onsdag den 26. oktober 2016

Gensyn med Vladimir Valiant

Så er der omsider blevet klaget til BT over de grelleste påstande, som Vladimir Valiant fremsatte i sagen om sin ekssamlever, Angelina Mathiesen, der flygtede med to børn, hvoraf Valiant var far til den yngste.
I de oprindelige artikler om Angelina forklarede BT's journalist, Sanne Fahnøe, at BT af gode grunde ikke havde haft mulighed for at foreholde Angelina Mathiesen beskyldningerne. Angelinas partsrepræsentant måtte gøre gældende, at BT's journalist kunne have spurgt Angelinas partsrepræsentant, hendes advokat eller hendes familie. 

Sanne Fahnøe har tidligere har lagt tastatur til lignende ensidige artikler.

Se også: Børn under jorden – journalistik under lavmål

Det var ikke kun ensidighed, men det tunge islæt af smædekampagne og karaktermord, der fik Angelinas partsrepræsentant til at klage til BT. Og få medhold.BT har i denne artikel fra 21.9 bl.a. fjernet:

 »Hun slæbte min papdatter - et treårigt barn med til gynækologisk undersøgelse på Rigshospitalet for at forsøge at bevise, at jeg skulle have begået incest mod hende, og det var lavpunktet. Tænk at slæbe en så lille pige til gynækologisk undersøgelse.« Den viste dog heller ikke noget, og myndighederne har heller aldrig undersøgt eller troet på påstandene ifølge faderen. Beskyldningerne har heller ikke været politianmeldt ifølge Vladimir Valiant.

Angelinas partsrepræsentant forklarede over for BT:

“Sandheden er, at det var barnets egen læge der insisterede på, at Aia skulle undersøges på Rigets afdeling for seksuelle overgreb på børn. Og skulle moderen afvise dette? Der skete ingen anmeldelse, fordi moderen ikke ønskede at optrappe konflikten i skilsmissesagen – men det bliver i artiklen manipuleret til et bevis på, at det var en fabrikeret påstand om overgreb. Og i artiklen 24.9. bliver det til, at der ikke blev foretaget anmeldelse idet myndighederne ikke troede på anklagen. Det er total fordrejning.”


Læs selv den oprindelige artikel og se, hvor meget der måtte fjernes.

I denne artikel fra d. 24.9. er det meste af psykolog Jørn Beckmanns clairvoyante fjerndiagnosticering af en person, han har aldrig har mødt, og udtalelser om et felt, han ikke er bekendt med, fjernet; der er dog stadig basis for en anmeldelse til Psykolognævnet. 

Se også: Sidste nyt fra den oplyste verdens underside

Læs selv den oprindelige artikel og se, hvor meget der måtte fjernes.
 
Partsrepræsentanten er blevet tilbudt interview af BT, men er i tvivl om, hvorvidt han på nuværende tidspunkt magter opgaven. Han er nemlig i lighed med en hel række mennesker med ingen eller kun professionel tilknytning til Angelina blevet ikke kun afhørt, men også sigtet efter iht straffelovens § 215 om unddragelse af forældremyndighed (stk. 1) og udførsel af barn til udlandet (stk. 2).

Se også: Bare rolig, bitre fædre. Politiet gør, hvad de kan.

Ærgerligt, for der er mange aspekter af disse sager, som offentligheden har brug for at høre i det nuværende klima af fordømmelse af mødre, der ikke ser andre muligheder end at flygte med deres børn. Ikke mindst her, hvor Angelina Mathiesen nu jages af politiet, hvor hun før kun var jaget af to mænd med samme advokat.

mandag den 24. oktober 2016

Institut for Menneskerettigheder – SKAL også være til din rådighed

I forbindelse med dagens Twitter-kampagne #minskilsmisse, kan jeg kun opfordre til, at Institut for Menneskerettigheders kontaktformular bringes i anvendelse af så mange som muligt. Jeg tror ikke, Instittuttet helt har forstået, at Forældreansvarsloven krænker Menneskerettighederne, og det kan de jo kun bringes til at forstå, hvis I oversvømmer dem med jeres fortællinger.


Helt som det skete, da Women's Coalition ønskede jeres historier, remember?

Og er det ikke bare heldigt, at Berlingske netop i dag offentliggør advokat Vivian Jørgensens kronik om ... menneskerettigheder?
 

Du kan også få rådgivning hos Institut for Menneskerettigheder, hvis du føler dig diskrimineret på grund af dit køn, din race eller etnicitet.

Institut for Menneskerettigheder har tydeligvis ikke fattet omfanget af diskrimination mod kvinder i Danmark, forstået som den omfattende propaganda mod mødre, der udgår fra Foreningen Far og danske medier i nært samarbejde.

Tidligere på året skrevet præsten Sidsel Lyster på sin Facebookside:


Jeg er meget rystet over Jonas Christoffersen fra Institut for Menneskerettigheder.

Jeg kan oplyse, at jeg siden 2011 har forsøgt at få et samarbejde i gang med Jonas Christoffersen på børneområdet, men at Institut for Menneskerettigheder i stedet har valgt at indlede et samarbejde med Foreningen Far
Jeg kan oplyse, at Jonas Christoffersen har nægtet at gå ind i sager om kvinder, som bliver forfulgt, fængslet og lever under jorden, fordi de bliver forfulgt i højkonflikt-skilsmissesager.
Han har valgt at ignorere og afvise rapporter fra Syddansk Universitet om posttraumatisk stress hos skilsmissemødre i højkonfliktskilsmisser. Og han har valgt at ignorere vores tv-udsendelse "Det hemmelige netværk" om kvinder, som lever under jorden. Han har ligeledes ikke fulgt op på vores rapport om stalking i Danmark -- og hvordan lovgivningen tvinger ofre og krænkere til at samarbejde om børnene. Ligesom børn tvinges til samvær med voldelige og pædofile og på andre måder aldeles uegnede forældre. Men nu, hvor en MOR skal have barnet udleveret –– så går han imod FN.
Er det sandt, at Marion Olivia Weilharter ikke har været udsat for kønsdiskrimination? Eller er sandheden snarere, at Jonas Christoffersen ikke ønsker at modvirke kønsdiskrimination af kvinder i skilsmissesager, fordi han er så optaget af foreningen Fars agenda?
Jeg blev lige klar over, at Institut for Menneskerettigheder for nylig har lavet en undersøgelse, som foreningen Far har efterspurgt længe: undersøgelser om fædrebarsel og e-bokse er åbenbart vigtigere end børnemishandling, skilsmisserelaterede drab og kvindeforfølgelse med senfølger i form af kompleks posttraumatisk stress.

lørdag den 22. oktober 2016

Tvangsanbringelser med grelle konsekvenser

Efter Barnets Reform steg antallet af tvangsanbringelser med 22%, men faldt igen med 16% fra 2013-2015. Uanset bør kommunerne , at det ikke bare er et vidundermiddel, der løser alle barnets problemer. Indimellem tværtimod.

Hjerneforskningen viser, at der skal foreligge endog meget grelle forhold i hjemmet, hvis en (tvangs)anbringelse ikke skal skade mere, end den gavner.

De videnskabelige artikler og abstracts, der findes i bunden af dette indlæg, er kun en brøkdel af den forskning, som dokumenterer en lang række opsigtsvækkende skadevirkninger af (tvangs)fjernelse

(Tvangs)fjernelser resulterer i DNA-ændringer, som igennem hele livet påvirker, hvilke gener der er henholdsvis aktive og inaktive. Det er en medvirkende forklaring på, hvorfor de (tvangs)fjernede børn meget oftere udvikler en lang række problemer og sygdomme, såsom sygdomme i hjerne, sind (psykiske lidelser), hjerte og hjertekarsystem, immunsystem, stofskiftet (fx diabetes) mv.

Jo længere separationen varer, jo mere forværres problemerne. Hvis fx et barn er hospitalsindlagt, dvs. ikke "fjernet fra hjemmet", men bare indlagt, er det i sig selv nok til at forårsage små ændringer i hjerne, sind og immunsystem.

Hvis en nyfødt er indlagt på neonatal-afdelingen, og babyen dermed er frataget sin moderlige kontakt, kan det måles, at babyens hormonsystem og nervesystem ændres i en negativ retning. Det forklarer, hvorfor barnet senere i livet rammes oftere af stress, depression og angst –– når man sammenligner dem med babyer, der ikke har været frataget sin moderlige kontakt (kontrolgruppen).

Derfor er det ikke så underligt, at en regulær (tvangs)fjernelse fra hjemmet skaber så enorme problemer for barnet –– og at disse problemer følger barnet i hele voksenlivet.

Mange af disse data er høstet fra finske forskningsstudier, idet man i Finland under Anden Verdenskrig foretog nogle ret udbredte (tvangs)fjernelser af børn (ca 70.000) fra hjemmene, hvorfor der eksisterer et kæmpe forskningsmateriale herfra.

Der findes endvidere engelske studier, som viser de samme resultater, såsom fx at depression og angst forekommer oftere og i sværere grad hos tvangsfjernede børn end hos ikke-tvangsfjernede børn.

Det samme gælder studier af latinoamerikanske børn, der frarives deres forældre, når de krydser grænsen til USA: Børnene får psykiske lidelser, herunder PTSD, såfremt de oplever selv kortvarig separation fra forældrene ifm immigrationen til USA. Sammenligningsgrundlaget (kontrolgruppen) er de samtidige latinoamerikanske børn, der immigrerer til USA uden at blive separeret fra deres forældre.

Skaderne på barnet ses ikke kun i anbringelser udenfor hjemmet, men i lige så høj grad i sager, hvor et barn pludselig mister sin primære omsorgsperson i en forældrekonflikt.

Giv dette til din sagsbehandler.

Risk of severe mental disorders in adults separated temporarily from their parents in childhood: the Helsinki birth cohort study. Raikkonen K1, m.fl

Early Life Stress and Physical and Psychosocial Functioning in Late Adulthood. Hanna Alastalo m.fl.

Epigenomic profiling of men exposed to early-life stress reveals DNA methylation differences in association with current mental state. B Khulan1 m.fl.

Long­term effects of the British evacuation of children during World War 2 on their adult mental health. Rusby JS1, Tasker F.

Neonatal pain and reduced maternal care: Early-­life stressors interacting to impact brain and behavioral development. Mooney­Leber SM1, Brummelte S2.

The Distress of Citizen­ Children with Detained and Deported Parents.
Zayas LH1 m.fl.

Trauma and Psychological Distress in Latino Citizen Children Following Parental Detention and Deportation. Rojas ­Flores L, Clements ML, Hwang Koo J, London J.

Tak til Milena Penkowa, Dr. med., Phd og advokat Trine Ødemotland.

onsdag den 19. oktober 2016

Bruno Skibbild tørrer op, hvor andre tisser

Jeg fik en reprimande af en forlægger, jeg deler efternavn med:

“Dupond og Dupont fatter ikke, hvad du skriver. Du bliver nødt til at gøre det seriøst.”

Nej. Det gør jeg ikke. For det første er jeg på ferie, for det andet gider jeg ikke, og for det tredje har jeg Bruno Skibbild. 

 

Bruno har skrevet en saglig kritik af Foreningen Far i Ekstra Bladets nye Folkets Røst, som jeg er sikker på er dækket af om ikke alle, så de fleste af Pressenævnets bestemmelser plus straffelovens paragraffer om æreskrænkelser og bagvaskelse. Der må være  noget at komme efter. 

Jeg læner mig kolonialt tilbage i min solstol, nupper en Tom Collins og venter spændt på underholdningen.

I øvrigt har jeg overtalt en retorikstuderende til at skrive speciale om Foreningen Fars retorik med særlig henvisning til Donald Trumps argumentationsteknikker og Victor Klemperers LTI (Lingua Tertii Imperii: Sprache des Dritten Reiches).Som Information skrev, da bogen udkom:


“Med nazismens ophøjelse så at sige til statsreligion bliver LTI også i vid udstrækning folkets sprog. Giftstof i små doser, såfremt arsenikken som i Hitlers diktatur indgives dag efter dag, har sin virkning. Til sidst sidder giften i alle kroppens og forstandens celler. Dette er selve propagandaens væsen, hvor sproget perverteres, hvor tilbagetoget bliver til frontforkortelse: Frontverkürzung og folkemordet til: Endlösung, og løgnene accepteres som den evige sandhed. Klemperers gennemlyste eksempler er utallige. Man kan roligt sige at Nazityskland skaber et Orwellsk nysprog.”

fredag den 14. oktober 2016

People's Press pølser i bukserne af skræk over bog uden titel

- Det hedder ikke at pølse; det hedder en pølse.
- Lige meget! Det er nemlig lykkedes Foreningen Far at skræmme et lille forlag fra vid og sans. I en stort anlagt, alt for lang og som sædvanlig komplet uforståelig og totalt usammenhængende pressemeddelelse udtaler Foreningen kritik af People's Press.

Sagde de KRITIK?! Brrrr!

“Der er kø ved lokummet,” udtalte en anonym medarbejder i dag hakkende og stammende. “Vi er simpelthen så BANGE, at diarréen er epidemisk i såvel marketing som redaktionen.” 

Forlaget er ikke helt klar over, hvilken bog Foreningen har i tankerne, men frygter det værste.

Se også: Lidt træning i at kunne udtrykke sig ville gøre underværker

“Hvad er det for en?” blev en oprømt redaktionschef hørt råbe, mens hun fumlede ved bukselinningen i lokumskøen. “Mere pis med Syv år for PET? Håndbog for glade gubber? Rød djævel eller Kunsten at tømme en bank? Hvad?”

“Nej, nej,” råbte en til grådens rand drevet redaktør. “Det er noget med STALKING og ... F-F-F-FEMINISTER! Der ØDELÆGGER børn.”

Se mere om grimme femssisster her

“Har vi lavet en bog om FEMINISTER!?” Redaktionschefen kigger sig rædselsslagen omkring.

“Ikke mig bekendt,” svarer redaktøren. “Men Foreningen siger jo, at vi skal trække den tilbage? Hvordan fanden i hede, hule, grønne, saftige, liderlige helvede skal vi trække en bog tilbage, som vi ikke kender titlen på?”

Forlagschefen stikker hovedet ud af døren. “Slap off,” siger han faderligt til den desperate toiletkø. “Jeg får at vide, at Formanden for Foreningen Far bare har tabt sutten. Det er jo nemt at fikse. Send ham en palle!”


onsdag den 12. oktober 2016

Danmark risikerer påtale: ikke tilstrækkelig kapacitet på krisecentrene

Det ser dårligt ud for en af fædrerettighedsbevægelsernes mere lede påstande: at kvinder tager på krisecenter for at få deres forhold til at se voldsomt ud. Der er nemlig stadig færre og færre pladser på centrene.

DR skriver:

Danmark risikerer en påtale fra EU for ikke at have nok pladser til rådighed på krisecentrene. 

Det fortæller advokat og mediator Pia Deleuran fra advokathuset Deleuran.

Fra september og til december får EU dagligt opdaterede tal for, hvor mange ledige pladser, der er på krisecentrene. Dermed vurderer EU vores evne til overholde Istanbul-konventionen. Ifølge den skal vi hurtigt og sikkert tilbyde kvinder og børn på flugt fra vold en plads på et krisecenter.
Det sker bare ikke altid ifølge Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (Lokk).

Organisationen melder om kvinder med børn på flugt fra voldelige mænd, som tvinges til at gå under jorden og flygte tværs over landet, fordi der stort set aldrig er en plads at få på et af landets 41 kvindekrisecentre.

–De sidste par år har vi alt for mange gange fået besked om, at alt er udsolgt i hele landet. Et akut tilbud skal altid have en plads klar, når krisen opstår, og det har vi ikke kapacitet til længere, siger Birgit Søderberg, formand for Lokk.
Hvis EU's overvågning viser, at Lokk har ret i, at det nærmest er umuligt at få en akutplads, kan det munde ud i et krav til Danmark, siger advokat Pia Deleuran.

-Hvis krisecentrene mangler pladser, er der en forpligtelse til at skabe nogle pladser, siger advokaten.

Krisecentre – mødres bedste kneb

Det er et godt tidspunkt at sige tak til Geeti Amiri, som ikke ønsker sig gaver til sin bogreception, men opfordrer til, at man i stedet donerer til Danner:


 

mandag den 10. oktober 2016

Flere flæbende Fædre

Flæbende fædre er karakteriseret ved at være i særklasse højtråbende om de uretfærdigheder, der regner ned over deres uskyldige liv. Men kigger man nærmere på disse fædre, viser det sig, at det er så som så med uskyldigheden.

Som fænomen er den flæbende far nem at tumle. Flæbes der højt, er han lige til at trække bukserne ned på.

Dette har jeg illustreret gang på gang her på bloggen, ikke mindst i form af den ikoniske Flæbende Far.  Andre store flæber-profiler omfatter:

Jesper Simonsen
Christian Nørgaard
Morderen J.J. 
Jan Nielsen

Den flæbende far er en vigtig skikkelse, fordi han bliver troet og brugt. Dermed bidrager han til den udbredte og kunstigt oppumpede forestilling om diskrimination af fædre, som dermed høster prædikatet “stakkels

Tag nu Hassemand. 
Hassemand er en karakteristisk højtråbende, næppe alfabetiseret betahan, der pt hopper rundt som en Duracell-kanin og promoverer sit selvudgivne værk om, hvor synd det er for ham og hans børn. En fortælling, han selv beskriver som rørende og hårrejsende.

Her melder hans søn sig dog i kommentarsporet på Saxo:Til dette svarer Hasse bl.a., at han er ked, at sønnen bærer nar. 

Tak, Mike. Du gør mit arbejde pærelet.
Flæbende Far #2 i denne runde er en lignende juvel:

Og således kørte den gode Martin på hos Foreningen Far. Men en dag meldte hans eks sig ind i gruppen og skrev:

Dette klassiske eksempel på en flæber bliver ikke mindre interessant, når man tilføjer, at denne mors kommentar blev offer for Foreningens slettepraksis; den pågældende mor er således ikke længere medlem af gruppen. Det er til gengæld stadig den flæbende far, og jeg kan kun gentage min opfordring: Gå nu ud med skraldet, Jesper Lohse.

Tak til Per for flæbende Martin. Selv stalker jeg ikke Foreningen Far i tilstrækkelig grad til at tage ene-æren for alle mine hadcrimes

torsdag den 6. oktober 2016

Skal far tvinges på potten, når han ikke gider se sit afkom? Nej. Børn klarer sig fint uden far.

I denne debat har jeg tit tænkt på Anita. Hun blev gift, blev gravid, og så døde hendes far. Det blev for megen tristesse på én gang for hendes mand, som skred uden at se sig tilbage. Hver måned tikker den lovpligtige check ind, men barnet, der nu er 17 –– og glad og velfungerende –– har aldrig set sin far.  

Når fædre ikke har kontakt til deres børn, hvad skyldes det så

Forskelligt, heriblandt at far ikke selv mener det er godt for barnet, alkohol- og andre misbrugsproblemer, at barnet ikke selv ønsker at se far, at far har uegnede boligforhold eller bor i udlandet.

Men den væsentligste årsag er, at far ("bopælsforælderen") simpelthen ikke ønsker at se barnet: Hele 42% ønskede i 2003 ikke denne kontakt.

Det fremgår af en offentlig, men svært tilgængelig database.

Af antologien Mænd på vej, der er udgivet af Ligestillingsrådet, fremgår det, at tallet i 1999 var 56%.

At disse tal kan undgå at nå den offentlige debat, som præges af fædre, der med alle midler slås for deres børn, er et udtryk for en politisk dagsorden, der ikke ønsker forplumring af enkle politiske budskaber

Ifølge den “moderne” børnepsykologiske opfattelse er det livsvigtigt for børn at opretholde kontakt til begge deres forældre uanset forældreevne, så livsvigtigt faktisk, at Ankestyrelsen har udtalt, at børn har behov for at få sikret kontakten til begge forældre, selv under højkonflikt– på trods af hyldemeter af forskning, der viser skadevirkningerne af konflikt, og på trods af 0 forskning, der påviser behovet for både mor og far


Så hvordan –– i dette politiserede klima –kan alle disse børn få lov at hensygne uden deres far? Hvorfor afhentes disse fædre dog ikke korporligt af fogeden og hans assistenter og slæbes på potten – hentes hjem fra udlandet eller sendes til afvænning og tvinges til samvær? Det er jo den behandling, man udsætter børn for.

I en artikel i Forskningsnyt, betitlet Børn uden fædre  citeres to engelske undersøgelser fra 2004, Children raised in fatherless families, og "Children's lay narratives", der hver for sig og sammen konkluderer, at trivslen ikke berøres af en fraværende far:
På alle trivselsparametre viste de to engelske undersøgelser,  at børn fra kernefamilier og børn fra faderløse hjem klarede sig lige godt, hvor skilsmissebørnene med to forældre overordnet klarede sig mindre godt.

Henset til at børn i dag tvinges til samvær med selv stærkt tvivlsomme fædre, er forskning som denne nok værd at genbesøge. 

Konsekvensen for så vidt angår barnets angiveligt bydende behov for far, er ikke overvældende. Staten er striks med betydningen af biologiske bånd i sager hvor:

• far gider 
• kvinder knalder løs med tilfældige mænd (som i Ellemanns seneste udvidelse af tredjepartssøgsmålsret).

Men staten slapper helt af, når det gælder:

• fædre, som ikke gider
• singlekvinder, der får donorbørn
• lesbiske med en mor og en fancy medmor, men ingen far  
• adopterede børn

ske er behovet for en far ikke helt så akut, som vi forledes til at tro i ligestillingens navn?

mandag den 3. oktober 2016

Mine piger

Stor tak til Dansk Kvindesamfund og Berlingske Media for et vellykket arrangement på toppen af bygningen – med afgørende rygemuligheder og udsigt over byens tage. De tilstedeværende, der for en stor del var mine piger, var euforiske over at møde hinanden IRL efter mange års udelukkende digitalt samvær. Det gælder også denne blogindehaver. 


Mine piger er faktisk titlen på en gammel Fanny Fiske-roman, hvis nogen skulle spørge eller opleve den som en nedladende betegnelse, når det nu forholder sig omvendt: Romanen handler om, hvad kvinder godt kan sammen, alt fra at spise god mad til at komme i videre til at fjerne uhumske individer fra verdens overflade. 

Fanny, der er adværdspsykolog med speciale i profilering af serieforbrydere, har selv et begreb: Mine drenge. Gæt, hvem de er?

Mine piger var i hvert fald lige så glade som jeg for den bevågenhed, prisen og arrangementet har givet en sag, der rutinemæssigt ignoreres af politikere eller køres over af pressen:Jyllands-Posten:  
Krimiforfatter modtager Dansk Kvindesamfunds Ligestillingspris
Fyens: 
Voldelige fædre har frit spil
Min egen begrundelse for prisen, på opfordring i Politiken


Og her, min takketale


Samtidig var blogger Chris Alban Hansen og jeg indstillet til Suzanne Giese mindelegat for at lave larm, eller som Ditte udtrykker det:

“Aktivist-bloggerne indstilles sammen, da de kører et modigt parløb for at formidle og afsløre virkningerne af Forældreansvarsloven og ikke mindst fædrerettighedsgruppen Foreningen Fars lobbyisme. Det er hjerteskærende at høre historier om mødre på flugt fra voldelige fædre, og hvordan der i Foreningen Far bakkes op om fuld ligestilling mellem fraskilte forældre uanset, om den ene forældre er voldelig, misbruger eller psykisk syg. Staun og Alban står fast på, at børn ikke er en præmie, man vinder i Statsforvaltningen, men at børnenes bedste altid bør være i fokus. Det er ikke uden omkostninger, og Mindelegatet ønsker at anerkende et kæmpe stykke arbejde for at dokumentere og afsløre det lille mindretal af psykopater, der tyranniserer deres ekskoner og fylder alt for meget i højkonflikt-skilsmisserne.” Tak for det, Ditte.

torsdag den 29. september 2016

Lidt træning i at udtrykke sig kunne gøre underværkerJeg drager faktisk land og rige rundt i øjeblikket og lærer folk det helt basale om det her shit med at sige lige det, man gerne vil. Foreningen Far kan bestille et kursus.

   

 

Thomas Sørensen slår til igen – og pressen skælver

Thomas Sørensens google-alert blev her til morgen brandvarm og ildrød. Dagens Berlingske-kronik indeholdt noget ufavorabelt –– set fra hans synspunkt –– om Oliver-sagen. Men Sørensen er som altid parat til at gå til pressen med truslerne væltende ud af bukselinningen, så hans helt egen sanerede version af virkeligheden forbliver lige så dominerende, som han er.

Hele dette afsnit:

 Den 15. marts i år foretog FN en epokegørende afgørelse i en af disse bortførelsessager. En 6 årig dreng, Oliver, blev kidnappet af sin danske far fra Østrig til Danmark. Oliver havde boet i Østrig hos sin mor, siden han var 3 år. Hun har forældremyndigheden. Den har hun haft siden Oliver blev født i Danmark. Den havde hun stadig efter Østrigs lovgivning. Men i Danmark fik Olivers far den i samme sekund, moderen og Oliver flyttede til Østrig. Selvom Oliver aldrig har boet hos ham. Selvom Olivers mor beretter om en fortid med vold og stalking. I dag har denne mor ingen kontakt til sin søn. Det er en tragisk sag, hvor barnet er endt som den største taber, fordi forældreansvarsloven som udgangspunkt, altid sikrer en dansk forælder dennes individuelle rettigheder, uden at skele til barnets tarv og fremtidige trivsel. Sagen om Oliver endte hos FN i begyndelsen af 2016, hvor CEDAW-Komitéen gav Olivers mor medhold. CEDAW er forkortelse for konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder, som Danmark ratificerede i 1983. Komitéen består af 19 personer, der er særligt udpeget af FN til at sikre at konventionen bliver overholdt af de lande, som har ratificeret den. Der er en lang tradition for, at Danmark følger afgørelser fra FN. Det er en af grundene til vores gode internationale omdømme. CEDAW-komitéens afgørelse er hård, men klar. Kritikken er alvorlig og meget skarp. FN forlanger, at Danmark øjeblikkeligt tilbageleverer Oliver til sin mor. Danmark anklages endvidere for systematisk at begå lovbrud og krænke konventionen på flere områder.

... blev udskiftet med:

(Her er er slettet en række afsnit om en dansk sag om forældreretten til et barn. FNs såkaldte CEDAW-komité, der  kontrollerer medlemslandenes overholdelse af FNs konventioner om diskrimination af kvinder, behandlede tidligere på året sagen og udtalte en skarp kritik af Danmark. De slettede afsnit indeholdt en række fejl)


Hvad mener Berlingske med "såkaldte" CEDAW-komité? Mere presserende: Hvorfor ikke bare rette de ganske få fejl, der var, til en pressenævnsproof version:

Dagen efter publiceres dette, hvor fejlene præciseres:Her er den samme passage i rettet tilstand:

Den 15. marts i år foretog FN en epokegørende afgørelse i en af disse bortførelsessager. En femårig østrigsk statsborger, Oliver, blev “afhentet“ af sin danske far og bragt til Danmark, en indsats, der fik ham dømt for bortførelse ved en østrigsk domstol. Oliver havde boet i Østrig hos sin mor, siden han var 3 år. Hun har haft eneforældremyndigheden over Oliver siden han blev født i Danmark. Den havde hun stadig efter Østrigs lovgivning. Men i Danmark fik Olivers far den kort efter, at moderen og Oliver flyttede til Østrig ved en retroaktiv og dermed, ifølge moderen og FN, ulovlig, afgørelse i Statsforvaltningen. Selvom Oliver aldrig har boet hos ham. Selvom Olivers mor beretter om en fortid med vold og stalking. I dag har denne mor ingen kontakt til sin søn. Det er en tragisk sag, hvor barnet er endt som den største taber, fordi forældreansvarsloven som udgangspunkt, altid sikrer en dansk forælder dennes individuelle rettigheder, uden at skele til barnets tarv og fremtidige trivsel. Sagen om Oliver endte hos FN i 2012, og CEDAW-Komitéen kom omsider med afgørelsen i 2016 og gav Olivers mor medhold. CEDAW er forkortelse for konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder, som Danmark ratificerede i 1983. Komitéen består af 19 personer, der er særligt udpeget af FN til at sikre at konventionen bliver overholdt af de lande, som har ratificeret den. Der er en lang tradition for, at Danmark følger afgørelser fra FN. Det er en af grundene til vores gode internationale omdømme. CEDAW-komitéens afgørelse er hård, men klar. Kritikken er alvorlig og meget skarp. FN forlanger, at Danmark øjeblikkeligt tilbageleverer Oliver til sin mor. Danmark anklages endvidere for systematisk at begå lovbrud og krænke konventionen på flere områder.

Den opmærksomme læser vil bemærke, at Holmfjords passus om vold og stalking stadig står i omskrivningen. Det skyldes, at kommentaren om vold og stalking fremgår af FN's afgørelse, som er publiceretSocialministeriets webside.


Se også:
Ordbogen mod Østre Landsret
Breaking: FN giver Marion Olivia Weilharter medhold
Nej til FN's Kvindekomité – med venstre hånd
 
Alle, der formaster sig til at skrive om Oliver –– og Gud forbyde ét eneste  ord om, at Sørensen KIDNAPPEDE ham fra Østrig –– får et drag over Pressenævnsnakken med den store alfahannæve fra Nordsjælland.

Samme taktik fra alle de store fædreprofiler i disse sager. De bliver ved. Trusler, trusler, trusler: Thomas Nørregaard Sørensen, Christian Thorsen Nørgaard, Nikolaj Rommedahl  og selvfølgelig Foreningen Far og deres mærkværdige politianmeldelser.

Truslen fra truslernes planet
Christian Thorsen Nørgaards injuriesag mod mig
T.N. Sørensens trusselsbrev til mig
Mørkemænd ud i lyset  


Bliver I aldrig flove?


Berlingske er blevet tilbudt ovenstående tilrettede version, men mener ikke, at de skal "gå ind i konkrete sager".

Ikke desto mindre dækkede samtlige medier den konkrete sag 24/7 i 2012.

Hvilket forøvrigt minder mig om, at DR's Nyhedschef, ifølge pålidelig kilde hos DR, ikke mente, at CEDAW's afgørelse var en "nyhed".