"This site uses cookies from Google to deliver its services and analyze traffic. Your IP address and user-agent are shared with Google along with performance and security metrics to ensure quality of service, generate usage statistics, and to detect and address abuse."

torsdag den 29. september 2016

Thomas Sørensen slår til igen – og pressen skælver

Thomas Sørensens google-alert blev her til morgen brandvarm og ildrød. Dagens Berlingske-kronik indeholdt noget ufavorabelt –– set fra hans synspunkt –– om Oliver-sagen. Men Sørensen er som altid parat til at gå til pressen med truslerne væltende ud af bukselinningen, så hans helt egen sanerede version af virkeligheden forbliver lige så dominerende, som han er.

Hele dette afsnit:

 Den 15. marts i år foretog FN en epokegørende afgørelse i en af disse bortførelsessager. En 6 årig dreng, Oliver, blev kidnappet af sin danske far fra Østrig til Danmark. Oliver havde boet i Østrig hos sin mor, siden han var 3 år. Hun har forældremyndigheden. Den har hun haft siden Oliver blev født i Danmark. Den havde hun stadig efter Østrigs lovgivning. Men i Danmark fik Olivers far den i samme sekund, moderen og Oliver flyttede til Østrig. Selvom Oliver aldrig har boet hos ham. Selvom Olivers mor beretter om en fortid med vold og stalking. I dag har denne mor ingen kontakt til sin søn. Det er en tragisk sag, hvor barnet er endt som den største taber, fordi forældreansvarsloven som udgangspunkt, altid sikrer en dansk forælder dennes individuelle rettigheder, uden at skele til barnets tarv og fremtidige trivsel. Sagen om Oliver endte hos FN i begyndelsen af 2016, hvor CEDAW-Komitéen gav Olivers mor medhold. CEDAW er forkortelse for konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder, som Danmark ratificerede i 1983. Komitéen består af 19 personer, der er særligt udpeget af FN til at sikre at konventionen bliver overholdt af de lande, som har ratificeret den. Der er en lang tradition for, at Danmark følger afgørelser fra FN. Det er en af grundene til vores gode internationale omdømme. CEDAW-komitéens afgørelse er hård, men klar. Kritikken er alvorlig og meget skarp. FN forlanger, at Danmark øjeblikkeligt tilbageleverer Oliver til sin mor. Danmark anklages endvidere for systematisk at begå lovbrud og krænke konventionen på flere områder.

... blev udskiftet med:

(Her er er slettet en række afsnit om en dansk sag om forældreretten til et barn. FNs såkaldte CEDAW-komité, der  kontrollerer medlemslandenes overholdelse af FNs konventioner om diskrimination af kvinder, behandlede tidligere på året sagen og udtalte en skarp kritik af Danmark. De slettede afsnit indeholdt en række fejl)


Hvad mener Berlingske med "såkaldte" CEDAW-komité? Mere presserende: Hvorfor ikke bare rette de ganske få fejl, der var, til en pressenævnsproof version:

Dagen efter publiceres dette, hvor fejlene præciseres:Her er den samme passage i rettet tilstand:

Den 15. marts i år foretog FN en epokegørende afgørelse i en af disse bortførelsessager. En femårig østrigsk statsborger, Oliver, blev “afhentet“ af sin danske far og bragt til Danmark, en indsats, der fik ham dømt for bortførelse ved en østrigsk domstol. Oliver havde boet i Østrig hos sin mor, siden han var 3 år. Hun har haft eneforældremyndigheden over Oliver siden han blev født i Danmark. Den havde hun stadig efter Østrigs lovgivning. Men i Danmark fik Olivers far den kort efter, at moderen og Oliver flyttede til Østrig ved en retroaktiv og dermed, ifølge moderen og FN, ulovlig, afgørelse i Statsforvaltningen. Selvom Oliver aldrig har boet hos ham. Selvom Olivers mor beretter om en fortid med vold og stalking. I dag har denne mor ingen kontakt til sin søn. Det er en tragisk sag, hvor barnet er endt som den største taber, fordi forældreansvarsloven som udgangspunkt, altid sikrer en dansk forælder dennes individuelle rettigheder, uden at skele til barnets tarv og fremtidige trivsel. Sagen om Oliver endte hos FN i 2012, og CEDAW-Komitéen kom omsider med afgørelsen i 2016 og gav Olivers mor medhold. CEDAW er forkortelse for konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder, som Danmark ratificerede i 1983. Komitéen består af 19 personer, der er særligt udpeget af FN til at sikre at konventionen bliver overholdt af de lande, som har ratificeret den. Der er en lang tradition for, at Danmark følger afgørelser fra FN. Det er en af grundene til vores gode internationale omdømme. CEDAW-komitéens afgørelse er hård, men klar. Kritikken er alvorlig og meget skarp. FN forlanger, at Danmark øjeblikkeligt tilbageleverer Oliver til sin mor. Danmark anklages endvidere for systematisk at begå lovbrud og krænke konventionen på flere områder.

Den opmærksomme læser vil bemærke, at Holmfjords passus om vold og stalking stadig står i omskrivningen. Det skyldes, at kommentaren om vold og stalking fremgår af FN's afgørelse, som er publiceretSocialministeriets webside.


Se også:
Ordbogen mod Østre Landsret
Breaking: FN giver Marion Olivia Weilharter medhold
Nej til FN's Kvindekomité – med venstre hånd
 
Alle, der formaster sig til at skrive om Oliver –– og Gud forbyde ét eneste  ord om, at Sørensen KIDNAPPEDE ham fra Østrig –– får et drag over Pressenævnsnakken med den store alfahannæve fra Nordsjælland.

Samme taktik fra alle de store fædreprofiler i disse sager. De bliver ved. Trusler, trusler, trusler: Thomas Nørregaard Sørensen, Christian Thorsen Nørgaard, Nikolaj Rommedahl  og selvfølgelig Foreningen Far og deres mærkværdige politianmeldelser.

Truslen fra truslernes planet
T.N. Sørensens trusselsbrev til mig


Bliver I aldrig flove?


Berlingske er blevet tilbudt ovenstående tilrettede version, men mener ikke, at de skal "gå ind i konkrete sager".

Ikke desto mindre dækkede samtlige medier den konkrete sag 24/7 i 2012.

Hvilket forøvrigt minder mig om, at DR's Nyhedschef, ifølge pålidelig kilde hos DR, ikke mente, at CEDAW's afgørelse var en "nyhed".  

7 kommentarer:

 1. As a fascist feminist I never call people pussies.

  Pussie is the backdoor to heaven,and the frontdoor to life.

  While the biggest Dicks in the world, still have the smallest cocks.

  #FightPSYchop.WithA//BIGLaugh


  Sonja

  SvarSlet
  Svar
  1. Sandt nok. Men hvad gør en ikke-fascistisk feminist, der gerne vil udtrykke latterlig angst? Giv mig bedre ord, og jeg bruger det :-)

   Slet
  2. I know it's impressive, but poops that's size actually do flush.

   Og ja, jeg hjælper gerne en Fumselifist på "udebane".

   Vi hardcore feminister bruger altid online biblen.

   Der kan du søge på ord som: "enkelt sager" eller "konkrete sager", og derefter blive du guidet direkte videre til helvedes forgård.

   Det er på de kanter, at "pussies" og "I safe my own ass aktivisterne" plejet at holde til.

   De har reoler og skuffer fyldt med fine titler, som du meget gerne må bruge.

   Du kan bare spørge, de plejer at være rundhåndede, lige på det punkt.

   Apropos hænder, så kig efter en håndvask med lang kø.


   Sonja


   Slet
 2. Hvad skulle disse fædreprofiler og Foreningen Far ellers leve af? Hvis ikke de kørte disse sager, fik de jo ingen næring, og deres opblæsthed ville ildelugtende fuse ud af dem.

  SvarSlet
 3. Kære SS.

  Ordnung muss sein ! Vi må ha luget de rotter ud af Adelgade. Hvad fanden bilder de sig ind. Jeg stemmer for at en gratis omgang injurier alene er forbeholdt kvinder som en del af grundloven, og så skal vi indsætte en bemærkning i pressenævnets vedtægter om at kun medlemmer af mødrerådet kan blive medlem af pressenævnet, lidt ligesom Ask Elkits "vindenskablige undersøgelser" med garanteret udfald. Dertil at Milena Penkowa er permanent formand for nævnet. Hun er god til rotter og kan være garant for den rette moralske adfærd jeres afgørelser.

  Kh,
  Nikolaj Rommedahl - aka Tror du jeg er total idiot med mere (TIMM)

  SvarSlet
 4. Hvorfår skrev pressen INTET om UN afgørelsen fra den 22.februar 2016, af hvilken det blandt andet fremgik, at:

  Det danske Justitsministeriet bliver opfordret af UN, at omgående at samarbejde med den østrigske "Central authority" og at øjeblikkelig (!) sikkre at Oliver´s tilbagegivelse til Graz!
  Punkt 6.(a) (side 14)
  og at:
  1. Oliver er kun østrigsk statsborger (5.10, Seite 11-12)

  2. Marion Weilharter har såvel ifølge dansk (!) som ifølge østrigsk lov stædig ene-forældremyndiheden

  3. Danmark har aldrig haft og på ingen måde haft den juridiske kompetance for Oliver (5.10), hvilket betyder at der aldrig måtte træffes en dansk retsafgørelse i Oliver-Sagen; disse såkaldte retsafgørelser (domme) er derfor også ifølge dansk ret ugyldig (for eksempel så skulle faderen aldrig have fået overdraget en "forældremyndighed til ham i Danmark)

  4. Danmark har udover det aldrig handlet "in the best interest" of Oliver (zum Beispiel 5.12)

  5. Danmark har krænket moren´s rettigheder, såvel som Oliver´s rettigheder (siehe zum Beispiel 5.8, 5.16)

  6. Marion Weilharter blev gentagene gange diskrimineret fra Danmark/ danske myndigheder (zum Beispiel 5.15)

  7. Moren´s fakta og sagsfremstilling blev af UN-CEDAW i fuld omgang bekræftet.

  8. Med hensyn til Danmark og de danske myndigheder så er der i denne afgørelse klart fasthold, at Oliver-Sagen på ingen måde er en enkeltsag (!) (5.15)

  9. Afsluttende bliver Danmark med denne afgørelse forpligtet til at gennemføre ændringer i sit system med hensyn til diskriminering af kvinder og udlændinge såvel som med hensyn til barnets bedste. (6.(b))

  Hvorfor tør dansk presse ikke forholde sig til internationalt gyldige straffedomme som er afsagt imod danske statsborgere?
  Velvidende at Danmark har underskrevet de pågældende aftaler som betyder at Danmark anerkender disse straffedomme og derudover nægter pressen at skrive at de kriminelle handlinger der er begået af TNS i Østrig også er strafbart ifølge dansk lov - og at det ikke er som påstået af TNS lovligt hvad han har gjort.
  At have "retten´s ord" for noget, som retten, eller retter sagt en dansk retsassessor (ikke en dommer) mener, betyder intet når retten har handlet i stridt med loven, konventionerne og derudover har krænket både barnets og morens rettigheder. Alt dokumenteret og bekræftet af blandt andet UN. Du kan læse en lille uddrag af lovkrænkelser, korruption og diskriminering her: https://drive.google.com/file/d/0B7KXvHk1XY3Ga05ObFJOcW02WVk/edit

  Fakt er, at TNS IKKE er i besiddelse af en gyldig forældremyndighed og dette har han vidst siden 2010, eftersom at både ham og de danske myndigheder har været velbekendt med faktumet at de ikke havde en internationalt kompetance til at overføre en forældremyndighed over et østrisk barn, til en dansk mand som ikke havde en samværsresolution (legalt grundlag), som barnet aldrig havde bået hos før, og som moren ifølge både dansk såvel som internationalt lov havde og stædig har den int. ene-forældremyndighed for.

  SvarSlet