"This site uses cookies from Google to deliver its services and analyze traffic. Your IP address and user-agent are shared with Google along with performance and security metrics to ensure quality of service, generate usage statistics, and to detect and address abuse."

fredag den 6. maj 2016

Hvert 3. barn: dobbeltmoral er dobbelt så godt

Hvis bageren ikke vil spise sit eget brød –– vil du så spise det? Næppe. Hvis du spiser som et svin og lever af at lære andre mennesker gode manerer –– hvor mange kunder har du så? 0 vil jeg skyde på. I så tilfælde lever du nemlig ikke op til tidens store bon mot


PRACTICE WHAT YOU PREACH


Om Hvert 3. barn, som medierne ofte bruger som “uvildige” eksperter, og som jeg her på bloggen tidligere har kaldt betalingspendanten til Foreningen Far, kan man med rette stille spørgsmålet: Agererer firmaets medstifter, medejer og “kundekonsulent” Christian Thorsen Nørgaard i overensstemmelse med eget firmas hovedsøjler? Disse er:

1. Børns trivsel og udvikling er afhængig af samvær med begge forældre for enhver pris

2. Falske anklager, og 
3. Forældrefremmedgørelse


Disse hovedsøjler har Hvert 3. barn til fælles med fædrerettighedsbevægelserne verden over, og netop derfor bliver det nok så interessant at inspicere firmaets eneste mandlige repræsentant. Efterlever Christian Thorsen Nørgaard sit eget firmas idealer?

Mød først Christian Thorsen Nørgaards ekskone, Tammy Nørgaard. Her er et billede af hende, der er hentet fra Socialministeriets arkivskab.
Tammy Nørgaard er ufrivilligt bosiddende langt fra sine børn, i Californien, en lang historie, der ikke kan blive plads til i denne omgang. Christian Thorsen Nørgaard bor sammen med sine og Tammys børn i Danmark.

Skal man undersøge Christian Thorsen Nørgaards forhold til firmaets første søjle, nødvendigheden af barnets samvær med begge forældre, er det derfor formålstjenligt at spørge Tammy Nørgaard, hvor meget kontakt hun har til parrets to børn. Så det har jeg gjort, og svaret er:

Jeg taler med dem par minutter om måneden enten på telefon eller over Skype. Så står han [Christian Thorsen Nørgaard] som regel ved siden af og beder dem om at stille mig en masse spørgsmål, eller også fortæller børnene, at han vil have dem til at sige bestemte ting til mig. Jeg noterer alt ned om de samtaler til brug for til vores kommende retssag [som skal udrede, hvor børnene skal bo iflg. Haag-konventionen].

For så vidt angår første søjle, praktiserer Christian Thorsen Nørgaard så, hvad hans firma prædiker? Er han med til at sikre børnenes trivsel og udvikling?

Nej. 


Dette forhold understreges af:  


Hvert 3. barns anden søjle, falske anklager

Falske anklager en myte, fædrerettighedsbevægelserne udbreder med stor ildhu. Den skal sikre, at fx voldelige og incestuøse fædre også får adgang til børnene, og det gøres ved udbrede myten om, at mødre lyver.

Men falske anklager er angivelig også en sport, Christian Thorsen Nørgaard deltager i. Eksempelvis har han ifølge denne publicerede, dvs. offentligt tilgængelige, dombog fra appeldomstol i Californien, anmeldt sin ekskone for ikke at have opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. Det står på side 12.Angivelig, ifølge erklæring udfærdiget af Tammy Nørgaards mor til brug i retten,  anmeldte Christian Thorsen Nørgaard samtidig også denne for at opholde sig illegalt i landet:Praktiserer Christian Thorsen Nørgaard så, hvad hans firma anbefaler, for så vidt angår anden søjle, de falske anklager
 

Nej.

Hvert 3. barns tredje søjle 

angår det i USA stort set forkastede begreb forældrefremmedgørelse –– en form for negativ påvirkning af barnet, der efter sigende udøves af den ene forælder over for den forælder, der ikke ser barnet i længere tid pga efterforskning af anklage.

Christian Thorsen Nørgaards børn kunne man opleve på Nyhederne med Poul Erik Skammelsen d. 12. marts 2015, hvor begge børn mente at kunne huske noget, der aldrig var foregået, nemlig at en bestemt advokat, som de
i virkeligheden aldrig har mødt eller talt med på anden vis, havde rådet dem til at fortælle, at deres far slog dem

Hvordan er de kommet på den tanke?

I dette program kunne man høre de selv samme børn, som flere gange har udtalt, at de er bange for deres far, fordi han slår dem, besvare spørgsmålet:


Passede det [at jeres far tog fat i jer og slog jer]?

“Nej, min far er rigtig dejlig,” svarede den ældste, Mia

Mia forklarede sig til en samtale med Aarhus Kommunes familieafdeling i 2013 –– to år forud for den opsigtsvækkende TV-optræden –– over for en  person ved navn "ut" (= undertegnede), som sammenfattede det således:

Hun kan ikke lide at være hos far, da han ofte slår dem. Mia siger meget højt og bestemt: “Et kæmpe ja – at han slår os.” Mia fortæller, at Sarah bliver mest slået. Vi taler lidt om hyppigheden af volden, hvortil Sarah og Mia fortæller, at "der sker noget med Sarah" ved hvert eneste samvær med far. Mia hiver uopfordret op i sin trøje og fremviser et blåt mærke på ca. 4/5 cm i diameter på sin ene arm. Mia fortæller, at hendes far tog hårdt fat i hende ved sidste samvær, hvorfra mærket stammer. Mia fortæller, at det har set værre ud, men nu er ved at heales. Ut spørger til, hvordan det er sket,  hvorved Mia tager fat i uts arme og viser, hvordan hendes far havde fat i armene på hende. Mia fortæller umiddelbart upåvirket videre, at hun tidligere også har haft et blåt øje, da hendes far skubbede hendes hoved ned i en håndvask, og at hun også har haft en bule i hovedet, da hun var blevet slået med en bog. Mia fortæller, at deres far slår og hiver i Sarah. Sarah deltager i samtalen og bekræfter Mias udsagn.
 

Dette er en af de utallige gange, hvor Mia fortæller om vold i hjemmet. Men pludselig, foran de rullende kameraer i TV2's varme studie, er den vold ikke foregået. Den voldelige far, som Mia helst ikke ville være hos, fordi han slår dem, er forvandlet til en “dejlig far”. 

Hvert 3. barn ville kalde det forældrefremmedgørelse. Jeg ville kalde det hjernevask. American Overseas Domestic Violence Center har i sin appel til en amerikansk domstol til støtte for Tammy Nørgaard kaldt det Stockholm Syndrom.


Uanset hvad vi kalder det, må jeg afslutningsvis spørge, om Christian Thorsen Nørgaard så heller ikke lever op til eget firmas idealer i spørgsmålet om forældrefremmedgørelse?

Nej, heller ikke det; ikke så vidt jeg kan se.  

Tidligere om Christian Thorsen Nørgaard på denne blog:

Christian Thorsen Nørgaards injuriesag mod mig 
Dødstrussel til Michael Jeppesen –– with love 
Og nu til nyhederne med Poul Erik Skammelsen 

Det skal retværdigvis siges, at mange fædre roser Hvert 3. barn for deres faglige opgør med børnesagkyndige udtalelser, der ikke falder i fædrenes smag. Fx er der kun rosende ord til overs for firmaet fra den meget triste mand bag barnetstarv.com 


Dette blogindlæg blev nedtaget maj 2016, da det kom til denne blogindehavers opmærksomhed, at det daværende grundlag for at fremsætte påstanden om, at Christian Thorsen Nørgaard skulle have fremsat falske anklager om sin ekskones opholds- og arbejdstilladelse var blevet kendt injurierende. Nærværende blogindlæg er tilrettet og genuploadet 16. september 2017, nu med ny og offentligt tilgængelig kilde til påstanden om falske anklager.

Christian Thorsen Nørgaard er såvidt vides ikke længere part i Hvert 3. barn.

1 kommentar:

  1. Susanne Staun, du disker op med den ene afsløring efter den anden.

    Tænk, at TV2 har holdt mikrofon for Hvert 3. Barn. Og tænk, at DR gjorde det samme i forbindelse med programmerne "Børn under jorden". Kildekritikken må jo være røget i en sparerunde...

    Medierne aner helt enkelt ikke, hvem de har med at gøre - men så er det jo godt, at du kan hjælpe dem på vej - du burde have andel i public service kontrakten. Dét her, det er public service!

    Rosemary

    SvarSlet