"This site uses cookies from Google to deliver its services and analyze traffic. Your IP address and user-agent are shared with Google along with performance and security metrics to ensure quality of service, generate usage statistics, and to detect and address abuse."

tirsdag den 24. juli 2018

Mere fake news fra Foreningen Far: Forældrefremmedgørelse er IKKE en sygdom

Foreningen Far er igen leverandør af fake news. I en pressemeddelelse rundsendt til alle medier såvel som i opslag overalt på foreningens SOME-tilstedeværelser fejrer foreningen, hvad de opfatter som en sejr for anerkendelsen af forældrefremmedgørelse som en sygdom. På Facebook:


WHO ANERKENDER FORÆLDREFREMMEDGØRELSE SOM EN SYGDOM i 2019
Foreningen Far kan meddele at WHO i den nye internationale klassifikation over sygdomme (ICD-11) vil medtage forældrefremmedgørelse "Parental Alienation" som en sygdom.

Læs hele meddelelsen bl.a. her. Og bemærk, at ingen af foreningens WHO-vedhæftninger nævner parental alienation (forældrefremmedgørelse) med ét ord.

For nej, WHO har netop IKKE klassificeret forældrefremmedgørelse som en sygdom –– hverken som en separat diagnose eller som en sygdom. Parental alienation er et indeksord til en specifik kategori, som hedder “caregiver-child relationship problem”, og som omhandler problemstillinger, der kan påvirke individers sundhedsstilstand.

Kategorierne i det pågældende kapitel 24 gives for de tilfælde, hvor andre forhold end sygdom, tilskadekomst eller eksterne grunde er relevante, og som andetsteds kan klassificeres som “diagnoser” eller problemer

Beskrivelsen i sin helhed her.

I denne forwarded report om inklusion af forældrefremmedgørelse i ICD-11 beskriver William Bernet, læge og præsident for The Parental Alienation Study Group (PASG) eksplicit gruppens lobbyvirksomhed, ønsker og skuffelse:


For omkring to år siden loggede medlemmer af PASG ind på den website, hvor ICD-11 var under udvikling. På denne website gav PASG-medlemmer udtryk for deres støtte til at medtage en eller anden form for reference til fremmedgørelse. (Vi prøvede at gå et skridt videre og få ICD-11 til at inkludere definitiioner af “fremmedgørelse”, men det initiativ var ikke en succes.)


Forældrefremmedgørelse er altså ikke engang defineret hos WHO/ICD-11.

Foreningen Far er dermed igen ude med fake news, og hvis alt går, som det plejer, vil vi i morgendagens udsultede medier kunne læse, at FORÆLDREFREMMEDGØRELSE ER KLASSIFICERET SOM EN SYGDOM I ICD-11.

Det er ikke tilfældet. 

Der er i dag ikke videnskabelig konsensus om forældrefremmedgørelse, der er lige så populært et redskab for fædrerettighedsgrupper, som det er frygtet af mødre med skadelige eksmænd. Trods sønderlemmende kritik og manglende begrebsafklaring er forældrefremmedgørelse en etableret del af amerikansk retspraksis, hvor det har meget på samvittigheden. I bl.a. denne undersøgelse kan man -- hvis man ikke har sarte nerver -- erkyndige sig om, hvor ondt og farligt et begreb forældrefremmedgørelse kan være. Læs case-gennemgangen, der begynder Some of these cases på side 12 og frem.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar