"This site uses cookies from Google to deliver its services and analyze traffic. Your IP address and user-agent are shared with Google along with performance and security metrics to ensure quality of service, generate usage statistics, and to detect and address abuse."

mandag den 12. oktober 2015

Foreningen Far: moderne og positiv

Det er lige knap og nap 1970. Vietnamkrigen har været grim i fem år, vi køber tøj i militærets overskudslagre, og Summer of love er allerede legendarisk. Christiania er en fræk tanke i slumstormernes hoveder, The Who indspiller Live at Leeds, og Olsen Bande-filmene bliver populære. Alt er muligt, alt er mærkeligt, og de grænseløse har kronede dage. Det gælder også den nystiftede forening, Foreningen Far, der kommer til verden med et vræl udstødt af låsesmed Kuno Christiansen. Kuno vil ikke finde sig i, at kæresten smider ham ud og skrider med barnet. Alting er i skred, og Kuno & kumpaner planlægger prompte 75 børnebortførelser, der får mødre til at gå under jorden med det resultat, at det kun bliver til 12 tarvelige bortførelser af børn, der herefter aldrig ser deres mor igen. Bortførelserne er som happenings, helt betimelige happenings i en happening tid, og foreningen får bred støtte i kravet om ligeret, både fra rødstrømperne og Dansk Kvindesamfund. På få år får foreningen 14.000 medlemmer heraf flere kvinder. Snilde og list, som i fremherskende mytologi er eksklusivt kvindelige talenter, mangler foreningen ikke. For eksempel sender den flotte fyre i byen for at charmere sig ind hos  de enlige mødre, der ikke vil give fædrene samkvem med deres børn. På basis af de liderlige enliges informationer bliver bortførelserne planlagt, fortæller Kuno Christiansen –– til hvem vides ikke, for der er meget lidt information om de tidlige år i de tilgængelige annaler.

Foreningen kollapser og genopstår i 1977. Og lige så langsomt ændrer den karakter. Den politiske indflydelse er ringe, sikkert fordi foreningen, ifølge villige rygtesmede, består af mænd, der krøller deres fadøl højlydt sammen og dovent strækker uvaskede kroppe til SFI’s forelæsninger. Men vinden vender, pludselig skal der ligestilles på børneområdet, et område, der har været feministernes akilleshæl fra dag 1. 

I 2007 indføres forældreansvarsloven trods advarsler fra regeringens rådgivende udvalg. Allerede samme år gør lektor Ulla Nørtoft Thomsen sig tanker, der holder den dag i dag:

“Hvis venstrefløjens feminister forestiller sig, at Foreningen Far er de moderne, ansvarlige fædres talerør, så tager de meget fejl,” skriver hun på sin blog og beskriver de fædre, der fandt sammen i denne forening som “bitre, ensomme, fordrevne hanner.”  

Reaktionen falder prompte i kommentarsporet og overrasker ingen:  Ulla får for lidt. 




Det replikskifte har stort set ikke ændret sig siden 2007, og der kommer hele tiden flere Ulla’er, som får for lidt.  

Foreningen Far er en del af 

og en udløber af den amerikanske fædrerettighedsbevægelse. I begyndelsen er fædrerettighedsbevægelsen, som Foreningen Far, en progressiv bevægelse fuld af ordentlige og u-ordentlige mænd med et berettiget udgangspunkt i borgerrettigheder, men langsomt overtages bevægelsen, nationalt såvel som internationalt, af det, Ulla var en af de første, der lugtede. Der er mange Ulla’er i USA, og de skriver mere og mere.
  
I 2014 er der igen igen ekkolyd i New York Times, hvor juristen og lektoren Kelly Behre udtaler: 

“En fædrerettighedsbevægelse, der promoverer lige rettigheder for mænd, som gerne vil være fædre, burde i sit væsen være en feministisk bevægelse. Det er bare ikke tilfældet.”

Behre hævder, at bevægelsen ikke kun er antifeministisk, men også kvindehadsk, fordi den miskrediterer kvinders oplevelser med vold og afviser dem som falske anklager; og fordi de bruger en raffineret form for victim blaming i deres omgang med kvinder, offentligheden og forvaltningsystemerne. Det samme hævder en række andre fremtrædende forskere og debattører, herunder sociologen dr. Michael Flood, som detaljerer synspunktet i dette foredrag.  Bl.a. skriver Flood:

Fædrerettighedsgrupper forsøger også at underminere de måder, hvorpå vold i hjemmet betragtes som kriminel adfærd. De understreger behovet for at holde sammen på familien, opfordrer til øget anvendelse af mægling og rådgivning, og afviser enhver politik, som anbefaler anholdelse.

I Politiken skriver daværende lokalformand for Foreningen Far i Århus, Kresten Lidegaard, et indlæg, der eksemplificerer Floods påstand om victim blaming. “Volden opstår, når mor bestemmer, og far bliver frustreret," skriver han blandt andet.  


Lige så langsomt overtages bevægelsen af rabiate manderettighedsforkæmpere og wannabe-alfahanner, især fra den yderste højrefløj. De vil have styr på møgkællingerne. Det er i respons til både retorik og metode, at de sidste ordentlige mænd tager deres tøj og går. 


En nyligt overstået retssag sætter fokus på nogle af metoderne:

Den 14. september i år sidder to skrottede skæbner i byretten på Frederiksberg: tidligere landstalsmand for Foreningen Far, Lars Hansen, og den tidligere præst Sidsel Lyster, der har trukket ham i retten for injurier. Lars Hansen er skrottet af Foreningen Fars hovedbestyrelse og puttet ned i lokalafdelingen i Roskilde, og præsten er skrottet af Systemdanmark, almindelig omtanke og basal retfærdighed.  

Lars Hansen har beviseligt sendt et brev på foreningens brevpapir bilagt præstens fejlbehæftede, personfølsomme psykiatriske journaler til hendes biskop  med det formål at få hende fyret. Og tilstået det. Det bagvedliggende formål med denne manøvre er, ifølge vidneudsagn i tidligere retssager, økonomisk udmatning. Det fik han dom for d. 13 oktober i år. Lars Hansen har også fortalt 100.000 lyttere i P1-Nyheder, at præsten “lige nu er i gang med sin femte falske incestbeskyldning,” hvad P1 Nyheder efterfølgende måtte dementere. Det fik han ikke dom for, eftersom det aldrig blev bevist, at beskyldninger var usande. Og så har Lars Hansen offentliggjort flere belastende og fejlagtige påstande om Sidsel Lysters ikkeeksisterende psykiske sygdom på Foreningen Fars hjemmeside. Det fik han heller ikke dom for, eftersom foreningens webindhold var webredaktørens ansvar.

Foreningen Far var ifølge vidneudsagn i tidligere retssager også medvirkende til udbredelsen af Sidsel Lysters fejlbehæftede, personfølsomme journaler til B.T., så præsten, hendes børn og hendes familie kunne slå op i BT og læse dette:



 




No country for nice men

Den mest iøjnefaldende feature ved Foreningen Far er den intense og mærkværdige form for imagepleje, der er blevet foreningens adelsmærke. Med valget af Jesper Lohse som landsformand står det klart, at Foreningen Fars image som bøller og sutter er en stor hindring for den indflydelse, det er så magtpåliggende at få. Så  Projekt Informationshygiejne, og det i en sådan grad, at vor mand i Nordkorea kan have hentet inspiration her. Foreningen Far overvåger nemlig konstant foreningens verdensvendte sider på Twitter og Facebook, hvor alt upassende slettes imponerende prompte.

 





Lige denne sletning sker i forbindelse med deling af pressemeddelse om ovennævnte retssag, og Facebook-siden støvsuges med karakterisk rengøringsvanvid: Det må ikke komme frem, at foreningens benytter sig af ufine metoder.

Se også: Alting er bedre en debat: intimidering, blokering, censurering og miskreditering.

Informationshygiejnen når indimellem komisk kulmination, fx når Foreningen på egen debatside på Facebook sletter enhver form for kritik, så kun hans egne svar fremstår i al deres ulæselighed – med sjov grafisk effekt og med endnu mere morskab til følge, når ophavsmanden/-kvinden bag de slettede indlæg tiltales:




Denne hovedrengøring var foranlediget af et par debattører, der udtalte kritik af dette udsagn, fremsat af Foreningen Far: 

“En ting, de færreste ved og som ikke har oplevet det personligt eller som Foreningen Far ser mønstret er at det kan være livsvigtigt for børn at have deleordninger og vi bringer børn i direkte livsfare ved diskussioner herom uden indsigt.”

Denne udtalelser er som så mange andre først redigeret og derpå slettet, men citeres i anden form på dette udtræk af den hedengangne blog, delemor.dk –– en blog, der også blev truet til stilhed og sletning af Foreningen Far.

Beslutningen om, at informationshygiejne skulle til, var muligvis også en reaktion på Besmittelsen af 2012: Her bliver tidligere regionsformand og rådgiver i Foreningen Far dømt for besiddelse af 90børnepornografiske billeder og 77 film med børnepornografisk materiale -- 54 af dem af den lidt alvorligere grad og to af dem i det, man kalder kategori 3, der viser børn blive voldtaget eller udsat for trusler og vold.

Til DR Nyheder udtalte daværende landstalsmand, Lars Hansen, at Foreningen var glad for, at vedkommende, lad os for glemslens skyld kalde ham Keld Jensen, ikke havde været "en del af vores forening siden 2010." Men det er ikke korrekt: I foreningens formandsberetning fra 2011 var Keld Jensen stadig medlem af hovedbestyrelsen og fungerede som rådgiver og underviser. Og hvis man slår op under humanitære foreninger [sic!] i Munkebo er han stadig den dag i dag kontaktperson for Foreningen Far. Det må Foreningen hellere se at få slettet. 

Derudover virker den tidligere pædofildømte nu som menighedsrådsformand. Gud bedre det.

Hvis man ikke kan fordreje sandheden eller slette, kan man glemme. Fx kan man glemme, at en rådgiver i foreningen år forinden udstedte denne bandbulle til løgnagtige forældre (læs: kvinder).



og selv gav det råd, at det var gratis at lyve i Stats-forvaltningen. ”Alle gør det”. 




Der er med andre ord al mulig grund til i fremtiden kun at vise verden det soignerede image af den MODERNE –– og, må vi ikke glemme: POSITIVE – FAR, den selv samme som landsformand Jesper Lohse i 2014 legemliggør i ALT for Damerne, og kudos til ham for det krumspring. 





I Alt for Damerne lancerer landsformanden en sindig hygiejneversion af foreningens budskab om fokus på barnet iblandet den umådeligt let gennemskuelige newspeak, han altid  benytter sig af: Gentag ordene “moderne”, “positiv” og “ligeværdig”, så glemmer vi nok den egentlige substans, nemlig, at fædreorgansationerne basalt ikke kan lide kvinder og stedse søger at kontrollere dem.


Myten om løgnagtige kvinder, 

der fremsætter falske anklager, en myte som fædreorganisationer internationalt så møjsommeligt har opbygget og udspredt, er en forbrydelse mod børn og kvinder. Det er lykkedes –– og man må sige, at det er dygtigt gjort –– grundigt at genneminficere regering, medier og befolkning med den opfattelse: Der er ingen overgreb mod børn; det er noget kvinderne finder på.  Det hedder gaslighting på moderne dansk.



 

Foreningen Fars fulde navn er Foreningen Far til støtte for børn og forældre, endnu et foreningspromoverende newspeak-stunt, for hvordan kan udbredelsen af så ondsindet og så løgnagtig en myte være til støtte for andre end grænseoverskridende fædre? Hvis Foreningen Far var en “moderne, positiv” forening, der kun ville familien og børnene det bedste, hvorfor ser Foreningens medlemmer og talspersoner så til med slet skjult fryd, når kvinder fængsles?
  
Hvis foreningens virke gjaldt støtte for familien, ville de så ikke stille sig selv de helt elementære spørgsmål: Stikker de her mødre af med børnene, fordi de synes, det er SJOVT at bo på Færøerne, i Guatemala, Dubai eller Hong Kong, langt væk fra venner, familie og netværk? Går de under jorden, fordi de elsker at miste deres job? Som Ulla Nørtoft skrev i 2007:

Forestil jer lige at være alene med børneflokken 24 timer i døgnet, 365 dage om året? Det gør man ikke, medmindre man frygter, at der kan ske noget med barnet - eller fordi barnet er ubærlig ked af at skulle af sted?

Hvis Foreningen Far var optaget af børn og familie, hvorfor logrer de så savlende for en lov, der beviseligt ødelægger børn –– sager modtaget i fogedretten, hvor børn med magt udleveres til forældre, er steget med 53 procent, siden forældreanvarsloven blev vedtaget i 2007. Fordi børn er blevet en måde, hvorpå kvinder forsøges kontrolleret.   



Foreningen handler indlysende ikke 

om støtte til familien, men om magt og kontrol over kvinder. Anonym sæddonering skal afskaffes, og det biologiske forældreskab støttes. I dette høringssvar om sene aborter omtales en kvinde, der ønsker abort, som en nitte:

Nu er vi fra naturens side indrettet således, at alle børn har to forældre - og dermed to lodder i livet. Netop i tilfælde, hvor det ene lod viser sig at være en nitte, synes det absurd end ikke at undersøge, om der skulle være gevinst på det andet.

(Af Foreningens Fars svend i Århus, Kresten Lidegaard, sendt til Justitsministeriet).

Fædres rettigheder er så oceanisk altoverskyggende, at Foreningen Far ikke siger et kvæk, når en psykisk syg mand stikker af med sit barn. De spørger ikke: Hvad LAVER en psykisk syg mand med et barn? Selvfølgelig gør de ikke det, og selv en psykisk syg far kan jo også være en god far, må være rationalet. Foreningen Far protesterer heller ikke, når junkien fra Sønderborg via en branddør stikker ud af fra et overvåget samvær med sønnike under armen. Man ser dem heller ikke på barrikaderne, når det gælder Sag nr. 7 eller Sag nr. 6 – eller NOGEN sag, hvor børn kan komme galt af sted i voldelige, incestuøse eller syge fædres selskab.

Konklusionen ligger ligefor: Foreningen Far repræsenterer disse fædre. De repræsenterer ikke de ordentlige fædre i de “ligeværdige” skilsmisser. De ordentlige fædre indgår nemlig i stille og rolige skilsmisser, der ikke udsætter børnene for et liv i konfliktfeltet, tilsat vold og overgreb. Men læg mærke til én ting til: Foreningen Far repræsenterer ikke alle de u-ordentlige fædre, men udelukkende det segment af u-ordentlige fædre, der har brug for bistand til at kontrollere og dermed ødelægge ekskoner og børn. Den påstand fremsætter jeg på basis af læsning af 25 sagsmapper – og på basis af det sproglige niveau, som det kommer til udtryk på Foreningens Fars Facebook-side:





Højtfungerende diagnosetyper klarer deres velstavede, velkommaterede skær uden foreningens hjælp, hvad f.eks. spillerne i overlevelsesguiden “Det største svin vinder” er et glimrende eksempel på. 




Mange af de flere hundrede henvendelser, jeg modtager i kølvandet på Velkommen til mit mareridt, er gift med sådanne højtfungerende psykopater, der ud over kontrollen med deres ekskoner tillige egenhændigt formår at styre kommunen og bedåre forvaltninger. De har ikke brug for en forening for tabere. Måske dette forklarer et medlemstal på sølle 1500 – ifølge Wikipedia, hvor Foreningen Far i øvrigt også har stukket støvsugersnablen dybt ned i redigeringsprocessen, hvorved det bl.a. lykkedes at få dette strøget:
De seneste par år har Foreningen Far kompromitteret sig ved nogle meget rabiate udmeldinger om fædres rettigheder. Det har fået flere hovedbestyrelsesmedlemmer til at forlade foreningen, som de mener fokuserer mere på fædres end på børnenes tarv. Der er flere eksempler på, at voldsramte mødre direkte har følt sig chikaneret af foreningen Far.

Hvor debatten om Forældreansvarsloven i høj grad kører på, at for mange voldelige, psykopatiske eller misbrugende forældre får samvær med den nuværende lovgivning, indtager Foreningen Far det modsatte standpunkt.

Foreningens egen historieforståelse kan læses her.




LÆS OGSÅ:

Foreningen Far styrer medierne
Kølvand og baggrund 
Børnehandel 
Keep Incest in the Family





20 kommentarer:

 1. Flot gennemgang af en meget dyster sag. Ikke mindst den meget meget grove chikane, som Sidsel Lyster har været udsat for har været grufuld at være vidne til. Pressen har så også ladet sig forføre, herunder må man jo sige, at BT gik med på Lars Hansens ækle og injurierende fremfærd. Pressen har bestemt også et ansvar, og jeg formoder, at Foreningen Far har nogle nyttige idioter blandt pressen - meget vel medlemmer af foreningen. Men tusind tak Susanne for at udstille dette kvindehad og voldsomme aggressioner, som udspyes over såvel ekskoner osv som kvinder i almindelighed. Det må få en stopper og i det mindste blive isoleret som det ækle og usle fænomen det er. Lad os prise os lykkelige for, at størstedelen af danske mænd IKKE er så forkvaklede sjæle. Jeg var også ved retssagen og glædede mig over, at den sagsøgte dog må siges at være et særsyn (og da ikke positivt ment). Men det var egentlig en lettelse. Du og jeg ville have svært ved at beskrive lignende karakter. Det ville folk mene var en alt for karrikeret udgave af en slet fyr.

  SvarSlet
 2. Så for den da ... så fik Foreningen Far et ordenligt stryg ... Børn, mødre og de gode fædre takker i den grad Susanne Staun for at have taget bladet fra munden og RÅBT højt om hvad der foregår i den kvindefjendske, diktatoriske såkaldte foreningen ... Også tak til Susanne Staun for den skræmmende bog, der i værste gyser stil fortæller en brøkdel af hvad der foregår i "Den Danske Børneindustri" ... pu ha da da .... MON der er nogen medier der fortæller historien til Hr og Fru Danmark ?

  SvarSlet
 3. Foreningen Far har på trods af flere opfordringer ikke villet distansere sig fra volden systematisk og uafbrudt udøvet imod et barn og en kvinde i den såkaldte "Oliver-Sagen" - istedet for har de blokkeret både Oliver´s morfar @Fall_Oliver og mig @MarionOliviaW på Twitter. Foreningen Far vil på trods af dokumentation herfor ikke at befolkningen ved at for eksempel deres tidligere formand advokat Sonja Toft, samt advokat Anders Lindholdt (han blev skudt af en desperat morfar i 2014) har været nøglepersoner i "Oliver-Sagen. Informer dig gerne om faktaerne i sagen på vores hjemmeside, på Facebook og Twitter og HUSK nu at det som Susanne Staun skriver i hendes bog om, desværre er REALITÆTEN for utrolig mange børn og kvinder i Denmark! Jeg tager hatten af for de kvinder som på trods af at det kan koste dem meget, tør stå frem og forsøger siden mange år at få sandheden ude til samfundet. Sandheden om det umennskelige og beviseligt korrupte system, som ødelægger massevis af børn og kvinder! #BringBackOliver https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10206403703505822&id=1065301081 https://sites.google.com/site/thedanishtrap/

  SvarSlet
 4. Det undrer mig, at det er blevet så accepteret i vores samfund kun at spørge fædre og mænd i "videnskabelige" undersøgelser, i tv- og radioudsendelser, når studerende skriver en opgave osv. Igen og igen får Foreningen Far henvendelser, mens man ikke spørger Foreningen Mor.

  https://www.facebook.com/groups/ForeningenMor

  SvarSlet
 5. Endelig er der nogen der tør sige det højt vi alle har vidst længe. Foreningen Far er en rabiat gruppe hvis formål det er at tilsvine mødre og få fædre til at fremstå som sagesløse ofre. De dækker over deres egentlig dagsorden ved at fremstå som en neutral forældre forening. Det er de ikke! De er med til at optrappe konflikter i de få skilsmisser hvor konfliktniveauet er højt og de arbejder på højtryk for at skabe et forvredet billede af virkeligheden i medierne som kun har til formål at fremstille kvinder (mødre) som onde væsner der altid spyr om sig med falske incest anklager i skilsmisser. Desværre falder alt for mange medier på knæ for denne gruppe og godtager fuldstændig ukritisk de løgne Foreningen Far fortæller. Journalister, for fanden!! kom nu ind i kampen og få undersøgt denne organisation til bunds! Politikerene vil jo ikke. Manu Sareen var selv en stor Foreningen Far sympatisør, det afspejler sig tydeligt i de ændringer han gennemførte til forældreansvarsloven.
  De kvinder der har været udsat for chikane fra FF medlemmer er så psykiske nedbrudte at de har svært ved at kæmpe. Og der er mange børn der er blevet ofre som hver dag må leve med vold og incest fordi en psykopatisk far har haft held til at charmere systemet og sætte mor ud af spillet.

  SvarSlet
 6. Mærkværdigt uvidende indlæg. Må jeg foreslå at dommen i Lars hansen/Sidsel lyster offentliggøres herinde og derved tilsætter lidt fakta til fiktion ?

  SvarSlet
 7. Kære Lars Hansen

  Jeg var tilstede ved retsmødet, har naturligvis læst dommen og har i øvrigt gjort rede for den
  ovenfor.

  Positive og moderne hilsener fra Susanne

  Mvh Susanne Staun

  SvarSlet
  Svar
  1. Kære Susanne
   Jeg opfordrede dig i går til i sandhedens tjeneste at offentliggøre hele dommen fra i mandags. Det har du vist glemt.
   Mvh Lars Hansen

   Slet
  2. Kære Susanne
   Som jeg skrev i går, så kan du få alle dommens 15 sider af mig, hvis Sidsel Lyster ikke vil udlevere den. Sagen er den, at virkeligheden er lidt mere nuanceret end dit "referat". I dommen kan man læse, at Sidsel ikke er en forfulgt uskyldighed, men adskillige sundhedspersoner og kommunalt ansatte har udtrykt store bekymringer omkring Sidsels evner til at tage sig af den lille pige. Jeg synes et barns opvækst er vigtigere end jeres platte kønskamp.
   Din "blog" er så fyldt med usandheder og vrøvl. Hvem har dog fortalt dig, at jeg er tilknyttet FFs afdeling i Roskilde?
   Ha' en god dag
   Mvh Lars Hansen

   Slet
  3. Kære Lars Hansen

   Du har lige fået en dom for injurier, og straks er du igen ude og fremsætte nye? Jeg er ikke bekendt med, at "sundhedspersoner og kommunalt ansatte har udtrykt store bekymringer for Sidsel Lysters evner til at tage sig af den lille pige." Og at dette skulle fremgå af dommen er simpelthen ikke korrekt.
   (Og nej, jeg har ikke dommen, men det har du, og du kan jo gøre med den, hvad du ønsker.)

   For så vidt dit virke i Foreningen Far Roskilde, så tjek nedenstående link. Jeg kan ikke se, hvordan det kan opfattes anderledes end at kommunen henviser til dig som Foreningen Fars lokale kontaktperson. Men den må du tage med Roskilde Kommune.

   http://roskildekommune.dk/webtop/site.aspx?p=23699&nid=165

   Mvh Susanne

   Slet
  4. Kære Susanne
   Det er ligesom det, som er essensen. Af dommen fremgår det klart, at jeg er frikendt for injurier. Jeg har i radioens P1 sagt, at Sidsel Lyster har siddet i fængsel og har fremsat 5 grundløse incestbeskyldninger. Det blev der i retten ført sandhedsbevis for - du var efter dit eget udsagn selv til stede i retten. Pudsigt, at du ikke har dommen, men du ved godt, hvad der står i den.
   Tak for oplysningerne omkring Roskilde. Det skal jeg have slettet øjeblikkeligt.
   Forsat god fornøjelse med at kalde mig og andre for "højtfungerende psykopater", "skrottede skæbner" og "uvaskede kroppe".
   Det må være trist at være så fyldt op af had og galde.

   Mvh Lars Hansen

   Slet
  5. Kære Lars Hansen

   Der var tre forhold i dommen, og du er dømt for det ene, nemlig dit brev til biskop Holm. I morgen er jeg igen tilbage ved min computer, og såfremt du ønsker direkte citater fra dommen, føjer jeg dig gerne i dette ønske. (Men jeg nægter at hælde samtlige 15 sider ind på denne blog).

   Jeg er ikke opmærksom på at have kaldt dig "højtfungerende psykopat", og din krops hygiejnestilstand kan jeg selvsagt ikke udtale mig om. Hvis du ikke er skrottet af Foreningen Far, så oplys mig venligst herom, og jeg retter med det samme.

   Mvh Susanne

   Slet
 8. Kære Susanne Staun.

  Jeg blev i går gjort opmærksom på denne blog.

  Det er interessant læsning. Din opsætning og layout fik mig i går til at opgive at læse men kun skimme. Til morgen læste jeg det så alligevel ordentligt.

  Trods stor almen interesse i emnet forældremyndighed og samvær, bruger jeg sjældent tid på hjemmesider, som er udpræget enøjede. Således er det yderst sjældent, at jeg går ind på Foreningen Fars hjemmeside.

  Jeg ved jo på forhånd, hvad de skriver. De ER kønsorienterede og ensidige. Jeg ved, at de skyder på alt, hvad der bevæger sig og især på dem, som de anser for farlige og alt for sagligt velargumenterede. Forleden var jeg inde på deres side, hvor jeg prøvede at google mit eget navn. Til min store forundring og lille ærgrelse, var jeg slet ikke omtalt. Jeg kunne ellers godt have brugt dokumentation for, at de sviner mig til offentligt.

  Min generelle bekymring er, at alt for mange går over i den modsatte grøft, så vi står med fraktioner, der råber af hinanden i hver sit ringhjørne - hen over hovederne på de børn, som det hele grundlæggende handler om.

  Således tænker jeg også, at du gå i det for ensidige ringhjørne.

  Lige nu er jeg i gang med at læse din bog. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvad jeg mener om den. Der er jo i al fald ikke megen roman over den. Du forsøger ikke engang at anonymisere persongalleriet. Har fædrelogen slet ikke været på banen i forbindelse med bogens udgivelse?

  Det er i øvrigt en frygtelig uskik, at der er gået lidt mode i at forsøge at supplere forældreansvarssager med regulære injuriesager.

  Jeg kan forstå, at i dit netværk føres injuriesager i lidt større stil - både som sagsøger og som sagsøgt.

  Hilsen
  anonym (mand)

  SvarSlet
  Svar
  1. Det ensidige ringhjørne er en logisk nødvendighed, når propagandaen fra FF i mange år uantastet har fået lov at være så massiv og effektiv – og lige så uantastet har fået lov at influere tænkning og praksis inden for forvaltning og lovgivning.

   Min bog og min blog har til hensigt at fortælle den anden historie, som slet ikke er offentligheden bekendt. Jeg ved ikke, hvordan jeg skulle gøre dette og samtidig undgå ringehjørnetendensen. Måske du kan fortælle mig det?

   Du skal passe på med en en-til-en-læsning af min bog. Fædrelogen er ikke Foreningen Far, og ingen i min bog er nogen, men mange: 17 i alt. Jeg har ikke noget netværk, så det giver ingen mening at tale om, at injuriesager føres i "mit netværk". Trusler om injuriesager er en meget effektiv måde at lukke munden på folk på – de er dyre, og det er billigere at tie stille, især når truede i forvejen ikke har en krone.

   Og så ville jeg ønske, at alle, der skriver herinde, ikke var anonyme. Er I alle sammen bange for Foreningen Far? Det er meget forstemmende.

   Mange hilsener fra Susanne

   Slet
 9. Det der undre mig mest, er den manglende eller misvisende evidens som Foreningen Far henfører til, når de udtaler sig om såkaldte kønsspecifikke kerneproblematikker i det danske samfund.

  I januar 2009 udtaler Foreningen Far sig f.eks. i en artikel i Information om falske volds og incestanklager imod fædre, under overskriften: Falske anmeldelser om vold mod børn er en gratis omgang.
  (citat): - "Foreningen Far får en til to sager om ugen fra fædre, der er ramt af falske anklager".

  Vi kan vel godt blive enige om, at 1 år består af 56 uger - Efter eget udsagn rådgiver Foreningen Far altså årligt i omregningen af 112 fædre i sager, hvor fædrene er blevet ramt af falske incest/volds anklager.

  Ifølge tallene fra Danmark Statistik blev der i 2009, altså samme år som Foreningen Far udtaler sig i Information, anmeldt 213 volds episoder imod små børn.

  I rapporten: ”Seksuelle overgreb mod børn”, fremgår det, at der igennem slutningen af 1990`erne årligt blev anmeldt 500 sager omhandlede mulige seksuelle overgreb og krænkelser mod børn under 15 år. Sagerne vedrørte knap 1000 forskellige børn.
  Ca. 10% af disse sager omhandlede incest, dvs. seksuelle overgreb begået i familien.

  I følge danske statistikker blev der igennem 1990`erne årligt politianmeldt i omregningen af 50 incestsager på landsplan.
  Antallet af anmeldte incestsager har et tilsvarende stabilt niveau igennem 2003-2013.
  Det årlige antal anmeldte seksualforbrydelser på landsplan ligget mellem 2.200 og 3.100, med det laveste antal i 2009 – I 2013 udgjorde 57 af disse anmeldelser sager vedr. blodskam, 53 af disse sager førte til sigtelse.
  Der blev rejst sigtelser imod kvinder i 2 af de incestuøse overgrebs sager
  Der indgik i alt 87 anmeldelser vedr. seksualforbrydelse imod børn (under 15 år) – I 75 af disse sager blev der rejst sigtelse. (Kilde: Anmeldelser og sigtelser vedr. overtrædelser af straffeloven. 2013).

  Det virker på mig som virkelighedsforvridning, når Foreningen Far igen og igen får lov til at udtale sig om, at vi på landsplan har massive problemer, der udelukkende begrundes med Foreningen Fars skønsmæssige og udokumenterede beregninger.

  Foreningen Far har et forklaringsproblem, når de som i tilfældet med ovennævnte artikel angiver, at de skønsmæssig vurderer at rådgive i forhold til flere Falske Incest & Voldsanklager, end der i realiteten sker anmeldelser og domsafsigelser til på landsplan.
  Lad os blot antage, at der foreligger evidens i forhold til Foreningens Fars udsagn – Så må det betyde, at Foreningen Far yder rådgivning i langt de fleste incestsager der politianmeldes i Danmark.
  Da der sker domfældelse i flere af disse incestsager, så kan det da godt undre, at man ikke hører Foreningen Far udtale sig i offentligheden om domfældelserne i netop disse sager.
  En anden ikke uvæsentlig problematik er, at Foreningen Far efterlader indtryk i medierne af, at der eksisterer et nærmest højeksplosivt stort antal falske incestanklager i Danmark, der ifølge Foreningen Far kan relateres tilbage forældremyndighedskampe der versere i landets Statsforvaltninger.
  Statistikkerne viser, at antallet af politi anmeldte incestsager har været stabilt igennem de seneste 25 år - Hvordan hænger dette faktum sammen med, at incestsagerne (formodes) at være falske, og i følge Foreningen Far, udelukkende anmeldes fordi mor ønsker at opnå forældremyndigheden i en sag om forældremyndighed?

  Jeg synes det er et problem, at foreninger som denne, får lov til at drive deres oplysningskampagne ud i vælten, efter devisen, at jo mere massiv og gentagende (følelses)promovering der benyttes, des bedre – Uden at der stilles spørgsmålstegn eller påkræves dokumentation.
  - Og jeg håber at journalister, ansvarshavere, børne- & samfundssagkyndige begynder at vågne op i tågerne af mediebombardementet, så vi kan få taget endeligt hånd om børnenes vilkår.

  Mvh Sonja Sørensen






  SvarSlet
  Svar
  1. Genau. Der kom du mig i forkøbet på en række punkter. Tak for det! Du kan med fordel tjekke "Lovgivning på baggrund af myter" her på siden (Kølvand og baggrund) samt undersøgelserne, der viser, at Foreningen Far ikke har noget at have deres falske anklager i. Det er bare noget, de siger. Evidens og efterprøvning er generelt ikke noget, vi dyrker her i landet. Mvh Susanne

   Slet
 10. Når ovennævnte er sagt, Susanne Staun, så vil jeg gerne spørge dig om, hvorfor du har valgt at krydrer dit indlæg med "LOOL IM BATMAN" billeder?
  Måske er det bare mig, men jeg synes at dit valg af virkemidler er provokerende, det virker fejlplaceret og usmagelig - Taget sagens alvor i betragtning!

  Mvh Sonja




  SvarSlet
  Svar
  1. Sagens alvor har været til stede i næsten 10 år, og i det tidsrum er der skrevet den ene saglige, velunderbyggede artikel/kronik/debatindlæg efter den anden – så mange, at jeg ikke magter at tælle dem. Det har ikke ført til forandringer til andet end det værre. Derfor ser jeg ingen grund til at fortsætte i det spor. Det her er netop så forfærdeligt, at jeg indimellem ikke kan andet en LOL'e fx ad en foreningsformand, der prøver at true ytringsfriheden på en privat blog med markedsføringsloven. Mange hilsener fra Susanne

   Slet
 11. Det er da betænksomt, så mange omsorgsfulde mennesker der har samlet sig herinde på Bloggen, omkring formålet at få lagt personoplysninger, børnesagkyndige udtalelser og domsagter ud.
  Jeg går ud fra, at "den lille pige" der omtales i indlægget, engang bliver voksen - Gad vide hvad hun tænker, den dag hun Googler sin mors navn og opdager, hvad de voksne har brugt deres liv og tid på?

  Jeg er færdig med at deltage i "debatten"...


  Sonja




  SvarSlet
  Svar
  1. Der bliver ikke lagt nogen domme mv ud her. Desværre har den sag, Lars Hansen skriver om, allerede 604 hits på google, så den lille piges ret til privatliv er en by i Rusland. Måske de kan fjernes ved hjælp af den europæiske databeskyttelseslov.

   Slet