"This site uses cookies from Google to deliver its services and analyze traffic. Your IP address and user-agent are shared with Google along with performance and security metrics to ensure quality of service, generate usage statistics, and to detect and address abuse."

onsdag den 2. december 2015

Special EU-edition: Oliver-sagen & den danske bananrepublik

Lige om lidt skal vi stemme om retsforbeholdet, eller rettere: udvalgte skiver af det. Hvis Danmark havde været en forbilledlig retsstat med ajourførte love og retspraksis, havde jeg været i tvivl. Men vi har et åbenlyst og stærkt behov for en vagthund. Pressen udfylder –– som man kan læse overalt på denne blog –– ikke denne rolle. Blandt andet derfor står en vagthund højt på listen for den, der ikke har tiltro til hverken politikere, politi eller domstole.
Efter denne EU-undersøgelsesmission fra 2013 var tilendebragt, udtalte det tyske delegationsmedlem, Peter Jahr: 

 "Vi stødte på myndigheder, der mente, at de havde de bedste love i verden. Det mindede om en rejse til Moskva under Den Kolde Krig."  


Her kan du høre den sønderlemmende kritik af dansk retspraksis, som fremført ved Europaparlamentets særmøde i februar, 2014. 

Undersøgelsesmissionen fra 2013 rejste til Danmark på vegne af 40 andragere, en af dem amerikanske Tammy Nørgaard Zied, en anden østrigske Marion Olivia Weilharter, der begge mener, at danske domstole diskriminerer mod udenlandske forældre, og at internationale konventioner ikke overholdes. Begge sager er komplicerede langt ud over, hvad denne blog kan holde til, men den centrale jura i Weilharter-sagen tåler gensyn ifm afstemningen om Retsforbeholdet.
 

Weilharter havde fra Olivers fødsel i 2006 fuld forældremyndighed over Oliver, og har aldrig har været gift med Olivers far.

Da Weilharter i juli 2010 valgte at flytte til Østrig, er det ifølge dansk lov ikke en bortførelse, men en flytning. Dette er bekræftet af bl.a. Rigsadvokaten, Statsadvokaten og byretten
Ifølge dansk lov er der nemlig ikke tale om en bortførelse, når den flyttende forælder har eneforældremyndigheden. Alligevel omtales Weilharters flytning overalt i den danske presse som bortførelse. Pressens håndtering af sagen, bl.a. i Aftenshowet, hvor sagsfremstillingen når groteske højder, gennemgås snarest.

Både Oliver og hans mor er østrigske statsborgere, og en forældremyndighedssag har –– trods pressens påstand om det modsatte –– aldrig verseret i Østrig, eftersom en borger ikke kan ansøge retten om noget, borgeren allerede er i besiddelse af, i dette tilfælde forældremyndigheden.Her kan du høre Weilharter fremlægge sin sag for Europaparlamentet.
Hverken Statsforvaltningen eller danske domstole har international kompetence i en østrigsk sag, hvilket tre gange er bekræftet af den østrigske højesteret, Oberster Gerichtshof. Det fremgår også af Haag-konventionen, som er tiltrådt af begge lande, at den internationale kompetence flytter til det land, hvor barnet har bopæl.

Trods det at kun østrigske myndigheder har bemyndigelse over et østrigsk barn, bosiddende i Østrig, overfører Statsforvaltningen i Danmark retroaktivt den fulde forældremyndighed til faren. Det sker i august 2010.

Statsforvaltningens resolution om forældremyndighed bakkes op, først i byretten og dernæst i landsretten, begge gange uden international jurisdiktion, endsige fundering i egen lov.

Derfor mener faren, Thomas Nørregaard Sørensen, sig i sin fulde ret til at drage til Østrig i april 2012 med det formål at bortføre Oliver. Tidligt om morgenen d. 3. april møder Nørregaard Sørensen  og en anden mand op ved børnehaven. Mens makkeren holder moren tilbage, flår Nørregaard Sørensen  Oliver ud af morens bil, der er parkeret foran børnehaven.


Et vidne hører Oliver skrige, hvad det østrigske politi nedfælder i afhøringsrapporten.Vidnet bekræfter dette under straffesagen.  
 
Herefter idømmes Nørregaard Sørensen ved Landsretten i Graz 12 måneders betinget fængsel for grov vold og børnebortførelse.

11. juni 2012 nægter Justitsministeriet at udlevere Nørregaard Sørensen til Østrig, fordi denne ikke har gjort noget, der er strafbart ifølge dansk ret.

Det er på sin vis korrekt. Det er nemlig dansk forvaltningspraksis og ret, der ikke overholder sin egen lovgivning og internationale konventioner.

Det er næsten umuligt at få overblik over antallet af konventioner, Danmark forbryder sig mod i denne sag: Haager-konvetion, Istanbulkonventionen, Den Europæiske Konventions Charter om Fundamentale Rettigheder og Lov om Menneskerettigheder er blandt dem.

I sagsforløbet ses love som  fx CPR-loven, Offentlighedsloven, Straffelovens § 146 og 215 overtrådt.

I en artikel i Vienna Review, udtaler Weilharters advokat, Britta Schönhart, at man kan frygte, at afgørelsen fra Landsretten i Danmark kan danne selvtægtspræcedens i internationale sager om forældremyndighed og -samvær. Altså: at voldelige børnebortførelser belønnes af det danske retssystem.

"En af de få muligheder vi har tilbage er at presse Danmark internationalt," siger Schönhart. "Det tager for lang tid at prøve sagen ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol."


Schönhart & Weilharter belejret af presse i retten.


"Danmark har entitlement issues," fortsætter Schönhart, "hvad der fremgår af landets mange forbehold fra EU-politikker, og dansk lov er bagud på mange områder. Den danske straffelov anerkender fx ikke, at hvis en forælder med eneforældermyndighed forlader landet, har den anden forældre intet tilbageleveringskrav". (Forældreansvarsloven specificerer det modsatte).

Her lyder EU-undersøgelsesmissionen som et supplerende ekko: 
 

"I møderne med embedsmænd fra ministerierne og politiet konstaterede delegationen, at de danske samtalepartnere var uvillige til at drøfte sager, der var blevet indberettet til udvalget, og at konkrete spørgsmål blev besvaret på en defensiv, formel og legalistisk måde. Medlemmerne havde indtryk af, at de danske myndigheder forsøgte at benægte, at der var problemer med grænseoverskridende forældremyndighedssager samt sager om bortførelser og vold".
 

Du kan følge Marion Olivia Weilharters fortsatte kamp for Oliver på Facebook og Twitter.
 

12 kommentarer:

 1. Det som alle i Danmark skal efter min mening huske, er at vi her taler om et barn, min søn Oliver - ikke ejendom eller en ting - men Oliver, som er et lille menneske bliver ladt i stikken siden mere end 3 et halvt år - af de danske myndigheder, den danske regering, medierne, politiet som nægter at behandle anmeldelserne og domstolene (måske enhver der kikker den anden vej og undlader at hjælpe et lille barn?) - allesammen er bekendte med faktaerne og allesammen er bekendt med konskvenserne for Oliver som kan ses i dette korte klip (som de fleste af ovennævnte fik tilsendt ca. et halvt år efter bortførelsen fra Østrig - i en lidt anden version).
  Oliver vises før og 5 måneder efter traumatiseringen og separationen fra mig, sin mor, familie og venner.
  https://docs.google.com/file/d/0BwO90VWrPHTiUHJWbHBKRjN1RXc/edit

  Oliver har beviseligt været udviklet ude over gennemsnittet - dette er bekræftet igennem en specialist rapport fra slutningen af 2011 - men har efter den voldelige bortførsel - gennemført af flere voldsmand - først kunnet starte i 1.klasse folkeskolen i en alder af næsten 8 (!) år.
  https://drive.google.com/file/d/0B7KXvHk1XY3GQ1pKLVhkNURWQUk/view

  Derudover skal det bemærkes at det er en alvorlig krænkelse af fundamentale rettigheder og menneskerettigheder at fratage (illegalt og ikke gældende i resten af verden) et menneske sin identæt. Danske myndigheder har imod bedre viden berøvet Oliver sin identitæt ved at fratage ham hans navn. Find ved interesse mere om det her: https://sites.google.com/site/thedanishtrap/anzeigen

  Hvis nogen vil Oliver det godt, så fortæller man ham at han i virkeligheden hedder: Oliver Benjamin Weilharter (Oliver=symbol for peace/Frieden og Benjamin=Happyness/Glück), at hans legale bopæl er i Graz, Østrig og vigtigst: at hans mor elsker ham mere end alt andet og at hun hver dag gør sit bedste så at han kan få sin frihed og tidliger liv tilbage.

  Lige nu bliver Oliver faktisk afskåret fra ALT som han har elsket og som har med hans tidligere liv at gøre. Juridisk set bliver Oliver hold som gidsel i Danmark, i et miljø som har beviseligt skadet ham - i strid med hans egne og hans mor´s rettigheder og bliver derudover systematisk afskåret fra blandt andet sit modersmål og hele sin østrigske familie.

  Eftersom Oliver´s far´s samværsrettigheder er fastlagt og indskrevet i den certifikat for min, moren´s internationale
  ‪ene-forældremyndighed iflg. artikel 39, findes der ingen forhindringer for at Oliver også i fremtiden kommer til at have kontakt til sin far: https://docs.google.com/file/d/0B7KXvHk1XY3GS1NCdGFMYUFLQm8/edit

  Menneskerettighedsekspert og nuværende dommer hos den Europæiske Domstol for Menneskerettigheder, Jon Fridrik Kjølbro har allerede afgjort den 21.december 2012 at Oliver skal tilbagegives til sin mor i Østrig og returneres til sin legale bopæl i Graz.
  https://sites.google.com/site/thedanishtrap/urteil-jfk-da-de-en

  Nuværende justitsminister Søren Pind opfordres hermed til at sørge for at genoprette retstilstanden, ved at returnere Oliver til mig og hans legale bopæl i Østrig - i overenstemmelse med Grundloven, Haager Konventionen og alle andre love og konventioner som er blevet krænket af danske myndigheder siden 2010.

  Det skal bemærkes at Justitsminister Søren Pind´s tidligere for sagen ansvarlige kollegaer (i alt 3 (!) justitsministre på bare 3 år), har systematisk undladt at efterkomme deres ansvar og forpligtelser i sagen - vel at mærke imod bedre viden.

  SvarSlet
 2. Denne kommentar er fjernet af en blogadministrator.

  SvarSlet
 3. Denne kommentar er fjernet af en blogadministrator.

  SvarSlet
  Svar
  1. Hej "Jette": Du har to dage til at oplyse et verificerbart navn, ellers sletter jeg. Mvh Susanne

   Slet
  2. Del 0:

   1. Hvem er Jette? Hvorfor skrive med fake-profil og ikke angive det rigtige navn/identitet?

   2. Faktum er, at det er Thomas Nørregaard Sørensen selv som udfylder anmodningen iflg. European Convention, (ESÜ- Antrag), hvor han angiver at Oliver ville være i besiddelse af det danske statsborgerskab - Nikolaj Krohn-Rasmussen fra Familienstyrelsen bliver af dommeren i straffesagen i Østrig (2012/2013) adspurgt vedr. Statsborgerskabet og angiver — dette er dokumenteret — at han ikke er forpligtet til at kontrollere om informationerne lavet af en forælder i en sådan anmodning er korrekt, før han videresender anmodningen til den udenlandske myndighed og vil ikke nærmere udtale sig vedrørende Olivers angivelige statsborgerskab: https://sites.google.com/site/thedanishtrap/corruption#TOC-Korrupte-bermittlung-eines-ungesetzlichen-ES--Antrages

   3. Den person ansat hos de østrigske myndigheder som har undladt at kræve dokumentation for de i anmodingen lavede påstande, har oversendt de inkorrekt informationer, som blev oversendt til ham af Thomas Nørregaard Sørensen personligt og derefter er blevet fremsendt til det østrigske Landsret, er beviseligt inhabil i sagen og derfor blevet anmeldt hos anklagemyndigheden for korruption i Østrig.

   4. Østrigske myndigheder er OBS på at den af “Jette” omtalte dom fra 2011 og derefter - skal rettes for fejlene/beviseligt forkerte oplysninger.
   Derudover er det afgjort ved 3 Højesteretsdomme fra Oberster Gerichtshof i Østrig, at den internationale kompetence ligger hos de østriske domstole og IKKE som beskrevet af "Jette" i Danmark — Landsretsdomme overtrumper hellere ikke i Danmark domme fra Højesteretten.
   https://sites.google.com/site/thedanishtrap/gerichtsurteile-oesterreich

   ... fortsættes (af Marion Olivia Weilharter)

   Slet
  3. Del 1:

   Domstolene i Østrig havde på tidspunktet for afgørelsen i 2011 endnu ikke kendtskab til, at der IKKE findes dokumentation for de forkerte påstande som Oliver´s bortfører og Nikolaj Krohn Rasmussen har lavet.
   Både med hensyn til kompetance-spørgsmålet og Olivers angivelse danske statsborgerskab.
   Udtalelsen vedrørende kompetancen som Ankestyrelsens dengang ansvarlige Nikolaj Krohn-Rasmussen har skrevet for Olivers far, på dens personlige opfordring per mail, er beviseligt i stridt med dansk lov.
   Dommen fra den 7.9.2010, samt Statsadvokaten og Rigsadvokaten´s afgørelser bekræfter at “vennetjenesten” fra Nikolaj Krohn-Rasmussen (NKR) fra den 16.11.2010, https://docs.google.com/file/d/0B7KXvHk1XY3GbU8yREJNdGs4QW8/edit
   i sin indhold og i forhold til faktaerne er inkorrekt. BEMÆRK: der er ikke angivet i brevet fra NKR, hvem den er sendt eller lavet til/for.

   Se ved interesse også mail fra Thomas Nørregaard Sørensen (TNS) til Nikolaj Krohn-Rasmussen fra den 15.11.2010, https://docs.google.com/file/d/0B7KXvHk1XY3GS0NMWWZXNng2cUk/edit
   i hvilken han anmoder om ovennævnte udtalelse fra Anke/Familiestyrelsen, og hvor han igen lyver om at han ikke skulle have vidst at vi flytter (hvilken er beviseligt er falsk - se notat fra Statsforvaltningen af 6.maj 2010
   https://docs.google.com/file/d/0B7KXvHk1XY3GNFBvUUNKZ3ppeW8/edit
   samt hans personlige Blog fra maj 2010 hvor han bekræfter at han ved at Oliver og mig kommer til at flytte, Citat:”Desuden vil hun sige sit job op og sælge huset, så hun kan tage tilbage til Østrig.”
   https://docs.google.com/file/d/0B7KXvHk1XY3GVW5GamZ1blVhNXM/edit

   Faktum er, at TNS har brugt ovenstående brev med de beviseligt forkerte oplysninger vedr. sagens start iflg. dansk lov, til at fremlægge den til landsretten i Østrig - på dette tidspunkt havde landsretten ikke de fornødne informationer til at kunne vurdere lovligheden og rigtigheden af et brev fra en dansk embedsmand. Østrigske højesteret forhold sig derefter til de danske domstoles, Statsadvokatens og Rigsadvokatens afgørelser, som dokumenterede, at informationen fremsendt af Nikolaj Krohn-Rasmussen IKKE VAR KORREKT iflg. dansk lov.

   Mvh Marion Olivia Weilharter

   Slet
 4. Del 2:
  Med hensyn til barnets angivelige danske statsborgerskab, så er det et faktum at Oliver er født østrigsk ifølge dansk ret (ingen far var registreret for barnet i det danske system i næsten et halvt år)

  Fødselsattest:
  https://docs.google.com/file/d/0B7KXvHk1XY3GY2QyM2JlODctYTkwZC00ZDg1LTlmMzgtMjQyYjQzZjJlNDQ5/edit
  Østrigsk Statsborgerskabsbevis:
  https://docs.google.com/file/d/0B7KXvHk1XY3GRkJkN3FqS1BXOWM/edit

  - og at kun ene-forældremyndighedsindehaveren, mig havde iflg. dansk lov, retten til at søge om et dansk statsborgerskab for Oliver, hvilket jeg aldrig har gjort.
  Se dokumentation og lovgivning vedr. dansk statsborgerskab her: https://sites.google.com/site/thedanishtrap/citizenship

  Danske myndigheder er anmeldt til Politiet, i forhold til de falske påstålser og handlinger i forhold til en angivelig dansk statsborgerskab for Oliver:
  https://sites.google.com/site/thedanishtrap/anzeigen#TOC-13.10.2014-Police-Report---for-illegally-registering-in-CPR

  De “danske” Rejsepass som enten er blevet lavet uden at barnet var fysisk i Danmark eller efter bortførelsen er illegale:
  https://sites.google.com/site/thedanishtrap/citizenship#TOC-Illegale---gef-lschteReisep-sse-f-r-Oliver

  Oliver er faktisk illegalt og i stridt med dansk Folkeregister lov, CPR-loven registreret i Danmark. Han blev den 17.juli 2010 legalt udmeldt af det danske Folkeregister og må iflg. loven IKKE være registreret i Danmark, fordi han er tilmeldt det østrigske register siden 19.juli 2010 og stædig har sin legale bopæl (Habitaual Residence) i Østrig - dette ændrer en voldelig bortførsel ikke noget ved.

  Udmelding fra det danske Folkeregister:
  https://docs.google.com/file/d/0B7KXvHk1XY3GNUpWaGpCRHBTOGFJTTFGc21NMzRTZw/view

  Illegal registrering af Oliver i Folkeregistret i Danmark:
  https://sites.google.com/site/thedanishtrap/anzeigen#TOC-13.10.2014-Police-Report---for-illegally-registering-in-CPR

  SvarSlet
 5. Flere har efter offentliggørelsen af denne her blog, efterspurgt følgende information vedr. kompetance, eftersom de er i lignende situationer med danske myndigheder.
  Der findes blandt andet denne her (se dom fra Østre Landsret) eksempel vedr. international kompetance /flytning af kompetancen til anden stat som har tilsluttet sig Haager konventionen.
  Vær OBS på at der er sket ændringer i loven og at Oliver / sagen vedr. ham ske ses i lyset af den for ham gældende lovgivning (alle sager er forskellige og det kommer også meget an på hvornår barnet/børnene er født, om forældrene har været gift osv - spørg bedst jeres advokat)-tak.

  Fra vejledningen om international kompetance:
  Ved TFA2008. 441ØL (Dom afsagt af Østre Landsret) er det fastslået, at forældremyndighedssag ikke kan behandles i Danmark, når børnene inden er flyttet fra Danmark.
  Og mere: 
  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=32014

  "§ 7. Forældre, der ikke er gift med hinanden, har fælles forældremyndighed, hvis 
  1) de efter børnelovens § 2, stk. 1, § 14, stk. 1 eller 3, eller § 19, jf. § 14, stk. 1 eller 3, har afgivet erklæring om, at de sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet, eller 
  2) de har indgået aftale om fælles forældremyndighed efter § 9. 
  Stk. 2. Dette gælder dog ikke, hvis erklæringen i stk. 1, nr. 1, er afgivet, uden at betingelserne i retsplejelovens § 448 f for her i landet at behandle spørgsmålet om forældremyndighed er opfyldt. 
  Stk. 3. Anses en mand for far til barnet ifølge anerkendelse eller dom, har forældrene fælles forældremyndighed, hvis de har eller har haft fælles folkeregisteradresse inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel. 
  Stk. 4. I andre tilfælde end nævnt i stk. 1-3 har moderen forældremyndigheden alene." 

  [www.retsinformation.dk] 

  VEJ nr 104 af 19/12/2011 Gældende Vejledning om international kompetence i sager om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær mv. 
   

  SvarSlet
 6. Hej Marion (og Susanne)
  Jeg kan se at Olivers fødselsattest ligger fremme, inklusive hans personnnummer. Jeg vil bare gøre opmærksom på, at det åbner for en risiko for identitetstyveri. Hvis fødselsattesten skal ligge her, er det måske en idé at sløre personnummeret?
  MVH

  SvarSlet
  Svar
  1. Der består intet risiko, eftersom Oliver hverken er dansk statsborger og registreringen i det danske register er ulovligt. Derudover har danske myndigheder allered frataget Oliver hans identitæt ved at illegalt fratage/ændre hans navn på trods af at de ikke har den internationale kompetance og Oliver´s kidnapper ikke har en legal forældremyndighed for at kunne kræve en navneændring. Oliver er legalt registreret i Østrig og har en østrigsk personnummer, som er den som gælder internationalt. Der er intet behov for at sløre personnummeret eftersom danske myndigheder udover alt andet har afmeld Oliver legalt fra det danske personregister per 17.juli 2010. Alt hvilket er blevet gjort af danske embedsmand stor i stridt med Oliver´s og mine rettigheder, loven og flere konventioner. Du kan læse mere her i politianmeldelserne af de danske embedsmand, som danske ministerier, embedsmand og domstole dækker over: https://sites.google.com/site/thedanishtrap/anzeigen

   Slet
 7. Hvorfor have en mulighed for kommentarer hvis holdninger hvis er modsat jeres slettes? Jeg er selv far og forældre som bruger deres egen interesse frem for barnets behov er forkasteligt. Barnet vil have gavn af en mor og far, men kampen for barnet er nu blevet en latterlig farce. Marion burde have i al stilfærdighed have besøgt barnet og sammen med faren skabt en tillidsfuld forhold. De har sammen fået et barn i Danmark og barnet er i mine øjne mere dansk end Østrigsk. At hun tager barnet med til Østrig til, at starte med er vel fordi moren tænker på sig selv end barnet.

  SvarSlet
  Svar
  1. Hvorfor ikke stå frem i eget navn, hvorfor skjule sin identitæt? Hvorfor ikke stå offentligt ved det ovenstående kommentar?
   "Barnet": Oliver Benjamin Weilharter har tysk som modersmål og er faktisk hverken dansk statsborger eller opholder sig legalt i Danmark. Det der er forkastelig, er at udøve vold overfor et barn og en kvinde og jo faren har ifølge eksperter og en dommers begrundelse sat sine interesser og ønsker over barnets vel og rettigheder. Hvis du kalder det en "farce" når en mor kæmper for hendes kidnappede barns frihed og rettigheder, så mener jeg at du skal have karakter nok til at offentlig stå ved det. Derudover kender du øjensynligt ikke faktaerne i sagen, når du udtaler dig uden at kende forholdene: "Marion burde.....og med faren skabt en tillidsfuld forhold." Jeg må antage at du ikke har sat dig inde i dette tema og hellere intet kender til/har aldrig haft personligt at gøre med folk som er endelig dømte "voldsmand/kidnappere" og ifølge psychologer, mennesker med personlighedsforstyrelser og/eller narcisme? Hvis du mener at det er kærligheden til hans barn som har fået Oliver´s kidnapper til at organisere "Gorillaer" (https://drive.google.com/file/d/0B7KXvHk1XY3GT0FLZW1xWUFuRXc/view) eller "stærke" mand fra en international kidnapper-ring (https://sites.google.com/site/thedanishtrap/zusammenhaenge-abp/2012-07-16%20Abp%20Worldgroup%20-%20Danish%20Client.jpeg) ved navnet APB World Group (https://sites.google.com/site/thedanishtrap/corruption/2013-11-21%20Zusammenh%C3%A4nge%20Abp%20Worldgroup%20-%20Jill%20Rubini%20-%20Danish%20Authoritys%202.jpg and https://sites.google.com/site/thedanishtrap/corruption/2013-11-16%20Zusammenh%C3%A4nge%20Abp%20Worldgroup%20-%20Jill%20Rubini%20-%20Danish%20Authoritys%201.jpg) til at holde mig fast og bortføre, traumatisere og separere Oliver fra mig, hans mor og afskære ham fra alt det han har kendt, inklusive hans mor og familie, som Oliver var tryg og lykkelig med, så må jeg antage, at dit billede af en dejlig barndom i sikkerhed, tryghed og frihed, afviger fra det som de fleste ville kalde "et lykkeligt barndom". Jeg kan forsikkre dig at jeg ikke kommer til at opgive mit barn og at Oliver får sin frihed tilbage, hvilket er ensbetydende med at den danske Stat skal genoprette retstilstanden og tilbagegive Oliver omgående.

   Slet