"This site uses cookies from Google to deliver its services and analyze traffic. Your IP address and user-agent are shared with Google along with performance and security metrics to ensure quality of service, generate usage statistics, and to detect and address abuse."

søndag den 4. september 2016

Fædres rettigheder løber løbsk

 
Jeg ryster på hovedet over fædrerettighedsorganisationeres værdigrundlag, der har alt for meget fokus på kønskamp og ligestilling af forældrene i stedet for fokus på, hvad der er bedst for barnet.
 
Når Foreningen Far eksempelvis foreslår, at statsforvaltningens vurderinger af samvær skal begrænses til at følge bestemmelserne i straffeloven, så er det et fejlskud af dimensioner. Ja, foreningen foreslår endda, at denne opgave overgives til politiet. Det ville være en katastrofe, idet dette forslag fuldt og helt vil udelukke de socialretlige parametre, som bør indgå i enhver vurdering af børns levevilkår. Derimod bør statsforvaltningerne, som i dag håndterer samværssager, tilføres en højere grad af lovhjemmel til at følge de socialretlige spilleregler i deres undersøgelser, vurderinger og afgørelser, således at disse afgørelser i højere grad indebærer beskyttelse af børn imod karakterafvigende forældreadfærd. 

Når Hvert 3. barn eksempelvis udtrykker, at det er »en forældet børnepsykologisk tilgang« at fjerne et barn fra en forælder, der udøver overgreb imod sit barn under samvær, er det udtryk for eklatant uvidenhed om børnepsykologi. Det er skræmmende at tænke sig, at en firma kan rådgive forældre ud fra den devise, uanset om denne rådgivning gives til forældre, der begår overgreb, eller til forældre, der er vidende om, at den anden forælder begår overgreb. Ifølge Hvert 3. barn er overgreb et levevilkår, som barnet må lære at håndtere. Jeg kan kun ryste på hovedet. Overgreb mod børn skal naturligvis stoppes effektivt, så barnet kan få ro til at hele, og dette foregår ikke gennem løbende konfrontationer med den forælder, der har begået overgreb. Den dør skal lukkes effektivt.
Når Foreningen Far hævder, at ligestilling af forældre i alle tilfælde og per definition er godt for alle børn, så er det et resultat af, at foreningen helt og holdent lukker øjnene for de »karakterafvigende skilsmisser«, hvor en eller begge forældre udviser karakterafvigende adfærd. I disse tilfælde kan der ikke være et ligeværdigt forhold mellem forældrene. 

Når Hvert 3. barn hævder, at uenigheden om forældreansvarsloven blot dækker over en kønskamp mellem to yderligtgående grupper af mødre og fædre, så er det et udtryk for, at dette firma ikke har øje for barnets perspektiv. Man behøver ikke at lede længe for at finde sager, hvor børn bliver tvunget på samvær med en karakterafvigende forælder. Her er forældrenes køn ligegyldigt. Det er helt og aldeles uvæsentligt i denne sammenhæng, om den karakterafvigende forælder er en kvinde eller en mand. Overgreb og vold skal stoppes, uanset hvem af forældrene der udøver volden.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar