tre afslagsgrunde:
  1. At projektet ikke tilstrækkeligt beskriver hvordan de frivillige rekrutteres.
  2. At projektet ikke tilstrækkeligt beskriver hvordan grupperne etableres og startes.
  3. At det forventede deltagerantal på 1.000-10.000 fædre ikke er tilstrækkeligt underbygget.

  Jeg vil ikke udelukke, at de punkter kan være korrekte, ud fra forklaringsmodel 1b.

  Det synes også bekræftet af, at Foreningen Far tilsyneladende mener, at der skulle være indhentet supplerende oplysninger efter ansøgningsfristen. ("vel nemt kunne være afklaret ved et telefonopkald eller en e-mail") Det er ikke sådan klaveret spiller, når alle ansøgere skal være ligestillede. En censor ringer jo heller ikke og indhenter supplerende oplysninger når et speciale skal bedømmes.
  (Nogle projekter kan godt kræve et halvt årsværk for at lave en god ansøgning.)

  Efter sigende er Foreningen Far dog en gang blevet bedt stille med en kvinde til et barselsudvalg med henvisning til ligestillingsloven. Jeg kan godt forstå, hvorfor en sådan afgørelse kan give associationer til og mistanke om forklaringsmodel 2 ovenfor.

  SvarSlet
 3. Nej, svaret er indlysende, at der er for mange CYKLISTER i Socialstyrelsen. De er simpelthen gode til at se sig til højre og til venstre, før de kører over vejen.

  Hvor formørket har man lov at være? Hvad tror du feminister er? Forbrydere? Misforvaltere? Mandehader? Min bare!

  Mvh Philip Have

  SvarSlet
  Svar
  1. Jeg synes, jeg har hørt så mange forståelser af feminisme, at jeg snart ikke ved, hvad det betyder (røde, blå, brune, og 1.-4. generation for bare at nævne nogle). Lige her har jeg dog brugt det, som en politisk ideologi, der ligger til venstre for socialdemokratiet, jf. at Enhedslisten kalder sig et feministisk parti og socialdemokratiet ikke gør.

   Slet
 4. Og i øvrigt, ang. barselsudvalget: Så blev Dansk Kvindesamfund bedt om at stille med en mand. Rent bortset fra at jeg ikke kan se, hvad en mand skulle lave i et barselsudvalg. PH

  SvarSlet
  Svar
  1. Det lyder lige så tåbeligt: Hvad i alverden er vundet ved at lade to organisationer repræsentere ved personer, som pr. definition ikke kan have en personlig oplevelse af organisationens navn?

   Der har sikkert siddet nogen, og talt om "dekonstruktion af samfundsskabte kønsnormer" eller lignende i den forbindelse. I givet fald er det vel udtryk for det Sussanne kalder "kønsmainstreaming", og med rette er ganske kritisk over for.

   Slet