"This site uses cookies from Google to deliver its services and analyze traffic. Your IP address and user-agent are shared with Google along with performance and security metrics to ensure quality of service, generate usage statistics, and to detect and address abuse."

mandag den 26. juni 2017

68% af vold mod mænd begås af mænd

Der er ingen grænser for manipulationerne i Foreningen Fars udbredelse af tal om vold mod mænd. Om denne her ...


... er et udtryk for dumhed eller bevidst ond vilje er ikke til at vide.


Men der er nu kun ét tabu her, og det er den hemmeligholdte oplysning om, at 68% AF VOLD MOD MÆND BEGÅS AF MÆND.

Dette kan man erkyndige sig om ved at studere disse videnskabelige undersøgelser fra SFI:
 

Vold mod mænd i Danmark, omfang og karakter –– 2007
og

Heraf fremgår det, at 8.000 mænd og 28.000 kvinder årligt blev udsat for vold fra en nuværende eller tidligere partner. Disse tal bliver i 2016 opgraderet til, at 13.000 mænd og  33.000 kvinder årligt udsættes for partnervold.

Og Foreningen Far vil have offentligheden til at tro, at disse mænd får tæsk af kvinder.

Men hvorfor ikke sætte hele området, vold mod kvinder, i rette perspektiv på baggrund af de to eneste forskningsartikler, der gør det muligt at sammenligne kønnene.

Mænd er generelt mere udsat for fysisk vold end kvinder.
56 pct. af alle voldsofre er mænd, 44 pct. er kvinder. Men for så vidt angår partnervold, er 78 pct. af ofrene kvinder, mens 22 pct. er mænd:
 

I gruppen, politianmeldte voldssager, findes der informationer om voldsudøverens køn.

Når det drejer sig om vold mod kvinder i almindelighed, er den formodede gerningsmand i 85 pct. af sagerne en mand, og i partnervoldssagerne er der tale om en mandlig voldsudøver i 98 pct af sagerne: 
 Når det drejer sig om politianmeldt vold mod mænd i almindelighed, er voldsudøveren/den formodede gerningsmand en mand i 95 pct. af sagerne, mens, når det drejer sig om anmeldt partnervold mod mænd, er gerningspersonen en mand i 68 pct. af tilfældene: Det betyder samlet set, når vi ser på alle partnervoldssager i 2005, uanset offerets køn, så var voldsudøveren en mand i 93 pct. af alle sagerne:

I
Mænds vold mod kvinder definerer Helweg partnervold som adressefællesskab. Partnervold kan derfor omfatte  både partnerforhold og anden familierelation fx forældrerelation og også anden bofælle end familiemedlem, fx en logerende.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar