"This site uses cookies from Google to deliver its services and analyze traffic. Your IP address and user-agent are shared with Google along with performance and security metrics to ensure quality of service, generate usage statistics, and to detect and address abuse."

onsdag den 16. marts 2016

Forældreansvarsloven ER en ligestillingslov

Hvorfor besvære sig med en usjov tur Nordkorea for at studere deres kommunikationsteknikker, når vi selv har sproglige tryllerier som Bæredygtigt Landbrug, Moderniseringsstyrelsen og Udlændingeservice?


 

Social- og Indenrigsministeriets online informationsbrochure, der er sat i verden for at aflive “myter” om Forældreansvarsloven, er også en formidabel kilde til statspropaganda.

Her gøres der igen et ærlig ment forsøg på at skjule, at Forældreansvarsloven ikke er lavet til børnenes bedste ved at indskærpe, at loven ikke er en ligestillingslov. Det er bare en af myterne. Ja så.

Det er der skrevet op og ned ad stolper om, bl.a. her, hvor kronikøren faktisk tror på ministeriets forsikringer og skriver:

“Lovens intention er at sikre barnets fortsatte kontakt til begge forældre efter skilsmisse. Men loven forvaltes som en ligestillingslov, ved at Statsforvaltningen i praksis forsøger at dele barnet ligeligt mellem forældrene. 

Barnets ret til begge forældre er nordkoreansk.  Loven ikke kun forvaltes som en ligestillingslov, den ER en ligestillingslov, hvad man kan forvisse sig om ved at gå til kilden én gang for alle:  Hvis du ikke kan læse, hvad der står, så er jeg igen venlig:

1. Lovforslaget skal således være med til at sikre, at forældre i højere grad ligestilles i forbindelse med sager om forældremyndighed og samvær.

2. Det er således lovens hensigt, at der skabes størst mulig ligestilling mellem forældre i deres ansvar for barnet, uanset hvor barnet har bopæl. 


Så sætter vi punktum for den diskussion
  
Forældreansvarsloven ER en ligestillingslov. Tjek.

Til overflod simrer der under visse hårpragter forestillinger om, at ligestilling er selve definitionen på barnets bedste. Som det siges af kommentator på Foreningens Fars sider:


 
I det hele taget er ord som "ligestilling" og "ligeværdig" højfrekvente på disse sider:
 


Der er en tendens, ikke kun i Foreningen Far, men nok så meget i den brede befolkning, til at glemme, at børneområdet burde handle om "barnets bedste" og "barnets tarv", som Børnekonventionen dikterer. Men Forældreansvarsloven har intet med barnets tarv at gøre. Det er det største ligestillingseksperiment i den vesterlandske verden.

I sin seneste propagandasatsning til fordel for udskamning af mødre glemte DR også at tale om barnets ret:


 

I programmet Børn under jorden gik formuleringen "fars krav" og "fars ret" igen og igen. Disse hyppige freudianske slips er ganske sigende for, at det dér med barnets tarv og barnets ret bare er noget, vi leger. 

I virkeligheden drejer forældreansvarsloven af 2007 sig om et nordkoreansk ligestillingsprojekt. 

1 kommentar:

  1. De fleste mænd vil gerne have rettigheder, men ingen pligter, derfor er det stadigvæk, mor der tager slæbet, både derhjemme og med børnene, det er lige vist i en ny undersøgelse.!!!!

    SvarSlet