torsdag den 5. juli 2018

Sag nr. 7. Kan du huske den?

Sag. nr. 7  var i 2015 én af adskillige horrible sagsmapper i daværende aktivista Libbie Bouffons arkiv, endnu sag, der illustrerede, hvor meget det sejler i denne branche. Det mente efterfølgende også Michelle Hviid, der viede to timers radiosendetid til Sag nr. 7. Til ingen verdens nytte. 

I dag, tre år efter, er drengen dybt traumatiseret og nærmest “adfærdsvanskelig”. Men der må ikke tales om hvorfor.

Det drejer sig helt kort om et barn, der en morgen fortæller sin mor og andre tilstedeværende, at far onanerer på ham i badeværelset. Mor opsøger derpå Righospitalets Center for Overgreb, hvor hvor man finder, at barnets historie står til troende, og hvor drengen efterfølgende kommer i et længerevarende behandlingsforløb, der brat afsluttes den dag, hvor far klager til juridisk afdeling. Herefter forsvinder alle sagens akter simpelthen. De eksisterer ikke længere. Der er ingen sag.

Men drengens mor taler stadig om den og kan ikke forstå, hvordan drengen kan hjælpes, hvis en plausibel grund til hans mistrivsel skal begraves i stilhed. Hun accepterer selvfølgelig ikke forsøget på at lave virkeligheden om og da slet ikke ved at true med jura. 

Men moren er nu officielt samarbejdsvanskelig. Kommune og skole samarbejder med far om at få hende til at tie.

Skolelederen skriver bl.a.:
 


Igen omtales dysfunktionel faderlig adfærd som stridighed mellem forældrene.

Foreningen Fars Jesper Lohse anbefalede under sit samarbejde med Radio24syvs Skilsmisse-Danmark sagen til Mette Kathrine Larsen helt tilbage i 2014. Det fremgik, at Lohse alene havde hørt om sagen fra en skolekammerat. Alligevel havde han allerede en klar profil, som han meddelte Skilsmisse-Danmark:  

Det drejede sig ifølge Lohse om en “mor, der fandt på manglende samarbejde og falske anklager”, en mor, som led af den kendte Foreningen Far-sygdom “psykisk uro”,  og som gik i gang med “manglende samarbejde for at beholde bopælen”. Faren derimod var en “dansk iværksætter, som kan skabe arbejdespladser, innovation og vækst.”

“Barnet har intet udtalt,” oplyser Lohse kontrafaktisk til Radio24syv. 


Kopier af de engang journalførte udtalelser er stadig i morens varetægt.

1 kommentar:

 1. Der bør klart indgives en klage til Skoleforvaltningen. Og for at forebygge, at også Forvaltningen forsøger at lukke munden på denne mor, kan man opsøge et engageret medlem af byrådet, før man indgiver klagen. Gerne en, der deltager i det efterfølgende møde med Skoleforvaltningen.

  Dertil vil jeg foreslå, at den lokale avis interesserer sig for den rolle, skolen nu indtager i sagen. Den går nemlig stik imod den politiske intention i det nye lovforslag: Børns ret til trivsel og beskyttelse skal stå over andre hensyn. Lad os få helt frem i lyset, hvordan denne skole forholder sig til et barns udsagn om overgreb - og hvilken viden de egentlig baserer det på.

  (Det er temmelig vigtigt, da skolen med sikkerhed huser andre børn, der har været udsat for overgreb.)

  Det er sejt gået af denne mor, at hun står fast. (Og at hun stadig står på benene.) Men hvor er den politiske ildsjæl, der tager hendes sag under sine vinger?? Det kan vel ikke være rigtigt, at hun skal klare det her alene?

  Rosemary

  SvarSlet