torsdag den 15. juni 2017

Newspeak: Omsnueing

Fra en af mange pålidelige Deep Throats lancerer bloggen hermed manosfærens, i dette tilfælde Mandecentrets, nye ord:


omsnueing


Ifølge jurist ved Mandecentret Aarhus, Anne-Kathrine Salversen, er omsnueing den dækkende betegnelse for det fænomen, hvorved en kvinde beskylder en mand for at  have udøvet vold mod hende, selvom det modsatte er tilfældet.

Fænomenet er, forstår man, så udbredt, at det fortjener sit eget ord. Held og lykke med at udbrede det! Det forventes lanceret senest til
Mandecentrets paneldebat den 5. oktober 2017 kl. 17.00-19.00 på Dokk 1 i Aarhus.

Hvordan det udtales? Aner det ikke. Det er så fælt, at man håber, mandecenterjuristen ved en fejl har udeladt et r, og at det rettelig hedder omsnuering – ah! Det er stadig frygteligt. Hvor det kommer fra? Aner det ikke.

Så har du omsnue(r)iet nogen for nylig?

Måske Anne-Kathrine kunne opklare ordets udtale, korrekte stavemåde og etymologi?


Se også:

TV2 markedsfører igen Mandecentrets fiktion om voldsramte mænd

mandag den 12. juni 2017

torsdag den 1. juni 2017

Menneskerettighedsdomstolen blåstempler stalking by proxy

Man vil huske Levakovic som manden, der ikke mener, at han efter 40 år på kontanthjælp suppeleret med diverse former for indbringende kriminalitet plus bizarre tv-optrædender, nogensinde har fået en chance i Danmark.  

Det var under henvisning til hans menneskerettigheder, at Levakovic med sine 28 domme, sine tvangsfjernede børn og en ekskone i skjul for hans donkraft undgik at blive smidt ud af landet. Højesterets fortolkning af menneskerettighederne underkastede sig den verdensomspændende syge, som tilknytningstankegangen udgør.

Nu har selv samme menneskerettigheder, oven i købet Menneskerettighedsdomstolen, understreget vigtigheden af den biologiske tilknytning, som vi husker er en politisk vision uden psykologisk fundering.

I dom af  30. maj 2017, Case of  ÓNODI v. HUNGARY giver Menneskerettighedsdomstolen en far ret i hans anke mod den ungarske stat, som angivelig ikke har gjort nok for at sikre ham samvær med hans datter, der i dag er 23 år gammel.

Dette sker til trods for, at datteren, som da stridighederne mellem faren og moren startede, var 12 år gammel og klart og konsekvent sagde nej tak til ham.

Der er tale om en mand, der har sendt mere end 62 ansøgninger om samvær til de ungarske myndigheder, hvad Menneskerettighedsdomstolen opfatter som udtryk for kærlighed.

Kendere af tunge gengangersagen vil vide, at et sådant antal ansøgninger snarere er udtryk for en retshaverisk patologi, og at Menneskerettighedsdomstolen hermed har blåstemplet stalking pr. proxy, chikane og besættelsen af at få ret. 

For hvad skal den ungarske far bruge denne dom til? Vil han nu opnå sin datters kærlighed? Næppe. Sådan noget kan man nemlig ikke lovgive sig til.

De glødende støtter for menneskerettigheder bør huske på, at de rummeligt udformede artikler til stadighed vil være et vurderingsspørgsmål og dermed underlagt tidsånden.

Det har længe været åbenbart, at børn ingen rettigheder har, og at retten til kontakt i virkeligheden er pligten til kontakt. Nu har vi Menneskerettighedsdomstolens ord for det. 

Tak for kaffe.