"This site uses cookies from Google to deliver its services and analyze traffic. Your IP address and user-agent are shared with Google along with performance and security metrics to ensure quality of service, generate usage statistics, and to detect and address abuse."

tirsdag den 27. marts 2018

Udkast til ny familiepoltik

Udkast til den politiske aftaletekst til det nye familiepolitiske udspil kan læses her.

Landsforeningen Børn & Samvær kalder her aftalen diffus.

5 kommentarer:

 1. Ifølge skatteminister Karsten Lauritzen (V): "Konkret betyder aftalen, at børne- og ungeydelsen fra 2020 deles op og udbetales ligeligt til forældrene.Hvis de ikke bor sammen, vil de som udgangspunkt også hver især få udbetalt halvdelen af ydelsen. Samtidig ændres indkomstaftrapningen, så den vil ske for forældrene hver især." (Ritzau - https://www.information.dk/telegram/2018/03/boernecheck-fremover-deles-ligeligt-mellem-foraeldre ).

  "Indkomstaftrapningen"?

  Det betyder, at det årlige topskattegrundlag på 712.600 kroner for hver af forældrene = grænse for reguleringen af børne- og ungeydelse. Når børne- og ungeydelsen deles op og udbetales ligeligt til forældrene - hvad sker der så med denne halvdel, der ikke bliver udbetalt til den af forældrene, hvis topskattegrundlag er på over 712.600 kroner?

  At den ikke vil tilfalde den mindre bemidlede af forældrene, er temmelig sandsynligt, og siden langt færre af kvinder (mødrene) er topskatteydere, kan man med rette frygte, at flertallet af de underbemidlede og mindrebemidlede kvindelige forældre - under alle omstændigheder vil ikke have råd til hverken at være samværsforælder eller bopælsforælder, og således vil børnene "tilfalde" den mandlige forælder, der har råd til at "have" dem, fremfor at småsulte hos moderen.

  Hvordan tilgodeser det børnenes tarv?

  De store lønforskelle mellem kvinder opg mænd på det danske arbejdsmarked taget i betragtning, tilgodeser dette forslag fædre, på bekostning af mødre, foruden at spare samfundskassen for de ikke udbetalte halvdele af børne- og ungeydelsen til de af forældre, hvis topskattegrundlag overstiger 712.600 kroner. En spareøvelse indflettet under dække af hensynet til barnets tarv samt ligestillingens navn?

  I denne kontekst er ligestillingen kun muligt såfremt begge forældre er ligestillede på indtægtsiden. Er de ikke det, er det u-ligestilligen mellem forældre, denne aftale fremmer.

  Hvorfor mon har jeg kvalme?

  Anina

  SvarSlet
 2. Ros, det skal de sgu have... Tænk at de har kunne skrive en 5 siders aftale, om et samlet familieretsligt system, uden at de på nogen som helst måde får formuleret årsagerne, hensigterne, indholdet og problematikkerne der ligger til grund for rødt og gult spor.

  Krænkelser, overgreb og flugt, beskrives konsekvent som:

  - konflikt.
  - uoverensstemmelse.
  - udfordringer.
  - uenigheder.
  - styrkelse af forældresamarbejde.
  - konflikthåndtering.
  - et samlet familie forløb.

  osv.

  Hvordan fanden skal ofrene kunne sætte ord på overgreb, krænkelser, vold, traumer, voldtægt, flugt, forfølgelse, pædofili, psykopati... Når politikerne IGEN & IGEN viser, at de ikke har nosser til at sætter ord på "lorten".

  Og når psykopaten så er færdig med at begå økonomisk vold, så skal vedkommende efterfølgende belønnes med "familie forløb" og delt økonomi???

  Are you fucking kidding me🙄

  Så fat det dog - Der har ALDRIG været EN FAMILIE.

  Der har været krænker og offer dynamik, intet andet.

  Jeg kan ikke bruge den politiske hensigtserklæring til en hujende skid.

  I kan stikke jeres "digitale forløb" skrot op i DJØF røven.

  Hvad bliver det næste, en APP som børnene skal klikke på, når de føler sig traumatiserede?
  SvarSlet
  Svar
  1. Sonja, jeg tror du har overset dette afsnit i aftalen:
   ”Partierne er videre enige om, at belysningen af forældres evne til at drage omsorg for barnet er vigtig. Der skal iværksættes relevante og mere specifikke undersøgelser heraf og/eller af deres evner til at indgå i samarbejdet med den anden forælder om barnets trivsel. Det må således anses for relevant at belyse et eller flere forhold vedrørende forældrene i langt størstedelen af sagerne i det røde spor. Det vil have undtagelsens karakter, at der ikke gennemføres sagkyndige undersøgelser i disse sager. Der skal i højere grad end i det eksisterende system gøres brug af relevante sagkyndige erklæringer, som belyser forældrenes forudsætninger for at drage omsorg for barnet.”

   Dvs:
   Det vil have undtagelsens karakter, at der i rødt spor ikke specifikt undersøges evne til at samarbejde med medforældre (og den evne må vel omfatte at undlade at stalke, slå og udøve psykisk vold) og evne til at passe på barnet (og den evne må vel omfatte evnen til at lade være med at voldtage dem.)

   Nu må vi se, hvordan det udmøntes i lovforslaget. Det kan jo være at det kan afhjælpe nogle af de problemer du gør opmærksom på.

   Slet
 3. Det mest bemærkelsesværdige ved dagens udspil er, at samtlige medier refererer aftalen. Men INGEN medier forholder sig til aftalen.

  I Politiken kan man læse, at Charlotte er tilfreds. Hun ville gerne have haft rådgivning, da hun blev skilt. Men dybere stikker avisernes viden om og holdninger til systemet ikke.

  Det er mindst ligeså bekymrende, som at det har taget 1,5 år at opnå en så ukonkret politisk aftale.

  Rosemary

  SvarSlet
 4. Udover afsnittet i svaret til Sonja ovenfor fandt jeg disse stumper i teksten som vel er relevant for de sager den blog har taget op:
  ”De direkte skilsmissegrunde, der i dag findes, fx skilsmisse på grund af vold, vil fortsat findes i et nyt system, og disse ægtefæller vil således ikke blive omfattet af en refleksionsperiode.”

  ”Familieretshuset har 2 en tung vægtning af børne- og familiefaglige kompetencer, og i det gule spors og det røde spors håndtering af forældreansvarssagerne skal det være de primære kompetencer. Det samme gælder for børneenheden.”

  ”Derfor skal det fremover også være muligt at hjemvise sagen til en fornyet grundig tværfaglig behandling i det røde spor i Familieretshuset.”

  Dvs. at Familieretshuset vil udvikle sig væk fra det, Statsforvaltningen er i dag fordi det bliver 'tværfagligt' med 'tung vægtning af børne- og familiefaglige kompetencer'. For mig lyder det som flere socialrådgivere, psykologer og familieterapeuter og færre jurister.
  (Nogle af juristerne følger måske så i stedet med over i domstolene, og skal måske på sigt - hvis man kan det - efteruddannes til egentlige byretsdommere.)

  Det sidste klip fra aftaleteksten forstår jeg ikke. Når man ser den grafik, som beskriver det nye system, så er der ikke noget rødt spor i Familieretshuset. Hele pointen med det nye system er jo netop at flytte de røde sager ud af en administrativ enhed som Statsforvaltningen eller Familieretshuset og over i domstolene.

  Klippet er fra det afsnit, hvor Viggo Bæksgaard mener at Børns Vilkår har haft stor indflydelse, og han "ikke forstår hvad de har gang i." Hvis Viggo Bæksgaard dermed mener at en sag bliver næppe gul og dermed til at håndtere i familieretshuset ved at en forældre nægter af efterleve en dom, så tænker jeg at han kan have en pointe.

  SvarSlet